Seneste regelsæt

19.07.2019: Bekendtgørelse nr. 706 af 04.07.2019 om Personførende elevatorer i skibe

19.07.2019: Bekendtgørelse nr. 746 af 01.07.2019 om Ikrafttræden af lov om ændring af retsplejelov for Grønland og kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.)

19.07.2019: Bekendtgørelse nr. 747 af 01.07.2019 om Overførsel til forvaringsafdeling eller åben afdeling under Kriminalforsorgen i Grønland af personer, der efter kriminalloven er dømt eller overført til anbringelse i forvaring i Danmark m.v.

19.07.2019: Bekendtgørelse nr. 748 af 01.07.2019 om Overførsel af indsatte til sundhedsmæssig behandling i Danmark

19.07.2019: Selvstyrebekendtgørelse nr. 5 af 26.06.2019 om Salg og udførsel af mineraler

20.06.2019: Inatsisartutlov nr. 4 af 12.06.2019 om om ændring af Inatsisartutlov om museumsvæsen (Skærpede udførselsregler for Nationalparken i Nord- og Østgrønland samt bestemmelser om Museumsnævnets sammensætning, funktionsperiode og vederlæggelse)

20.06.2019: Inatsisartutlov nr. 5 af 12.06.2019 om ændring af Inatsisartutlov om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder (Skærpede beskyttelsesregler for Nationalparken i Nord- og Østgrønland, præcisering af regler om vedligeholdelse og restaurering af bygninger og vurdering af aktiviteters virkning på kulturarven i kulturhistoriske områder)

20.06.2019: Inatsisartutlov nr. 6 af 12.06.2019 om Udbud i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser i offentlige myndigheder og institutioner

20.06.2019: Inatsisartutlov nr. 7 af 12.06.2019 om Klagenævn for Udbud af Offentlige Indkøb

20.06.2019: Inatsisartutlov nr. 8 af 12.06.2019 om ændring af Inatsisartutlov om konkurrence (Ændring af hjemmel til finansiering af sektorspecifik konkurrenceregulering, indstillingsberettigelse for medlemmer af Konkurrencenævnet)

1 - 10

> >>

 

 

 

Karl 8. af Frankrig

Karl 8., (30. juni 1470 – 7. april 1498) var konge af Frankrig fra 1483.

Han var søn af Ludvig 11. af Frankrig. Mens han var umyndig varetog Karls søster Anne regeringen sammen med sin mand Pierre de Beaujeu.

Han giftede sig 1491 med Anna af Bretagne, og knyttede dermed Bretagne til Frankrig.

Han gjorde krav på kongedømmet Napoli og indledte i den anledning en serie krige med Italien. Han var svag og sygelig men ville gerne fremstå som en stor krigerkonge.

Efter Karl 8.s død giftede hans enke sig med hans efterfølger Ludvig 12. af Frankrig.