DGL

 

FORSIDEN    |    ALFAREG    |    EMNEREG    |    SØG    |    ARTIKLER

alfabetisk register - s

Sagsbehandling i den offentlige forvaltning, Forvaltningsloven
salg og servering af stærke drikke, Restaurationsafgift af
salgsvirksomhed, Offentlige virksomheder og aktieselskaber, Selvstyreejede aktieselskaber, KNI, TELE, INI, RAL, Offentlig produktions- og
Sanktioner mod Rusland og Belarus
Satstilpasningsprocent, Aktuel indkomst
selskaber, Kapital-
selvstyre i Grønland, Afholdelse af vejledende folkeafstemning om indførelse af
Selvstyre, Grønlands Hjemmestyre og
Selvstyres budgetter og regnskaber, Kommunernes og Grønlands
signaturer, MitID, NemID, NemLog-In, Elektroniske
Sikkerhed til søs, Skibes sikkerhed
SIKUKI Nuuk Harbour A/S, Havne og havneanlæg
skat, Indkomst-
skat, Kapitalafkast-
Skattebegunstiget opsparing
skatter, Forvaltning af
Skibes besætning, Lodser, Søfarende, Søfartsuddannelser,
Skibes sikkerhed, Sikkerhed til søs,
skole i Grønland, Kunst-
skolen, Grundskolen, Uddannelse af lærere, Folke-
skoler, Efter-
Slædehunde samt hunde- og kattehold
sociale område, Magtanvendelse inden for det
Sociale uddannelser, Socialrådgivere, Socialpædagoger
Socialvæsen
Socialøkonomiske virksomheder
Sommertid, Tid,
spil, Afgift på automat-
Spil, tips- og lottomidler
sportsfiskeri, Koncession til
Sprog
Statistik, Grønlands
Stednavnenævn, Grønlands
Stempelafgift
Sterilisation og kastration, Svangerskabsforebyggelse- og afbrydelse
stoffer, Euforiserende
storskalaprojekter, Bygge- og anlægsarbejder ved
Strålebeskyttelse, Nukleart materiale, Radioaktivitet, Atomer, Produkter med dobbelt anvendelse, Ioniserende stråling,
styrelse, Kommunalbestyrelser, Bygderåd, Borgerråd, Den kommunale
stærke drikke, Alkohol og
Stærkstrømsanlæg og materiel, Elektricitet,
Støtte til boligbyggeri, Boligfinansiering, Boligstøttelån, Boligbyggeri, Medbyggerhuse,
støtte til erhvervsfiskere, erhvervsfangere og udøvere af erhvervsmæssigt landbrug, Genetablerings-
støtte, Elev-
støtte, Medie-
Sundhedsvæsenets styrelse, organisation samt sundhedsfaglige personer og psykologer
Sundhedsvæsenets ydelser
Sygdomme, Smitsomme sygdomme
Sygeplejersker og sundhedsassistenter, uddannelse og autorisation
Søfarende, Søfartsuddannelser, Skibes besætning, Lodser
Søloven, Søtransport, Skibsregistrering, Royal Arctic Line
søterritorium, Erhvervsmæssige aktiviteter på det grønlandske
FORSIDEN    |    ALFAREG    |    EMNEREG    |    SØG    |    ARTIKLER