DGL

 

FORSIDEN    |    ALFAREG    |    EMNEREG    |    SØG    |    ARTIKLER

alfabetisk register - r

Råstoffer, mineralske, Olie, Kontinentalsoklen, Uran
Radio-, tv- og fjernsynsvirksomhed, KNR, Grønlands Radio,
Radioaktivitet, Atomer, Produkter med dobbelt anvendelse, Ioniserende stråling, Strålebeskyttelse, Nukleart materiale,
radiokommunikation og teletjenester, Tele- og
radiomodtagning, Foranstaltning mod forstyrrelser af
RAL, Offentlig produktions- og salgsvirksomhed, Offentlige virksomheder og aktieselskaber, Selvstyreejede aktieselskaber, KNI, TELE, INI,
Realkredit
Redningsberedskab, Brand- og eksplosionsforebyggelse, Beredskab,
register, CVR, Det Grønlandske Erhvervs-
Registre og persondata, CPR, Pas, DNA-profiler
registreret partnerskab, Ægteskab og
regnskab, Bogføring og
regnskaber, Kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og
rejer, Afgift på
Reklame, Forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg,
Renter ved forsinket betaling
Restauration, Hotel, Næringsvirksomhed,
Restaurationsafgift af salg og servering af stærke drikke
Retsplejeloven
retsstilling, Patienters, Vaccinationsskader, HIV-smittede blødere
Revalidering, Aktivering, Arbejdsformidling, Beskæftigelsesprojekter, Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre, Løntilskud,
Revisorer
Royal Arctic Line, Søloven, Søtransport, Skibsregistrering,
Rusland og Belarus, Sanktioner mod
rygning, Tobak og
FORSIDEN    |    ALFAREG    |    EMNEREG    |    SØG    |    ARTIKLER