DGL

 

FORSIDEN    |    ALFAREG    |    EMNEREG    |    SØG    |    ARTIKLER

alfabetisk register - f

Fangst og jagt
fangst, jagt og fiskeri, Ikke-erhvervsmæssig
Ferie
Finansiel Stabilitet, Garantifond for indskydere og investorer, Garantifond for skadesforsikringsselskaber, Banker, investeringsselskaber og kreditinstitutter,
Finansiel virksomhed, Værdipapirhandel
finansiering, Boligstøttelån, Boligbyggeri, Medbyggerhuse, Støtte til boligbyggeri, Bolig-
Finansieringsstøtte, Erhvervsfremme,
Finanslove
fiskere, erhvervsfangere og udøvere af erhvervsmæssigt landbrug, Genetableringsstøtte til erhvervs-
Fiskeri
fiskeri, Afgift på
fiskeriet i Grønland, En konjunkturudligningsfond for
Fiskerifinansieringspulje
Fiskeriundersøgelser, Grønlands Naturinstitut, Grønlands
fjernsynsvirksomhed, KNR, Grønlands Radio, Radio-, tv- og
flag, Grønlands
Flyvepladser, Lufthavne, Mittarfeqarfiit
flyvning internt i Grønland, Afgift af passager-
Foderstoffer
folkeafstemning om fortsat anvendelse af traktaterne om De europæiske Fællesskaber i Grønland, Afholdelse af
folkeafstemning om indførelse af selvstyre i Grønland, Afholdelse af vejledende
Folkehøjskoler
Folkeskolen, Grundskolen, Uddannelse af lærere
Folketingets Ombudsmand, Ombudsmanden for Inatsisartut,
Folketingsvalg
Fonde og foreninger
fonde, Erhvervsdrivende
fonden, Miljø-
Foranstaltning mod forstyrrelser af radiomodtagning
Forbrugeraftaler
Forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg, Reklame
Forebyggelse, opkrævning, inddrivelse af restancer til det offentlige
Forsikringsaftaleloven, Garantifond for skadesforsikringsselskaber
Forskelsbehandling, Ligestilling,
Forskning
Forsvaret af Grønland
Forsvaret, Værnepligt
forsyning, Gasanlæg, Energifremstilling og energi-
forsyning, Vand-
forsyningsforhold, Bygders
Forsyningsmæssige foranstaltninger
forsøgsordninger, Kommunale
Forundersøgelser, GTO og Misissueqqarnerit, GEUS, Grønlands Tekniske Organisation og
Forvaltning af skatter
forvaltningen, Offentlighed i
Forvaltningsloven, Sagsbehandling i den offentlige forvaltning,
Forældelse
Forældreansvar/Forældremyndighed, Daginstitutioner og dagtilbud, Børn og unge,
Fredning og kulturarvsbeskyttelse
Fritid, Folkeoplysning, Undervisning, Kultur,
fuldbyrdelse, Børnebortførelser, International
Funktionærer
Fællesmærker
Færdsel
Fødevarer og levnedsmidler
Fødsler, Dødsfald, Begravelse, Kirkegårde
Førtidspension
Fåreavl
FORSIDEN    |    ALFAREG    |    EMNEREG    |    SØG    |    ARTIKLER