DGL

 

FORSIDEN    |    ALFAREG    |    EMNEREG    |    SØG    |    ARTIKLER

emneregister - socialforhold

Ældretalsmand
Afhængighed
Aktivering, Arbejdsformidling, Beskæftigelsesprojekter, Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre, Løntilskud, Revalidering
Alderspension, Offentlig pension, Aldersrente, Ældreinstitutioner
Arbejdsmarkedsydelse, Jobsøgningsydelse
Børn og unge, Forældreansvar/Forældremyndighed, Daginstitutioner og dagtilbud
Boligsikring
Førtidspension
Forebyggelse, opkrævning, inddrivelse af restancer til det offentlige
Handicap
Magtanvendelse inden for det sociale område
Obligatorisk pensionsordning
Offentlig hjælp
Satstilpasningsprocent, Aktuel indkomst
Socialøkonomiske virksomheder
Socialvæsen
Spil, tips- og lottomidler
Sterilisation og kastration, Svangerskabsforebyggelse- og afbrydelse
Underholdsbidrag, Adoptionstilskud
FORSIDEN    |    ALFAREG    |    EMNEREG    |    SØG    |    ARTIKLER