FORSIDEN  |  ALFAREG  |  EMNEREG  |  SØG  |  ARTIKLER

Folkeskolen, Grundskolen, Uddannelse af lærere            Oversigten kan trækkes op  HOVEDREGELSÆT

2023-04-27
 
Selvstyrets lovbekendtgørelse nr. 19 af 2023-04-26 om Folkeskolen
 
2013-01-01
 
Inatsisartutlov nr. 15 af 2012-12-03 om Folkeskolen
 
2003-06-01
 
Landstingslov nr. 10 af 2003-04-15 om Frie grundskoler og undervisning i hjemmet mv.
 
1978-11-29
 
Lov nr. 581 af 1978-11-29 om Uddannelsen af lærere til folkeskolen og om de socialpædagogiske uddannelser (for Grønland)
 
2003-08-01
 
[HISTORISK] Landstingsforordning nr. 8 af 2002-05-21 om Folkeskolen
 
1997-08-01
 
[HISTORISK] Landstingsforordning nr. 1 af 1997-06-06 om Folkeskolen
 
1996-08-01
 
[HISTORISK] Landstingsforordning nr. 2 af 1996-05-02 om Uddannelse af lærere til folkeskolen
 
1991-08-01
 
[HISTORISK] Landstingsforordning nr. 10 af 1990-10-25 om Folkeskolen
 
1989-08-01
 
[HISTORISK] Landstingsforordning nr. 1 af 1989-05-16 om Uddannelse af lærere til folkeskolen og om de sociale uddannelser
 
1980-01-01
 
[HISTORISK] Landstingsforordning nr. 6 af 1979-10-16 om Folkeskolen
 
1980-01-01
 
[HISTORISK] Landstingsforordning nr. 16 af 1979-10-23 om Uddannelse af lærere til folkeskolen
 
1978-11-29
 
[HISTORISK] Lov nr. 579 af 1978-11-29 om Folkeskolen i Grønland
 

BEKENDTGØRELSER, CIRKULÆRER MV.

2023-08-01
 
Selvstyrebekendtgørelse nr. 38 af 2023-07-27 om Trinformål samt fagformål og læringsmål for folkeskolens fag og fagområder
2022-01-01
 
Selvstyrebekendtgørelse nr. 76 af 2021-12-21 om Ophold på elevhjem
2018-08-01
 
Selvstyrebekendtgørelse nr. 21 af 2017-12-08 om Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen
2012-01-01
 
Selvstyrebekendtgørelse nr. 4 af 2012-02-29 om Ikrafttrædelse af inatsisartutforordning nr. 2 af 2. december 2009 om ændring af landstingsforordning om folkeskolen (Overdragelse af pædagogisk-psykologisk rådgivning til kommunerne)
2009-08-01
 
Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 3 af 2009-01-09 om Den afsluttende evaluering i folkeskolen
2009-08-01
 
Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 2 af 2009-01-09 om Evaluering og dokumentation i folkeskolen
2008-07-15
 
Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 15 af 2008-06-23 om Ikrafttrædelse af Landstingsforordning nr. 12 af 20. november 2006 om ændring af landstingsforordning om folkeskolen (10 års undervisningspligt)
2005-05-01
 
Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 9 af 2005-04-12 om Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen
2003-08-01
 
Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 11 af 2003-05-14 om Foranstaltninger til sikring af undervisningens gennemførelse samt om skolens tilsyn med eleverne i skoletiden
2003-08-01
 
Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 10 af 2003-05-14 om Skolebiblioteker
2003-08-01
 
Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 4 af 2003-03-05 om Ferieplan for folkeskolens elever
2000-08-01
 
Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 21 af 1999-12-21 om Supplerende undervisning, særligt tilrettelagt undervisning i grønlandsk og dansk samt modersmålsundervisning
1997-12-01
 
Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 29 af 1997-11-27 om Normering af tjenestemandsstillinger mv. i folkeskolen
1991-08-01
 
Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 11 af 1991-04-15 om Ind- og udskrivning af elever i den ikke-undervisningspligtige alder
1989-08-01
 
Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 4 af 1989-02-09 om Kollegiepladser for folkeskolens elever
2007-08-01
 
[HISTORISK] Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 12 af 2007-06-27 om Den afsluttende evaluering i folkeskolen
2006-03-01
 
[HISTORISK] Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 3 af 2006-01-27 om Evaluering og dokumentation i folkeskolen
2004-02-01
 
[HISTORISK] Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 26 af 2004-01-15 om Tilskud til efterskoleophold i Danmark
2003-08-01
 
[HISTORISK] Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 16 af 2003-06-24 om Trinformål samt fagformål og læringsmål for folkeskolens fag og fagområder
2003-08-01
 
