Seneste regelsæt

26.03.2023: Selvstyrebekendtgørelse nr. 8 af 24.03.2023 om Bestemmelsen af tidszonen og mulig sommertid for Danmarkshavn og Pituffik (Thule Air Base)

26.03.2023: Selvstyrebekendtgørelse nr. 9 af 24.03.2023 om Midlertidig fastsættelse af tidszone og sommertid for Ittoqqortoormiit

26.03.2023: Selvstyrebekendtgørelse nr. 9 af 24.03.2023 om Midlertidig fastsættelse af tidszone og sommertid for Ittoqqortoormiit

26.03.2023: Selvstyrebekendtgørelse nr. 12 af 24.03.2023 om Statslige institutioners ret til at tilslutte sig Offentlig Digital Post

26.03.2023: Selvstyrebekendtgørelse nr. 13 af 24.03.2023 om Visse fluorholdige drivhusgasser

26.03.2023: Selvstyrets lovbekendtgørelse nr. 10 af 24.03.2023 om Alderspension

26.03.2023: Selvstyrets lovbekendtgørelse nr. 11 af 24.03.2023 om Førtidspension

26.03.2023: Selvstyrets lovbekendtgørelse nr. 14 af 24.03.2023 om Boligfinansiering

26.03.2023: Selvstyrebekendtgørelse nr. 7 af 20.03.2023 om Elektronisk kundgørelse

26.03.2023: Selvstyrebekendtgørelse nr. 6 af 13.03.2023 om Afgiftsfri indførsel af varer ved indrejse

1 - 10

> >>

 

 

 

SI-præfikser

Disse præfikser kan sættes foran SI-enheder (dvs. enheder som f.eks. meter, liter og sekund) i stedet for at angive multipla af baseenheden. Således kan man eksempelvis skrive "1 kilometer" i stedet for "1 * 1.000 meter", "1 mikrometer" istedet for "1 * 10^(-6) meter" eller "1 milliontedel meter" og så fremdeles.


Bemærk, at for datamængders vedkommende forøges der ikke med den decimale faktor 1.000, men med den binære faktor 1.024 (= 2^10). Således er en kilobyte 1.024 bytes, en megabyte er 1024 kilobytes osv. (og "kilo" forkortes K i stedet for k).


I listen herunder er baseenheden meter brugt som eksempel.


Yottameter (Ym): 10^24 (1 kvadrillion) meter


Zettameter (Zm): 10^21 (trilliard) meter


Eksameter (Em): 10^18 (trillion) meter


Petameter (Pm): 10^15 (billiard) meter


Terameter (Tm): 10^12 (billion) meter


Gigameter (Gm): 10^9 (milliard) meter


Megameter (Mm): 10^6 (million) meter


Kilometer (km): 10^3 (tusind) meter


Hektometer (hm): 10^2 (hundrede) meter


Dekameter (dam): 10^1 (ti) meter


Decimeter (dm): 10^(-1) (tiendedel) meter


Centimeter (cm): 10^(-2) (hundrededel) meter


Millimeter (mm): 10^(-3) (tusindedel) meter


Mikrometer (μm - "mymeter"): 10^(-6) (milliontedel) meter


Nanometer (nm): 10^(-9) (milliarddel) meter


Picometer (pm): 10^(-12) (billiontedel) meter


Femtometer (fm): 10^(-15) (billiarddel) meter


Attometer (am): 10^(-18) (trilliontedel) meter


Zeptometer (zm): 10^(-21) (trilliarddel) meter


Yoktometer (ym): 10^(-24) (kvadrilliontedel) meter