DGL

 

FORSIDEN    |    ALFAREG    |    EMNEREG    |    SØG    |    ARTIKLER

emneregister - bygge- og boligforhold

Adresser
Andelsboliger
Boligbyggeri, Medbyggerhuse, Støtte til boligbyggeri, Boligfinansiering, Boligstøttelån
Boligsikring
Byggemodning, offentlige kloakledninger og offentlige veje
Byggeri
Ejerlejligheder
Grønlands Tekniske Organisation og Forundersøgelser, GTO og Misissueqqarnerit, GEUS
Indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, Licitation
Kollegier
Leje, Udlejning
Omdannelse og overtagelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger
Pant
Planlægning og arealanvendelse, Geodatastyrelsen (Kort- og Matrikelstyrelsen)
Realkredit
storskalaprojekter, Bygge- og anlægsarbejder ved
FORSIDEN    |    ALFAREG    |    EMNEREG    |    SØG    |    ARTIKLER