Seneste regelsæt

28.05.2024: Inatsisartutlov nr. 29 af 23.05.2024 om Fiskeri

27.05.2024: Bekendtgørelse nr. 461 af 16.05.2024 om Udvidet baggrundskontrol og sikkerhedsgodkendelse af personer, som har funktioner inden for luftfartssikkerhed (security) (for Grønland)

09.05.2024: Cirkulære nr. 24 af 03.05.2024 om Anskaffelse af tjenestebiler

09.05.2024: Selvstyrets lovbekendtgørelse nr. 23 af 26.04.2024 om Havne- og krydstogtpassagerafgift

09.05.2024: Selvstyrebekendtgørelse nr. 21 af 24.04.2024 om Tvangsprotokoller og optegnelser, registrering og indberetning af tvang, samt opfølgning efter udskrivning på sundhedsvæsenets institutioner

09.05.2024: Selvstyrebekendtgørelse nr. 20 af 24.04.2024 om Patientrådgivere

09.05.2024: Selvstyrebekendtgørelse nr. 19 af 24.04.2024 om Fremgangsmåden ved gennemførelse af tvangsindlæggelser

09.05.2024: Selvstyrebekendtgørelse nr. 18 af 24.04.2024 om Forretningsorden for Det Psykiatriske Patientklagenævn

09.05.2024: Selvstyrebekendtgørelse nr. 17 af 24.04.2024 om Anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling

09.05.2024: Selvstyrebekendtgørelse nr. 22 af 24.04.2024 om Undersøgelse af post, patientstuer og ejendele, kropsvisitation samt beslaglæggelse og tilintetgørelse af genstande m.v. på psykiatrisk afdeling

1 - 10

> >>

 

 

 

Mudderdrage

Mudderdrager er mikroskopiske, hvirvelløse dyr, altid bestående af 13 segmenter.


De lever i havbunden og indsamler encellede organismer. Der er ikke fundet fossile mudderdrager, men deres udvikling anses for at følge hjuldyr, bugbørsteorme, korsetdyr, pølseorme og rundorme.


Pycnophyes groenlandicus er en mudderdrage tilhørende meiofaunaen. Den er fundet ved den Grønlandske ø Disko og indeni Ikka-søjlerne i Ikkafjorden.