Seneste regelsæt

12.06.2024: Lov nr. 662 af 11.06.2024 om ændring af retsplejelov for Grønland (Henvisning af civile retssager til Grønlands Landsret)

09.06.2024: Inatsisartutlov nr. 35 af 04.06.2024 om ændring af Inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Konsekvensændringer som følge af vedtagelse af Inatsisartutlov om lokale mineralaktiviteter og ophævelse af bestemmelser om beredskabskomiteen)

09.06.2024: Inatsisartutlov nr. 34 af 04.06.2024 om Lokale mineralaktiviteter

09.06.2024: Inatsisartutlov nr. 33 af 04.06.2024 om ændring af landstingslov om indførselsafgifter (Nedsættelse og ophævelse af afgiftssatser)

09.06.2024: Inatsisartutlov nr. 32 af 04.06.2024 om Beskyttelse af whistleblowere i Grønland

09.06.2024: Inatsisartutlov nr. 31 af 04.06.2024 om Erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet

09.06.2024: Anordning nr. 595 af 04.06.2024 om Ikrafttræden for Grønland af lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel

09.06.2024: Inatsisartutlov nr. 36 af 04.06.2024 om Ligestilling og anti-diskrimination

09.06.2024: Bekendtgørelse nr. 596 af 03.06.2024 om Forvaring, der fuldbyrdes i Grønland (forvaringsbekendtgørelsen)

30.05.2024: Bekendtgørelse nr. 550 af 28.05.2024 om ændring af bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr i Grønland

1 - 10

> >>

 

 

 

Arjuna-asteroiderne

Arjuna-asteroiderne er en gruppe af nærjords-asteroider, hvis baner ligner jordens deri, at de har lav hældning, omløbstider tæt på ét jordår og lav excentricitet. Arjuna-asteroider er ikke særligt hyppige, men de er vigtige, fordi de er nemme at nå fra jorden.


Arjuna-asteroider er ikke som sådan et klart afgrænset begreb, men dækker over tre veletablerede asteroidetyper: Apollo, Amor og Aten (NB: Til disse asteroidetyper svarer prototypiske enkeltasteroider, som typerne er opkaldt efter, nemlig 1862 Apollo, 1221 Amor og 2062 Aten, men der er ingen tilsvarende "oprindelig" Arjuna-asteroide).