DGL

 

FORSIDEN    |    ALFAREG    |    EMNEREG    |    SØG    |    ARTIKLER

emneregister - primærerhverv, råstoffer

Afgift på fiskeri
Afgift på hellefisk, pelagiske fiskearter, makrel
Eksport, Eksportkredit
En konjunkturudligningsfond for fiskeriet i Grønland
En konsulentformidling i Grønland
Erhvervsfremme, Finansieringsstøtte
Fåreavl
Fødevarer og levnedsmidler
Fangst og jagt
Fiskeri
Fiskerifinansieringspulje
Foderstoffer
Genetableringsstøtte til erhvervsfiskere, erhvervsfangere og udøvere af erhvervsmæssigt landbrug
Grønlands Tekniske Organisation og Forundersøgelser, GTO og Misissueqqarnerit, GEUS
Ioniserende stråling, Strålebeskyttelse, Nukleart materiale, Radioaktivitet, Atomer, Produkter med dobbelt anvendelse
Kommerciel udnyttelse af is og vand
Landbrug
Råstoffer, mineralske, Olie, Kontinentalsoklen, Uran
Søfarende, Søfartsuddannelser, Skibes besætning, Lodser
Sikkerhed til søs, Skibes sikkerhed
Slædehunde samt hunde- og kattehold
storskalaprojekter, Bygge- og anlægsarbejder ved
FORSIDEN    |    ALFAREG    |    EMNEREG    |    SØG    |    ARTIKLER