Seneste regelsæt

03.06.2023: Selvstyrebekendtgørelse nr. 22 af 30.05.2023 om Beskyttelse og fangst af fugle

03.06.2023: Bekendtgørelse nr. 516 af 16.05.2023 om Betaling for grænsekontrol ved indførsel af fiskevarer og levende muslinger m.m. samt biprodukter heraf og produkter fremstillet af disse biprodukter (for Grønland)

03.06.2023: Selvstyrebekendtgørelse nr. 21 af 11.05.2023 om Generel dispensation fra § 8 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 47 af 18. december 2020 om licens og kvoter til fiskeri

03.06.2023: Selvstyrebekendtgørelse nr. 21 af 11.05.2023 om Generel dispensation fra § 8 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 47 af 18. december 2020 om licens og kvoter til fiskeri

03.06.2023: Bekendtgørelse nr. 471 af 08.05.2023 om Døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland

04.05.2023: Selvstyrebekendtgørelse nr. 20 af 29.04.2023 om Generel dispensation fra § 7, stk. 2, i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 47 af 18. december 2020 om licens og kvoter til fiskeri (Forlængelse af fiskeriperiode for overførte reje kvotemængder til 31. maj)

04.05.2023: Selvstyrebekendtgørelse nr. 20 af 29.04.2023 om Generel dispensation fra § 7, stk. 2, i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 47 af 18. december 2020 om licens og kvoter til fiskeri (Forlængelse af fiskeriperiode for overførte reje kvotemængder til 31. maj)

04.05.2023: Bekendtgørelse nr. 436 af 27.04.2023 om Visse forureninger i fødevarer (for Grønland)

04.05.2023: Selvstyrebekendtgørelse nr. 17 af 26.04.2023 om Adgang til og optagelse på bacheloruddannelsen i skuespil

04.05.2023: Selvstyrets lovbekendtgørelse nr. 19 af 26.04.2023 om Folkeskolen

1 - 10

> >>

 

 

 

Arjuna-asteroiderne

Arjuna-asteroiderne er en gruppe af nærjords-asteroider, hvis baner ligner jordens deri, at de har lav hældning, omløbstider tæt på ét jordår og lav excentricitet. Arjuna-asteroider er ikke særligt hyppige, men de er vigtige, fordi de er nemme at nå fra jorden.


Arjuna-asteroider er ikke som sådan et klart afgrænset begreb, men dækker over tre veletablerede asteroidetyper: Apollo, Amor og Aten (NB: Til disse asteroidetyper svarer prototypiske enkeltasteroider, som typerne er opkaldt efter, nemlig 1862 Apollo, 1221 Amor og 2062 Aten, men der er ingen tilsvarende "oprindelig" Arjuna-asteroide).