DGL

 

FORSIDEN    |    ALFAREG    |    EMNEREG    |    SØG    |    ARTIKLER

alfabetisk register - o

Obligatorisk pensionsordning
Offentlig Digital Post
Offentlig hjælp
Offentlig pension, Aldersrente, Ældreinstitutioner, Alderspension,
Offentlig produktions- og salgsvirksomhed, Offentlige virksomheder og aktieselskaber, Selvstyreejede aktieselskaber, KNI, TELE, INI, RAL
Offentlige betalinger
Offentlige indsamlinger
Offentliggørelse af politiske partiers regnskaber
Offentlighed i forvaltningen
ofre for forbrydelser, Erstatning fra staten til
Olie, Kontinentalsoklen, Uran, Mineralske råstoffer
Ombudsmanden for Inatsisartut, Folketingets Ombudsmand
Omdannelse og overtagelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger
Ophavsret
opholdsforbud og bortvisning, Tilhold,
opkrævning, inddrivelse af restancer til det offentlige, Forebyggelse,
opsparing, Skattebegunstiget
Optagelse af lån i udlandet
Orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption
overenskomster, Kollektive
FORSIDEN    |    ALFAREG    |    EMNEREG    |    SØG    |    ARTIKLER