DGL

 

FORSIDEN    |    ALFAREG    |    EMNEREG    |    SØG    |    ARTIKLER

alfabetisk register - l

Læger, Apoteker, Lægemidler
lærere, Folkeskolen, Grundskolen, Uddannelse af
Lærlinge, Praktikanter, Erhvervsuddannelser, Elever,
læskedrikke, Øl og
lån i udlandet, Optagelse af
lønninger mv., Dyrtidsregulering af
Løntilskud, Revalidering, Aktivering, Arbejdsformidling, Beskæftigelsesprojekter, Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre,
Landbrug
landbrug, Genetableringsstøtte til erhvervsfiskere, erhvervsfangere og udøvere af erhvervsmæssigt
Landsting, Ekstraordinært valg til Inatsisartut/Grønlands
Landsting, Valg til Inatsisartut, Valg til Grønlands
landstinget og landsstyret m.v., Vederlag til medlemmer af
Landstinget og Landsstyret, Inatsisartut og Naalakkersuisut,
Leje, Udlejning
lejligheder, Ejer-
levnedsmidler, Fødevarer og
Licitation, Indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren
Ligestilling, Forskelsbehandling
Lodser, Søfarende, Søfartsuddannelser, Skibes besætning,
Lotteriafgift
lottomidler, Spil, tips- og
lovovertrædere, Udlevering af
Luftfart og luftfartøjer
Lufthavne, Mittarfeqarfiit, Flyvepladser,
FORSIDEN    |    ALFAREG    |    EMNEREG    |    SØG    |    ARTIKLER