Seneste regelsæt

13.07.2024: Selvstyrets lovbekendtgørelse nr. 39 af 03.07.2024 om Afgift af visse drikkevarer fremstillet i Grønland

30.06.2024: Bekendtgørelse nr. 888 af 28.06.2024 om ændring af bekendtgørelse for Grønland om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security)

30.06.2024: Anordning nr. 859 af 26.06.2024 om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i forskellige love om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

30.06.2024: Anordning nr. 858 af 26.06.2024 om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i forskellige love om ændring af lov om finansiel virksomhed

30.06.2024: Anordning nr. 857 af 26.06.2024 om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i forskellige love om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

25.06.2024: Selvstyrebekendtgørelse nr. 38 af 25.06.2024 om Forbud mod fangst og omladning af pelagisk dybhavsrødfisk fra Irmingerhavet

25.06.2024: Selvstyrebekendtgørelse nr. 37 af 20.06.2024 om Euforiserende stoffer

30.06.2024: Bekendtgørelse nr. 862 af 19.06.2024 om Bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber (for Grønland)

12.06.2024: Lov nr. 662 af 11.06.2024 om ændring af retsplejelov for Grønland (Henvisning af civile retssager til Grønlands Landsret)

09.06.2024: Inatsisartutlov nr. 32 af 04.06.2024 om Beskyttelse af whistleblowere i Grønland

1 - 10

> >>

 

 

 

Oceanryg

En oceanryg er en undersøisk bjergkæde, som opstår på grund af kontinentaldriften.


Oceanryggene er geologisk aktive områder, hvor ny magma konstant vælder op gennem en langstrakt revne i oceanets bund. Revnen er dannet, fordi to tektoniske plader driver væk fra hinanden. Da det kun er et tyndt lag nydannet skorpe, som dækker bunden, er der knyttet en hel række vulkanske aktiviteter til oceanryggene: undersøiske vulkaner (og vulkanøer, f.eks. Hawaii og Island), varme kilder, "black smokers" og jordskælv.


Oceanryggenes stenmaterialer er yngst tæt på revnen og ældst langt borte fra den. Det skyldes, at ny magma hele tiden skydes frem, i takt med at ældre, størknet materiale føres bort fra revnen. Derfor er oceanbunden betydeligt yngre end Jorden og også yngre end det faste land oven på kontinentalpladerne.