DGL

 

FORSIDEN    |    ALFAREG    |    EMNEREG    |    SØG    |    ARTIKLER

alfabetisk register - k

(Kort- og Matrikelstyrelsen), Planlægning og arealanvendelse, Geodatastyrelsen
Kapitalafkastskat
Kapitalselskaber
kastration, Sterilisation og, Svangerskabsforebyggelse- og afbrydelse
katte, Dyr, Hunde og tam-
kattehold, Slædehunde samt hunde- og
Kirkegårde, Fødsler, Dødsfald, Begravelse,
Kirken, Præster
kloakledninger og offentlige veje, Byggemodning, offentlige
KNI, TELE, INI, RAL, Offentlig produktions- og salgsvirksomhed, Offentlige virksomheder og aktieselskaber, Selvstyreejede aktieselskaber
KNR, Grønlands Radio, Radio-, tv- og fjernsynsvirksomhed
Kollegier
Kollektive overenskomster
Kommerciel udnyttelse af is og vand
Kommission, handelsagentur og handelsrejsende
kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer, Valg til
Kommunale forsøgsordninger
kommunale inddeling, Den
kommunale styrelse, Kommunalbestyrelser, Bygderåd, Borgerråd, Den
Kommunalt ejede virksomheders ejendomme og anlæg
Kommunalvedtægter
Kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber
Koncession til sportsfiskeri
Koncession til turistvirksomhed
Konkurrence
Konkurs
konsulentformidling i Grønland, En
Kontinentalsoklen, Uran, Råstoffer, mineralske, Olie,
kredit, Eksport, Eksport-
kredit, Real-
kreditinstitutter, Finansiel Stabilitet, Garantifond for indskydere og investorer, Garantifond for skadesforsikringsselskaber, Banker, investeringsselskaber og
Kriminalloven
kulbrinteaktiviteter i Grønland, Beskatning af indkomst i forbindelse med
Kultur, Fritid, Folkeoplysning; Undervisning
kulturarvsbeskyttelse, Fredning og
Kunstnerisk virksomhed
Kunstskole i Grønland
Køb, Køb på kredit
FORSIDEN    |    ALFAREG    |    EMNEREG    |    SØG    |    ARTIKLER