DGL

 

FORSIDEN    |    ALFAREG    |    EMNEREG    |    SØG    |    ARTIKLER

emneregister - skatter og afgifter

Afgift af motorkøretøjer
Afgift af passagerflyvning internt i Grønland
Afgift af visse drikkevarer fremstillet i Grønland
Afgift på automatspil
Afgift på fiskeri
Afgift på hellefisk, pelagiske fiskearter, makrel
Afgift på rejer
Arbejdsmarkedsafgift, Erhvervsuddannelsesbidrag (AEB), Praktikstøtte
Beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteaktiviteter i Grønland
Dobbbeltbeskatningsoverenskomster
Forvaltning af skatter
Havne- og krydstogtspassagerafgift
Ind- og udførsel af varer
Indførselsafgifter
Indkomstskat
Kapitalafkastskat
Lotteriafgift
Miljøafgift på produkter til energifremstilling
Restaurationsafgift af salg og servering af stærke drikke
Satstilpasningsprocent, Aktuel indkomst
Skattebegunstiget opsparing
Spil, tips- og lottomidler
Stempelafgift
FORSIDEN    |    ALFAREG    |    EMNEREG    |    SØG    |    ARTIKLER