DGL

 

FORSIDEN    |    ALFAREG    |    EMNEREG    |    SØG    |    ARTIKLER

emneregister - handel og erhverv

Øl og læskedrikke
Alkohol og stærke drikke
Besøgscentre, Turistanlæg
Det Grønlandske Erhvervsregister, CVR
Dykkerarbejde og dykkermateriel
Eksport, Eksportkredit
En konsulentformidling i Grønland
Erhvervsfremme, Finansieringsstøtte
Erhvervsmæssige aktiviteter på det grønlandske søterritorium
Fødevarer og levnedsmidler
Finansiel virksomhed, Værdipapirhandel
Forbrugeraftaler
Forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg, Reklame
Forsikringsaftaleloven, Garantifond for skadesforsikringsselskaber
Forskning
Hvidvask og terrorisme, pengeoverførsler
Indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, Licitation
Industriministeriets Erhvervsankenævn
Ioniserende stråling, Strålebeskyttelse, Nukleart materiale, Radioaktivitet, Atomer, Produkter med dobbelt anvendelse
Køb, Køb på kredit
Kommerciel udnyttelse af is og vand
Kommission, handelsagentur og handelsrejsende
Koncession til sportsfiskeri
Koncession til turistvirksomhed
Konkurrence
Næringsvirksomhed, Restauration, Hotel
Offentlig produktions- og salgsvirksomhed, Offentlige virksomheder og aktieselskaber, Selvstyreejede aktieselskaber, KNI, TELE, INI, RAL
Produktansvar
Råstoffer, mineralske, Olie, Kontinentalsoklen, Uran
Søfarende, Søfartsuddannelser, Skibes besætning, Lodser
Søloven, Søtransport, Skibsregistrering, Royal Arctic Line
Sikkerhed til søs, Skibes sikkerhed
Slædehunde samt hunde- og kattehold
Tobak og rygning
VækstFonden
Virksomhedsoverdragelse, Arbejdstagere
FORSIDEN    |    ALFAREG    |    EMNEREG    |    SØG    |    ARTIKLER