DGL-abonnement som højfrekvensbruger


Som superbrugere anses som hovedregel:

For superbrugere er der 1 abonnementsmodel:

H1: Fuld adgang i 12 måneder. 5.600 kr. pr. licens for de første 5 licenser, 5.100 kr. for den sjette og følgende licenser (priserne er ekskl. moms for abonnenter i Danmark). Brugerlicenser er personlige.


Klik her for at gå til bestilling.


Til oversigten over abonnementsmodeller

Til abonnementsforsiden

Nyttig viden


Sorenskriver

Sorenskriveren er overformynder for Færøerne samt formand for en række råd, nævn og kommissioner på Færøerne. Sorenskriveren er en offentlig embedsmand.


Sorenskriver-embedet har lang historisk tradition i Norge, helt tilbage til 31. juli 1591, da sorenskriverordningen blev introduceret i bygdetingene. Sorenskriverhvervet har fra 1634 været et dommerhverv. Kong Christian 5.'s norske lov af 1687 medførte, at sorenskriverne blev enedommere i de fleste retsager.


Ordet sorenskriver er en afledning fra formuleringen "svoren skriver". Oprindeligt var sorenskriveren ikke en dommer, men en person, som assisterede ved udformingen af domsbrevene og skrev disse ned.