Seneste regelsæt

04.03.2018: Bekendtgørelse nr. 157 af 27.02.2018 om Arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere

04.03.2018: Bekendtgørelse nr. 158 af 27.02.2018 om Arbejde med stoffer og materialer på luftfartsområdet

04.03.2018: Bekendtgørelse nr. 159 af 27.02.2018 om Foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer på luftfartsområdet

04.03.2018: Bekendtgørelse nr. 160 af 27.02.2018 om Biologiske agenser og arbejdsmiljø på luftfartsområdet

04.03.2018: Bekendtgørelse nr. 161 af 27.02.2018 om Brug af personlige værnemidler på luftfartsområdet

04.03.2018: Bekendtgørelse nr. 162 af 27.02.2018 om Grænseværdier for stoffer og materialer på luftfartsområdet

04.03.2018: Bekendtgørelse nr. 111 af 20.02.2018 om Grønlands inddeling i retskredse

12.02.2018: Selvstyrebekendtgørelse nr. 1 af 30.01.2018 om Anden kulturarvsbeskyttelse af et nærmere afgrænset område i Vestgrønland omkring Aasivissuit-Nipisat

12.02.2018: Bekendtgørelse nr. 67 af 22.01.2018 om Kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse (for Grønland)

04.01.2018: Bekendtgørelse nr. 1764 af 29.12.2017 om Regulering af beløb i henhold til anordning om ikrafttræden for Grønland af udlændingeloven (for Grønland)

1 - 10

> >>

 

 

 

Franz Kafka

Franz Kafka (3. juli 1883 - 3. juni 1924), tysksproget forfatter af jødisk familie blev født i Prag, dengang Bøhmens hovedstad lå i det østrig-ungarske dobbeltmonarki. Mens han studerede jura på universitetet i Prag, fik Kafka stilling som embedsmand og skrev i sin fritid.


Temaerne for hans værker var ensomhed, frustration og undertrykkelse af individet gennem anonyme kræfter. Kafkas stil var en blanding af realisme og fantasi iblandet ironisk humor, som ofte gav en mareridtsagtig, klaustrofobisk effekt i hans værker. I sin berømte novelle Forvandlingen (1915) vågnede helten op og opdagede, at han havde forandret sig til et enormt insekt, udstødt af sin familie og efterladt til at dø. I Processen (1925) gennemgår hovedpersonen en retssag, hvor han ikke kan få forbrydelsen oplyst. Det absurde retssystem kan ses som et billede på tilværelsens vilkårlighed og uigennemskuelighed.


Franz Kafka havde fra barndommen stor respekt, men også stor frygt for faderen, som på intet tidspunkt accepterede sønnens ønske om at blive forfatter, og derfor ikke gav den støtte, han havde behov for. Franz forlod først barndomshjemmet som 31 årig, hvor han flyttede til et lejet værelse.


I modstrid med Kafkas ønske blev hans upublicerede manuskripter offentliggjort efter hans død, af hans ven den østrigske forfatter Max Brod. Blandt disse værker var hans mest berømte romaner: Processen (1925), Slottet (1926) og Amerika (1927). Kafka døde af tuberkulose den 3. juni 1924 på et sanatorium i Kierling i nærheden af Wien.