[HISTORISK] Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 13 af 2003-06-11 om Handleplaner, løbende evaluering og dokumentation i folkeskolen
2003-04-24
 
[HISTORISK] Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 8 af 2003-04-24 om Den decentrale læreruddannelse
2002-06-01
 
[HISTORISK] Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 11 af 2002-04-29 om Styrelsen af Ilinniarfissuaq
2001-05-01
 
[HISTORISK] Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 14 af 2001-04-09 om Karakterskala og anden bedømmelse
2000-08-01
 
[HISTORISK] [ÆNDRET] Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 19 af 2000-07-31 om Den centrale læreruddannelse
2000-08-01
 
[HISTORISK] Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 19 af 1999-11-26 om Ferieplan i folkeskolen
2000-08-01
 
[HISTORISK] Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 15 af 2000-07-03 om Ferieplan i folkeskolen
1998-08-01
 
[HISTORISK] Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 22 af 1998-07-23 om Folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand
1997-09-01
 
[HISTORISK] Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 16 af 1997-08-20 om Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen
1997-03-01
 
[HISTORISK] Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 4 af 1997-02-21 om Tilskud til efterskoleophold i Danmark
1995-08-01
 
[HISTORISK] Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 14 af 1995-05-29 om Folkeskolens fritidsvirksomhed
1995-08-01
 
[HISTORISK] [ÆNDRET] Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 12 af 1995-05-23 om Supplerende undervisning, særligt tilrettelagt undervisning i grønlandsk og dansk, modersmålsundervisning samt modtageklasser
1994-08-01
 
[HISTORISK] Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 24 af 1994-06-06 om Evaluering mv. i folkeskolen
1994-08-01
 
[HISTORISK] [ÆNDRET] Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 21 af 1994-05-17 om Normalundervisningsplaner for årgangsdelte og ikke-årgangsdelte skoler mv.
1994-08-01
 
[HISTORISK] Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 18 af 1994-05-09 om Supplerende undervisning, særlig tilrettelagt undervisning i grønlandsk og dansk samt modersmålsundervisning
1993-08-01
 
[HISTORISK] Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 31 af 1992-12-01 om Normering af tjenestemandsstillinger mv. i folkeskolen
1993-08-01
 
[HISTORISK] Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 13 af 1993-06-14 om Folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand
1992-08-01
 
[HISTORISK] Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 9 af 1992-06-19 om De afsluttende prøver mv. i folkeskolen
1992-08-01
 
[HISTORISK] Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 8 af 1992-06-19 om Evaluering mv. i folkeskolen
1991-08-01
 
[HISTORISK] Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 24 af 1991-07-08 om Faste råd og udvalg mv. ved Ilinniarfissuaq
1991-08-01
 
[HISTORISK] Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 23 af 1991-07-08 om Videreuddannelse ved Ilinniarfissuaq mv.
1991-08-01
 
[HISTORISK] Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 22 af 1991-06-28 om Formålet med folkeskolens fag
1991-08-01
 
[HISTORISK] Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 12 af 1991-04-15 om Meddelelser til hjemmet og om karaktergivning i folkeskolen
1991-08-01
 
[HISTORISK] Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 10 af 1991-04-15 om Fremme af god orden i folkeskolen
1991-08-01
 
[HISTORISK] Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 9 af 1991-04-15 om Normering af tjenestemandsstillinger mv. i folkeskolen
1991-08-01
 
[HISTORISK] Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 8 af 1991-04-15 om Normalundervisningsplaner mv.
1991-08-01
 
[HISTORISK] Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 7 af 1991-04-15 om Undervisning af ikke-grønlandsksprogede elever
1990-09-01
 
[HISTORISK] [ÆNDRET] Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 38 af 1990-08-28 om Læreruddannelsens fag
1990-09-01
 
[HISTORISK] Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 37 af 1990-08-28 om Uddannelse af lærere til folkeskolen; den decentrale læreruddannelse
1990-09-01
 
[HISTORISK] [ÆNDRET] Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 36 af 1990-08-28 om Uddannelse af lærere til folkeskolen
1988-08-01
 
[HISTORISK] Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 11 af 1988-05-11 om Undervisning af ikke-grønlandsksprogede elever
1988-08-01
 
[HISTORISK] Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 10 af 1988-05-11 om Vejledende timefordelingsplaner
1988-05-11
 
[HISTORISK] Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 12 af 1988-05-11 om Afledte timeplaner i årgangsdelte klasser i folkeskolen
1987-08-01
 
[HISTORISK] Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 21 af 1987-10-08 om Folkeskolens afsluttende prøver mv.
1985-04-30
 
[HISTORISK] Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 16 af 1985-04-30 om Formålet med folkeskolens fag