Seneste regelsæt

12.11.2017: Bekendtgørelse nr. 1158 af 30.10.2017 om Regulering pr. 1. januar 2018 i henhold til lov om arbejdsskadesikring i Grønland

29.10.2017: Selvstyrebekendtgørelse nr. 15 af 12.10.2017 om Fremgangsmåden ved besættelse af præstestillingen i Ittoqqortoormiit

23.09.2017: Selvstyrebekendtgørelse nr. 14 af 18.09.2017 om Skatteudligning og fælleskommunal skat i 2018

13.09.2017: Lovbekendtgørelse nr. 1045 af 07.09.2017 om Kriminallov for Grønland

13.09.2017: Selvstyrebekendtgørelse nr. 13 af 30.08.2017 om Identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

31.08.2017: Anordning nr. 995 af 25.08.2017 om Ikrafttræden for Grønland af beredskabsloven

31.08.2017: Bekendtgørelse nr. 1005 af 25.08.2017 om Fødevarestyrelsens og Grønlands Selvstyres opgaver og beføjelser i Grønland på den del af fødevare- og veterinærområdet, der administreres af miljø- og fødevareministeren

31.08.2017: Bekendtgørelse nr. 1006 af 25.08.2017 om Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klager over Fødevarestyrelsens og visse af Grønlands Selvstyres afgørelser vedrørende Grønland

13.09.2017: Selvstyrebekendtgørelse nr. 12 af 23.08.2017 om Ophævelse af flere bekendtgørelser under ressortområdet for uddannelse

06.08.2017: Selvstyrebekendtgørelse nr. 11 af 01.08.2017 om Indberetning af produktionsmæssige og økonomiske oplysninger vedrørende erhvervsmæssigt fiskeri og produktionsanlæg på land

1 - 10

> >>

 

 

 

Jelling Kirke

Jelling Kirke er en kirke i Jelling Sogn i Jelling Kommune.


Den nuværende kirke er en frådstenskirke fra ca. år 1100. Der har tidligere ligget tre trækirker - alle nedbrændte - på stedet. Kong Harald Blåtand rejste den første kirke på stedet sandsynligvis som gravminde over sin far Gorm den Gamle.


Kongegraven


Da Harald Blåtand gik over til kristendommen, har han ladet sin far flytte fra den nordlige gravhøj og givet ham en kristen begravelse inde i kirken. I 2000 blev Gorm den Gamle, efter en årrække på Nationalmuseet, genbegravet i kirken foran koret. Stedet er markeret med et stykke sterlingsølv indsat i gulvets dekoration.