Seneste regelsæt

23.05.2018: Anordning nr. 485 af 14.05.2018 om Ikrafttræden af lov om erhvervsdrivende fonde

23.05.2018: Anordning nr. 486 af 14.05.2018 om Ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) (for Grønland)

23.05.2018: Anordning nr. 487 af 14.05.2018 om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i forskellige love om ændring af årsregnskabsloven

23.05.2018: Bekendtgørelse nr. 464 af 11.05.2018 om En særlig ansvarsgrænse for skibe under 300 tons for andre krav end krav, der følger af personskader eller dødsfald (for Grønland)

23.05.2018: Bekendtgørelse nr. 361 af 23.04.2018 om Gennemførelse af Europa-Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår likviditetsdækningskrav for kreditinstitutter (for Grønland)

16.04.2018: Bekendtgørelse nr. 266 af 06.04.2018 om Politimesteren i Grønlands adgang til at frafalde tiltale

29.03.2018: Inatsisartutlov nr. 1 af 15.03.2018 om Ekstraordinært valg til Inatsisartut

29.03.2018: Bekendtgørelse nr. 176 af 02.03.2018 om ændring af bekendtgørelse for Grønland om kredsretternes tingsteder

04.03.2018: Bekendtgørelse nr. 157 af 27.02.2018 om Arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere

04.03.2018: Bekendtgørelse nr. 158 af 27.02.2018 om Arbejde med stoffer og materialer på luftfartsområdet

1 - 10

> >>

 

 

 

Pancetta

Pan'cetta: italiensk saltet, røget og krydret bacon, rullet sammen som en stor pølse.


Anvendes f.eks. i spaghetti alla carbonara eller som smagsgiver i saucer, pasta, farsretter og grøntsagsretter.


Serveres også som pålæg, og kan erstatte bacon.


Velindpakket kan pan'cetta holde sig 3 uger i køleskab og 6 måneder i dybfryser.