Seneste regelsæt

28.05.2024: Inatsisartutlov nr. 29 af 23.05.2024 om Fiskeri

27.05.2024: Bekendtgørelse nr. 461 af 16.05.2024 om Udvidet baggrundskontrol og sikkerhedsgodkendelse af personer, som har funktioner inden for luftfartssikkerhed (security) (for Grønland)

09.05.2024: Cirkulære nr. 24 af 03.05.2024 om Anskaffelse af tjenestebiler

09.05.2024: Selvstyrets lovbekendtgørelse nr. 23 af 26.04.2024 om Havne- og krydstogtpassagerafgift

09.05.2024: Selvstyrebekendtgørelse nr. 21 af 24.04.2024 om Tvangsprotokoller og optegnelser, registrering og indberetning af tvang, samt opfølgning efter udskrivning på sundhedsvæsenets institutioner

09.05.2024: Selvstyrebekendtgørelse nr. 20 af 24.04.2024 om Patientrådgivere

09.05.2024: Selvstyrebekendtgørelse nr. 19 af 24.04.2024 om Fremgangsmåden ved gennemførelse af tvangsindlæggelser

09.05.2024: Selvstyrebekendtgørelse nr. 18 af 24.04.2024 om Forretningsorden for Det Psykiatriske Patientklagenævn

09.05.2024: Selvstyrebekendtgørelse nr. 17 af 24.04.2024 om Anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling

09.05.2024: Selvstyrebekendtgørelse nr. 22 af 24.04.2024 om Undersøgelse af post, patientstuer og ejendele, kropsvisitation samt beslaglæggelse og tilintetgørelse af genstande m.v. på psykiatrisk afdeling

1 - 10

> >>

 

 

 

Grønlands befolkning

Grønlands befolkning er overvejende inuit. Det er kun 140 år siden, den sidste indvandring fra Canada fandt sted. Vestgrønlænderne er mere blandet med europæerne end øst- og nordgrønlænderne.


Den hurtige udvikling i Grønland har betydet radikale ændringer i den traditionelle familiestruktur, der har resulteret i, at der opstået mange sociale problemer, som Grønlands befolkning har fælles med andre befolkninger, der har gennemlevet lignende samfundsmæssige forandringer.


Der var i 2004 56.854 indbyggere, og befolkningstætheden var 0,14 pr. kvkm isfrit areal. 91 procent af befolkningen bor i Vestgrønland, 1,6 procent i Nordgrønland og 6,3 procent i Østgrønland. Ca. 20% af befolkningen er født uden for Grønland. 88% er grønlændere. 98% af befolkningen er protestanter. 12% er europæere, overvejende danskere, hvoraf 90% bor i Nuuk og 10% i de andre større grønlandske byer.


De mange tyske familienavne, som f.eks Fleischer, Kleist og Kreutzmann, stammer fra fra de tyske kristelige missonærer Herrnhuterne. De tyske missonærer giftede sig ofte med Inuit-kvinderne, eller de adopterede forældreløse Inuit-børn.