Seneste regelsæt

26.11.2023: Bekendtgørelse nr. 1329 af 23.11.2023 om Regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselslov for Grønland

23.11.2023: Selvstyrebekendtgørelse nr. 59 af 15.11.2023 om Euforiserende stoffer

23.11.2023: Inatsisartutlov nr. 58 af 14.11.2023 om Forlængelse af frister for vedtagelse af finanslov for 2024 samt fastsættelse af udskrivningsprocent for landsskat og særlig landsskat for 2024

12.11.2023: Selvstyrebekendtgørelse nr. 57 af 08.11.2023 om Skatteudligning og fælleskommunal skat i 2024

05.11.2023: Selvstyrebekendtgørelse nr. 56 af 31.10.2023 om Ikrafttræden af § 5, stk. 3, nr. 3, i Inatsisartutlov om en satstilpasningsprocent og om aktuel indkomst

05.11.2023: Bekendtgørelse nr. 1276 af 31.10.2023 om Satser for vederlag m.v. til indsatte i kriminalforsorgens institutioner i Grønland (2024)

05.11.2023: Bekendtgørelse nr. 1272 af 30.10.2023 om Ikrafttræden af visse bestemmelser i kongelig anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om MitID og NemLog-in

05.11.2023: Bekendtgørelse nr. 1273 af 30.10.2023 om Ophævelse af lov om udstedelse af NemID med offentlig digital signatur til fysiske personer og til medarbejdere i juridiske enheder, som sat i kraft ved kongelig anordning (for Grønland)

05.11.2023: Bekendtgørelse nr. 1274 af 30.10.2023 om MitID Erhverv og MitID Privat til Erhverv (for Grønland)

05.11.2023: Bekendtgørelse nr. 1275 af 30.10.2023 om Tilrådighedsstillelse og anvendelse af MitID-løsningen og NemLog-in for offentlige myndigheder og offentligretlige organer (for Grønland)

1 - 10

> >>

 

 

 

Matematisk proportionalitet

To størrelser x og y er ligefremt proportionale, hvis y = ax, hvor a er en konstant. Intuitivt kan begrebet forstås ved, at en fordobling af y altid medfører en fordobling af x, og vice versa. En anden måde at udtrykke det på er, at forholdet mellem de to størrelser er konstant.


To størrelser x og y kaldes omvendt proportionale, hvis xy = a, hvor a er en konstant. Dette betyder, at en fordobling af y medfører en halvering af x og omvendt.


Endelig er to størrelser mellemproportionale, hvis de er helt særlige.