DGL

 

FORSIDEN    |    ALFAREG    |    EMNEREG    |    SØG    |    ARTIKLER

alfabetisk register - a

Adoption
Adoptionstilskud, Underholdsbidrag,
Adresser
Afgift af motorkøretøjer
Afgift af passagerflyvning internt i Grønland
afgift af salg og servering af stærke drikke, Restaurations-
Afgift af visse drikkevarer fremstillet i Grønland
Afgift på automatspil
Afgift på fiskeri
Afgift på hellefisk, pelagiske fiskearter, makrel
afgift på produkter til energifremstilling, Miljø-
Afgift på rejer
afgift, Havne- og krydstogtspassager-
afgift, Lotteri-
afgift, Stempel-
afgifter, Indførsels-
Afhængighed
Afholdelse af folkeafstemning om fortsat anvendelse af traktaterne om De europæiske Fællesskaber i Grønland
Afholdelse af vejledende folkeafstemning om indførelse af selvstyre i Grønland
Aftaleloven
aktieselskaber, Selvstyreejede aktieselskaber, KNI, TELE, INI, RAL, Offentlig produktions- og salgsvirksomhed, Offentlige virksomheder og
Aktivering, Arbejdsformidling, Beskæftigelsesprojekter, Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre, Løntilskud, Revalidering
aktiviteter på det grønlandske søterritorium, Erhvervsmæssige
Aktuel indkomst, Satstilpasningsprocent,
Alderspension, Offentlig pension, Aldersrente, Ældreinstitutioner
Alkohol og stærke drikke
Andelsboliger
ankenævn, Industriministeriets Erhvervs-
anlæg, Kommunalt ejede virksomheders ejendomme og
Ansættelsesbeviser
ansvar, Erstatnings-
ansvar, Medie-
ansvar, Produkt-
ansvarlighed, Naalakkersuisutmedlemmers
Apoteker, Lægemidler, Læger
Arbejdsformidling, Beskæftigelsesprojekter, Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre, Løntilskud, Revalidering, Aktivering,
Arbejdskrafttilgangen i Grønland
Arbejdsmarkedsafgift, Erhvervsuddannelsesbidrag (AEB), Praktikstøtte
Arbejdsmarkedsydelse, Jobsøgningsydelse
Arbejdsskadesikring, Arbejdsmiljø
Arbejdstagere, Virksomhedsoverdragelse,
arealanvendelse, Geodatastyrelsen (Kort- og Matrikelstyrelsen), Planlægning og
Arkivvæsen
Arveloven og borteblevneloven
Atomer, Produkter med dobbelt anvendelse, Ioniserende stråling, Strålebeskyttelse, Nukleart materiale, Radioaktivitet,
autorisation, Sygeplejersker og sundhedsassistenter, uddannelse og
Elevstøtte
FORSIDEN    |    ALFAREG    |    EMNEREG    |    SØG    |    ARTIKLER