Seneste regelsæt

05.11.2023: Selvstyrebekendtgørelse nr. 55 af 27.10.2023 om ændring af Selvstyrets bekendtgørelse om midlertidig fastsættelse af tidszone og sommertid for Ittoqqortoormiit (Udskydelse af ophævelsestidspunkt)

05.11.2023: Selvstyrebekendtgørelse nr. 55 af 27.10.2023 om ændring af Selvstyrets bekendtgørelse om midlertidig fastsættelse af tidszone og sommertid for Ittoqqortoormiit (Udskydelse af ophævelsestidspunkt)

28.10.2023: Selvstyrets lovbekendtgørelse nr. 52 af 17.10.2023 om Leje af boliger

28.10.2023: Selvstyrebekendtgørelse nr. 53 af 17.10.2023 om Ikrafttræden af § 34, nr. 21, i landstingslov om indkomstskat

28.10.2023: Selvstyrebekendtgørelse nr. 54 af 17.10.2023 om Visse skattepligtiges pligt til løbende indgivelse af transfer pricing dokumentation

28.10.2023: Bekendtgørelse nr. 1241 af 16.10.2023 om Fødevarestyrelsens gennemførelse af restriktive foranstaltninger over for Rusland (for Grønland)

15.10.2023: Cirkulære nr. 51 af 12.10.2023 om Naalakkersuisuts honorarpolitik for de selvstyreejede aktieselskaber

09.10.2023: Selvstyrebekendtgørelse nr. 49 af 28.09.2023 om Emballage til drikkevarer

09.10.2023: Selvstyrebekendtgørelse nr. 50 af 28.09.2023 om Ophævelse af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 14. maj 2002 om udøvelse af havnemyndigheden

09.10.2023: Cirkulære nr. 48 af 27.09.2023 om Fordeling af anliggender (Ressortfordelingen)

11 - 20

<< < > >>

 

 

 

Sket i 1850

Levi Strauss laver sit første par cowboybukser.


Treårskrigen afsluttes.


Giuseppe Verdi komponerer operaen Maskeballet.


Slaget på Isted Hede.


30. januar - Rigsdagen åbner for første gang


1. februar - Folketælling i Kongeriget Danmark samt på Grønland og Færøerne.


18. marts - American Express Company grundlægges i Buffalo, New York.


9. september - Californien bliver optaget som USA's 31. stat.


I Kina bryder Taiping-oprøret ud.


I USA indgås der i de nye stater et kompromis om slaverne.


Universitetet i Sydney grundlægges.