DGL

 

FORSIDEN    |    ALFAREG    |    EMNEREG    |    SØG    |    ARTIKLER

Artikler

 

DGL 2021.20: Har børn et retskrav på en forældremyndighedsindehaver? - De grønlandske regler om forældremyndighed og værgemål for børn, herunder anbragte børn
Af fuldmægtig , cand.jur. Linda Fris Rasmussen , Rigsombudsmanden i Grønland

 

DGL 2019.19: Personnavnesager mellem Grønland og Danmark - Interprovinsiel navneret
Af stiftskontorchef, Morten Nornild, Grønlands Stift, og tidl. kontorchef ved Rigsombudsmanden i Grønland, Bjarne Erbo Grønfeldt

Artiklen er også offentliggjort i Juristen 2014.73 og gengives i samarbejde med forfatterne og med tilladelse fra Djøf Forlag

 

DGL 2013.18: Værneting for sager om leje af fast ejendom i Grønland
Af juridisk konsulent, cand.jur. Kenneth Bøjler, A/S Boligselskabet INI, Nuuk, og advokat Henrik Karl Nielsen, Koch/Christensen, Advokatfirma, København

Artiklen er også offentliggjort i Juristen 2012.253 og gengives i samarbejde med forfatterne og med tilladelse fra Djøf Forlag

 

DGL 2009.17: Grønlandske retsproblemer
Af fhv. Højesteretspræsident , dr.jur. Jørgen Trolle

Artiklen er oprindeligt offentliggjort i Ugeskrift for Retsvæsen 1971B.265 og gengives med tilladelse fra Karnov Group Denmark A/S

 

DGL 2008.16: Mere om partshøring i personalesager
Af Jon Andersen og Elizabeth Bøggild Nielsen , Folketingets Ombudsmand

Artiklen er også offentliggjort i Ugeskrift for Retsvæsen 2008B.175 og gengives i samarbejde med forfatterne og med tilladelse fra Karnov Group Denmark A/S

 

DGL 2008.15: Dansk rets gyldighed i grønlandske og færøske særanliggender
Af dommer Frederik Harhoff , FN's Internationale Krigsforbryderdomstol For Det Tidligere Jugoslavien

Artiklen er oprindeligt offentliggjort i Ugeskrift for Retsvæsen 1987B.347 og gengives i samarbejde med forfatteren og med tilladelse fra Karnov Group Denmark A/S

 

DGL 2008.14: Det grønlandske Hjemmestyres grund og grænser
Af dommer Frederik Harhoff , FN's Internationale Krigsforbryderdomstol For Det Tidligere Jugoslavien

Artiklen er oprindeligt offentliggjort i Ugeskrift for Retsvæsen 1982B.101 og gengives i samarbejde med forfatteren og med tilladelse fra Karnov Group Denmark A/S

 

DGL 2008.13: Partshøringsreglernes anvendelse i personalesager
Af Jon Andersen og Elizabeth Bøggild Nielsen , Folketingets Ombudsmand

Artiklen er oprindeligt offentliggjort i Ugeskrift for Retsvæsen 1999B.25 og gengives i samarbejde med forfatterne og med tilladelse fra Karnov Group Denmark A/S

 

DGL 2008.12: Til hjemmestyreloven os skiller
Af juridisk konsulent Sjúrður Rasmussen , Lagtingets sekretariat

Artiklen er oprindeligt offentliggjort i Ugeskrift for Retsvæsen 2002B.377 og gengives i samarbejde med forfatteren og med tilladelse fra Karnov Group Denmark A/S

 

DGL 2008.11: Presseret i Grønland og i Danmark
Af afdelingsforstander Knud Aage Frøbert , Danmarks Journalisthøjskole

Artiklen er oprindeligt offentliggjort i Ugeskrift for Retsvæsen 1996B.387 og gengives med tilladelse fra Karnov Group Denmark A/S

 

DGL 2008.10: Det grønlandske retsvæsen
Af tidl. civildommer Jørgen Kisbye Møller

Artiklen er oprindeligt offentliggjort i Ugeskrift for Retsvæsen 1984B.401 og gengives med tilladelse fra Karnov Group Denmark A/S

 

DGL 2008.9: Den medie- og presseretlige situation i Grønland - før og nu
Af advokat Nicholas Symes , Nordic Law Group

Artiklen er oprindeligt offentliggjort i Ugeskrift for Retsvæsen 1996B.263 og gengives i samarbejde med forfatteren og med tilladelse fra Karnov Group Denmark A/S

 

DGL 2008.8: Grønlands hjemmestyre
Af tidl. professor , dr.jur. Isi Foighel

Artiklen er oprindeligt offentliggjort i Ugeskrift for Retsvæsen 1979B.89 og gengives med tilladelse fra Karnov Group Denmark A/S

 

DGL 2007.7: Afhandling: International beskatning - dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og Grønland
Af fuldmægtig Anne Sieg , Rigsombudsmanden i Grønland

Afhandlingen er anmeldt i UfR 2005B.23/1

 

DGL 2007.6: Kontrol med forvaltningen – en del af definitionen af et demokrati
Af retschef , cand.jur. Michael Mikkelsen , Landstingets Ombudsmand

 

DGL 2007.5: Frivillighed eller tvang: Thuleboernes flytning 1953
Af tidl. professor , dr.jur. Henrik Zahle , Københavns Universitet

Artiklen er oprindeligt offentliggjort i Ugeskrift for Retsvæsen 1995B.430 og gengives med tilladelse fra Karnov Group Denmark A/S

 

DGL 2007.4: Lydighedspligt, loyalitetspligt og centraladministrationens embedsmænd
Af tidl. professor , dr.jur. Bent Christensen

Artiklen er oprindeligt offentliggjort i Ugeskrift for Retsvæsen 1992B.396 og gengives med tilladelse fra Karnov Group Denmark A/S

 

DGL 2007.3: Sikkerhedsproblemer for offentlige myndigheder i Grønland i forbindelse med CPR-lovens ikrafttræden for Grønland
Af dommerfuldmægtig , cand.jur. Thomas Gønge , Grønlands Landsret

 

DGL 2007.2: Grønlandske retspsykiatriske patienters retsstilling ved behandling og anbringelse i Danmark
Af fuldmægtig , cand.jur. Helle Ginnerup-Nielsen , Landstingets Ombudsmand

 

DGL 2007.1: Kort om hjemmestyrelovgivning
Af dommerfuldmægtig , cand.jur. Thomas Gønge , Grønlands Landsret

FORSIDEN    |    ALFAREG    |    EMNEREG    |    SØG    |    ARTIKLER