DGL

 

FORSIDEN    |    ALFAREG    |    EMNEREG    |    SØG    |    ARTIKLER

alfabetisk register - l

Landbrug
landbrug, Genetableringsstøtte til erhvervsfiskere, erhvervsfangere og udøvere af erhvervsmæssigt
Landsting, Ekstraordinært valg til Inatsisartut/Grønlands
Landsting, Valg til Inatsisartut, Valg til Grønlands
landstinget og landsstyret m.v., Vederlag til medlemmer af
Landstinget og Landsstyret, Inatsisartut og Naalakkersuisut,
Leje, Udlejning
lejligheder, Ejer-
levnedsmidler, Fødevarer og
Licitation, Indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren
Ligestilling, Forskelsbehandling
Lodser, Søfarende, Søfartsuddannelser, Skibes besætning,
Lotteriafgift
lottomidler, Spil, tips- og
lovovertrædere, Udlevering af
Luftfart og luftfartøjer
Lufthavne, Mittarfeqarfiit, Flyvepladser,
Læger, Apoteker, Lægemidler
lærere, Folkeskolen, Grundskolen, Uddannelse af
Lærlinge, Praktikanter, Erhvervsuddannelser, Elever,
læskedrikke, Øl og
lønninger mv., Dyrtidsregulering af
Løntilskud, Revalidering, Aktivering, Arbejdsformidling, Beskæftigelsesprojekter, Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre,
lån i udlandet, Optagelse af
FORSIDEN    |    ALFAREG    |    EMNEREG    |    SØG    |    ARTIKLER