DGL-abonnementsmodeller


DGL har en række abonnementsmodeller, der er tilpassede forskellige behov som brugere.

Modellerne består af abonnementer og brugerlicenser.

Alle brugere af DGL er tilknyttet et abonnement. Den enkelte brugers adgang sker under en personlig brugerlicens, som er tilknyttet abonnementet.

For enkeltpersoner er abonnementet og brugerlicensen sammenfaldende. For myndigheder mv. er hver bruger tildelt en personlig licens med egne loginoplysninger, og abonnenten (dvs. myndigheden mv. som sådan) er tildelt et login til administrative formål.


Klik her for at se mere om abonnementer for højfrekvensbrugere - det vil navnlig sige grønlandsk baseret offentlig myndighed, advokat- eller anden rådgivningsvirksomhed eller anden virksomhed eller organisation med større behov for adgang til retskilderne.

Klik her for at se mere om abonnementer for lavfrekvensbrugere - det vil som udgangspunkt sige mindre virksomhed eller organisation i Grønland eller myndighed eller virksomhed i Danmark.

Klik her for at se mere om abonnementer for privatpersoner - det vil sige dig, som skal bruge DGL i privat sammenhæng og ikke i arbejdsøjemed (eksempelvis hvis du er studerende).


Klik her for at gå direkte til bestillingssiden.

Klik her for at se DGL's salgsbetingelser.

Klik her for at se DGL's abonnementsvilkår.


Til abonnementsforsiden

Nyttig viden


Sorenskriver

Sorenskriveren er overformynder for Færøerne samt formand for en række råd, nævn og kommissioner på Færøerne. Sorenskriveren er en offentlig embedsmand.


Sorenskriver-embedet har lang historisk tradition i Norge, helt tilbage til 31. juli 1591, da sorenskriverordningen blev introduceret i bygdetingene. Sorenskriverhvervet har fra 1634 været et dommerhverv. Kong Christian 5.'s norske lov af 1687 medførte, at sorenskriverne blev enedommere i de fleste retsager.


Ordet sorenskriver er en afledning fra formuleringen "svoren skriver". Oprindeligt var sorenskriveren ikke en dommer, men en person, som assisterede ved udformingen af domsbrevene og skrev disse ned.