DGL

 

FORSIDEN    |    ALFAREG    |    EMNEREG    |    SØG    |    ARTIKLER

alfabetisk register - v

VækstFonden
Værdipapirhandel, Finansiel virksomhed
Værnepligt, Forsvaret,
Våben
Vaccinationsskader, HIV-smittede blødere, Patienters retsstilling,
Valg til Inatsisartut, Valg til Grønlands Landsting
valg til Inatsisartut/Grønlands Landsting, Ekstraordinært
Valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer
valg, Folketings-
vand, Kommerciel udnyttelse af is og
Vandforsyning
vandkraftressourcer til produktion af energi, Vandkraftværker, Udnyttelse af
Varemærker
Vederlag til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v.
vedtægter, Kommunal-
vedtægter, Politi-
veje, Byggemodning, offentlige kloakledninger og offentlige
veksler, Gældsbreve, Checks og
Videregående uddannelser
virksomhed, Værdipapirhandel, Finansiel
virksomheder og aktieselskaber, Selvstyreejede aktieselskaber, KNI, TELE, INI, RAL, Offentlig produktions- og salgsvirksomhed, Offentlige
virksomheder, Erhvervsdrivende
virksomheder, Socialøkonomiske
virksomheders ejendomme og anlæg, Kommunalt ejede
Virksomheders pligter på selskabs- og regnskabsområdet, Covid-19,
Virksomhedsoverdragelse, Arbejdstagere
Voldgift
FORSIDEN    |    ALFAREG    |    EMNEREG    |    SØG    |    ARTIKLER