Seneste regelsæt

22.05.2012: Anordning nr. 388 af 28.07.1975 om ændring af anordning om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i lov om svangerskabshygiejne og fødselshjælp (Vejledning om svangerskabsforebyggelse)

15.04.2012: Bekendtgørelse nr. 265 af 19.06.1975 om Svangerskabsafbrydelse (Fremsættelse af anmodning m. v.) (for Grønland)

22.06.2014: Cirkulære nr. 0 af 19.06.1975 om Behandlingen af sager om svangerskabsafbrydelse i Grønland

21.4.2011: Lov nr. 250 af 12.06.1975 om ændring af borgerlig straffelov, aftaleloven m. v. (Bekæmpelse af skadelig økonomisk virksomhed m. v.)

14.05.2012: Lov nr. 233 af 12.06.1975 om Ikraftsættelse for Grønland af lov om sterilisation og kastration

14.05.2012: Lov nr. 254 af 12.06.1975 om ændring af forskellige lovbestemmelser om mødrehjælpens virksomhed (Ændring som følge af lov om social bistand)

15.05.2012: Lov nr. 232 af 12.06.1975 om Svangerskabsafbrydelse (for Grønland)

01.01.2001: Landsrådsvedtægt nr. 0 af 25.03.1975 om Aldersrente i Grønland

01.01.2001: Landsrådsvedtægt nr. 0 af 19.12.1974 om Grønlands Landskasses kasse- og regnskabsvæsen

12.8.2009: Cirkulære nr. 202 af 20.09.1974 om Adgang for journalister og pressefotografer til at passere gennem politiafspærringer

3651 - 3660

<< < > >>

 

 

 

Hydroxypropylmethyl-cellulose

Hydroxypropylmethylcellulose er en kemisk modificeret cellulose, der benyttes som stabilisator og fortykningsmiddel. Det fremstilles af cellulose, der findes naturligt i plantefibre.


Miljømæssige egenskaber: Langsomt nedbrydelig, men ugiftig. Det regnes som harmløst, eftersom stoffet er rimeligt velundersøgt og synes at være uskadeligt for alle. Ikke desto mindre kan enkelte individer blive allergiske over for stoffet.


Stoffet er genmodificeret (hvilket betyder, at stoffet kan bestå af - eller være fremstillet ved hjælp af - genmodificerede organismer, uden at det nødvendigvis skal mærkes).


Det forkortes hypromellose og er også kendt under E-nummeret E-464.