DGL-abonnementsmodeller


DGL har en række abonnementsmodeller, der er tilpassede forskellige behov som brugere.

Modellerne består af abonnementer og brugerlicenser.

Alle brugere af DGL er tilknyttet et abonnement. Den enkelte brugers adgang sker under en personlig brugerlicens, som er tilknyttet abonnementet.

For enkeltpersoner er abonnementet og brugerlicensen sammenfaldende. For myndigheder mv. er hver bruger tildelt en personlig licens med egne loginoplysninger, og abonnenten (dvs. myndigheden mv. som sådan) er tildelt et login til administrative formål.


Klik her for at se mere om abonnementer for superbrugere - det vil sige brugere, der tilgår DGL dagligt.

Klik her for at se mere om abonnementer for højfrekvensbrugere - det vil navnlig sige grønlandsk baseret offentlig myndighed, advokat- eller anden rådgivningsvirksomhed eller anden virksomhed eller organisation med større behov for adgang til retskilderne.

Klik her for at se mere om abonnementer for lavfrekvensbrugere - det vil som udgangspunkt sige mindre virksomhed eller organisation i Grønland eller myndighed eller virksomhed i Danmark.

Klik her for at se mere om abonnementer for privatpersoner - det vil sige dig, som skal bruge DGL i privat sammenhæng og ikke i arbejdsøjemed (eksempelvis hvis du er studerende).


Klik her for at gå direkte til bestillingssiden.

Klik her for at se DGL's salgsbetingelser.

Klik her for at se DGL's abonnementsvilkår.


Til abonnementsforsiden

Nyttig viden


Ledningsværdi

Ledningsværdien (fork. lv) udtrykker en væskes evne til at lede en elektrisk strøm. Da denne evne stiger med en stigende mængde af opløste stoffer (ioner) i væsken, udtrykker ledningsværdien indirekte (men proportionalt) koncentrationen af opløste stoffer i en væske.


I forbindelse med undersøgelse af jordbunden siger lv en hel del om mængden af tilgængelige gødningsstoffer. Der kan ganske vist være opløst andre stoffer (salte) i jordvæsken end gødningsioner, men i reglen udtrykker jordvæskens lv også dens indhold af gødning.


Praktiske erfaringer viser, at lv > 2 er livstruende for planter, da så høj en koncentration i jordvæsken vil ændre de osmotiske forhold, sådan at vand trækkes ud af rødderne. Det er netop den situation, der opstår hvert forår, når alt saltet fra snebekæmpelsen bliver opløst og passerer ned forbi vejtræernes rodnet.