Seneste regelsæt

12.8.2009: Lov nr. 154 af 10.05.1967 om Pant (for Grønland)

13.8.2009: Sammenskrevet lov nr. 154 af 10.05.1967 om Pant (for Grønland): 01.01.1989 -

21.4.2011: Lov nr. 67 af 15.03.1967 om ændring i lov om Danmarks Nationalbank

01.01.2001: Lov nr. 197 af 08.06.1966 om Færdselslov for Grønland

12.8.2009: Lov nr. 104 af 31.03.1965 om Ikraftsættelse for Grønland af visse formueretlige love m. v.

10.8.2009: Anordning nr. 205 af 10.06.1964 om Ikrafttræden i Nord- og Østgrønland af lov om rettens pleje i Grønland

12.8.2009: Lov nr. 154 af 27.05.1964 om Arvelov for Grønland

13.8.2009: Sammenskrevet lov nr. 154 af 27.05.1964 om Arvelov for Grønland: 01.07.1996 - 31.05.2014

29.05.2014: Sammenskrevet lov nr. 154 af 27.05.1964 om Arvelov for Grønland: 01.06.2014 -

12.8.2009: Sammenskrevet lovbekendtgørelse nr. 288 af 2.07.1963 om kriminallov for Grønland

3651 - 3660

<< < > >>

 

 

 

Sorenskriver

Sorenskriveren er overformynder for Færøerne samt formand for en række råd, nævn og kommissioner på Færøerne. Sorenskriveren er en offentlig embedsmand.


Sorenskriver-embedet har lang historisk tradition i Norge, helt tilbage til 31. juli 1591, da sorenskriverordningen blev introduceret i bygdetingene. Sorenskriverhvervet har fra 1634 været et dommerhverv. Kong Christian 5.'s norske lov af 1687 medførte, at sorenskriverne blev enedommere i de fleste retsager.


Ordet sorenskriver er en afledning fra formuleringen "svoren skriver". Oprindeligt var sorenskriveren ikke en dommer, men en person, som assisterede ved udformingen af domsbrevene og skrev disse ned.