Seneste regelsæt

30.05.2024: Inatsisartutlov nr. 28 af 23.05.2024 om Erhvervsfremme for landbrug

28.05.2024: Inatsisartutlov nr. 29 af 23.05.2024 om Fiskeri

30.05.2024: Inatsisartutlov nr. 27 af 21.05.2024 om ændring af Inatsisartutlov om lån til medbyggerhuse (Kommunale lån til medbyggerhuse og lån og tilskud til vedligeholdelse og renovering af medbyggerhuse mv.)

30.05.2024: Inatsisartutlov nr. 26 af 21.05.2024 om ændring af Inatsisartutlov om alderspension (Ret til pensionstillæg som enlig, for alderspensionister i parforhold med en person, der ikke er berettiget til alderspension)

27.05.2024: Bekendtgørelse nr. 461 af 16.05.2024 om Udvidet baggrundskontrol og sikkerhedsgodkendelse af personer, som har funktioner inden for luftfartssikkerhed (security) (for Grønland)

30.05.2024: Cirkulære nr. 25 af 09.05.2024 om Naalakkersuisuts honorarpolitik for de selvstyreejede aktieselskaber

09.05.2024: Cirkulære nr. 24 af 03.05.2024 om Anskaffelse af tjenestebiler

09.05.2024: Selvstyrets lovbekendtgørelse nr. 23 af 26.04.2024 om Havne- og krydstogtpassagerafgift

09.05.2024: Selvstyrebekendtgørelse nr. 22 af 24.04.2024 om Undersøgelse af post, patientstuer og ejendele, kropsvisitation samt beslaglæggelse og tilintetgørelse af genstande m.v. på psykiatrisk afdeling

09.05.2024: Selvstyrebekendtgørelse nr. 21 af 24.04.2024 om Tvangsprotokoller og optegnelser, registrering og indberetning af tvang, samt opfølgning efter udskrivning på sundhedsvæsenets institutioner

21 - 30

<< < > >>

 

 

 

Glidebaneargumentet

Glidebaneargumentet er en argumentationsform, hvor man påstår, at et fører til noget andet, ofte uden tilstrækkeligt at begrunde årsagssammenhængen mellem de to begivenheder. Ofte præsenteres følgevirkningen som en uundgåelig konsekvens af den første tilstand, der isoleret set virker ganske uskyldig. Begrebet refererer til et rutschebane, som man ikke kan komme af, når først man er om bord. Det anvendes ofte i den offentlige og politiske debat som forsøg på at afskrække. Glidebaneargumentet efterfølges undertiden af et retorisk spørgsmål i stil med "hvad bliver det næste?".

Et eksempel på glidebaneargumentet:

Øget overvågning går ud over alle frem for de få, der begår kriminaliteten. Det er en glidebane. Først bruges overvågning til bekæmpelse af terror. Dernæst til bekæmpelse af vold. Hvad bliver det næste? At overvågning bruges til at udstede automatiske bøder for at tisse på gaden eller sortere affaldet forkert? Dette lyder måske som utænkeligt, men det er allerede tilfældet et sted i Danmark!

Karsten Lauritzen, folketingsmedlem (V)

Baggrunden for glidebaneargumentet er ofte frygt, fordomme eller tiltro til en autoritet. Glidebaneargumentets årsagssamenhæng kan umiddelbart synes korrekt. I eksemplet ovenfor ville anvendelse af salamimetoden netop betyde, at en smule mere overvågning på sigt vil føre til meget mere overvågning. Eksemplet er ikke perfekt, idet taleren faktisk godtgør, at der allerede er sket øget overvågning.

Glidebaneargumentet anvendes særligt i moralske, etiske, principielle og kontroversielle spørgsmål som f.eks. rusmidler, abort, ytringsfrihed eller aktiv dødshjælp.