DGL

 

FORSIDEN    |    ALFAREG    |    EMNEREG    |    SØG    |    ARTIKLER

alfabetisk register - b

bank, Danmarks National-
Banker, investeringsselskaber og kreditinstitutter, Finansiel Stabilitet, Garantifond for indskydere og investorer, Garantifond for skadesforsikringsselskaber
Begravelse, Kirkegårde, Fødsler, Dødsfald,
Belarus, Sanktioner mod Rusland og
Beredskab, Redningsberedskab, Brand- og eksplosionsforebyggelse
Beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteaktiviteter i Grønland
beskatningsoverenskomster, Dobbbelt-
Beskyttelse af miljøet og havmiljøet
Beskæftigelsesprojekter, Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre, Løntilskud, Revalidering, Aktivering, Arbejdsformidling,
Besøgscentre, Turistanlæg
betalinger, Offentlige
betalingsforvaltning, Betalingssystemet Ilanngaassivik, Digital
Bevillingslove, andre end finanslove og tillægsbevillingslove
Biblioteker
bidrag, Adoptionstilskud, Underholds-
Bogføring og regnskab
Boligbyggeri, Medbyggerhuse, Støtte til boligbyggeri, Boligfinansiering, Boligstøttelån
boliger, Andels-
boliger, Omdannelse og overtagelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejnings-
Boligsikring
borteblevneloven, Arveloven og
bortvisning, Tilhold, opholdsforbud og
Brand- og eksplosionsforebyggelse, Beredskab, Redningsberedskab,
Brugsmodeller
budgetter og regnskaber, Kommunernes og Grønlands Selvstyres
bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer, Valg til kommunalbestyrelser,
Bygders forsyningsforhold
Bygderåd, Borgerråd, Den kommunale styrelse, Kommunalbestyrelser,
Bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter
bygge- og anlægssektoren, Licitation, Indhentning af tilbud i
Byggemodning, offentlige kloakledninger og offentlige veje
Byggeri
Børn og unge, Forældreansvar/Forældremyndighed, Daginstitutioner og dagtilbud
Børneattester
Børnebortførelser, International fuldbyrdelse,
FORSIDEN    |    ALFAREG    |    EMNEREG    |    SØG    |    ARTIKLER