Seneste regelsæt

22.03.2019: Bekendtgørelse nr. 225 af 07.03.2019 om uddannelse af kredsdommere (for Grønland)

04.03.2019: Lov nr. 168 af 27.02.2019 om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland (Seksualforbrydelser m.v.)

04.03.2019: Selvstyrebekendtgørelse nr. 2 af 26.02.2019 om Krav til det skattemæssige årsregnskab og fakturakrav med videre

07.02.2019: Selvstyrebekendtgørelse nr. 1 af 25.01.2019 om Oprettelse og drift af døgninstitutioner for børn

11.01.2019: Bekendtgørelse nr. 28 af 10.01.2019 om Skibsdagbøger

09.01.2019: Bekendtgørelse nr. 17 af 04.01.2019 om Fødevarevirksomheder (for Grønland)

04.01.2019: Lov nr. 1718 af 27.12.2018 om ændring af retsplejelov for Grønland og kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.)

19.12.2018: Lov nr. 1523 af 18.12.2018 om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland (Ændringer som følge af gradvis forhøjelse af pensionsalderen i Grønland)

23.12.2018: Bekendtgørelse nr. 1602 af 18.12.2018 om Omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i Grønland

23.12.2018: Bekendtgørelse nr. 1612 af 18.12.2018 om Satser for vederlag m.v. til indsatte i kriminalforsorgens institutioner i Grønland (2019)

1 - 10

> >>

 

 

 

General (militær)

Latin): generalis for 'almindelig'. Oftest anvendt i hæren og i flyvevåbnet (tilsvarende grad i søværnet er admiral).


General kommer af, at generalen er en generel officer, der både skal styre infanteri, artilleri, kavaleri, ingeniørtropper m.m. En general i Romerriget var legatus, i Grækenland strategos og i Japan shōgun.


Generalsgraden er normalt opdelt i flere niveauer, f.eks. i Danmark General - Generalløjtnant - Generalmajor - Brigadegeneral.


Generalers gradsafmærkning er store stjerner på skuldrene. I Danmark er afmærkningen 4 gule stjerner på hver skulder for generalen (i Danmark Forsvarschefen og HKH Prins Henrik), 3 stjerner for generalløjtnanten (i Danmark, indtil for nyligt, Chefen for Hæren), 2 stjerner for generalmajoren (i Danmark f.eks. Chefen for Hærens Operative Kommando) og 1 stjerne for brigadegeneralen (i Danmark for udsendt personel).


I Danmark kan en brigadegeneral have kommandoen over en brigade (3.500 - 4.500 soldater), f.eks. Den Internationale Brigade i Vordingborg, og en generalmajor kan have kommandoen over en division på omkring 20.000 soldater.


Hos stormagter kan en generalløjtnant have kommandoen over et armékorps (ca. tre divisioner), og en firestjernet general kan have kommandoen over en armé (ca. tre armékorps). Under 2. Verdenskrig havde US Army en femstjernet general som chef.


Danmark har omkring 25 generaler. En del af dem er oberster midlertidigt udnævnt under tjeneste uden for Danmarks grænser (f.eks. militærattachéen ved ambassaden i Washington DC). HKH Prins Henrik indtager en særstilling, idet han er general og admiral uden portefølje.


Tilbage i Danmarkshistorien findes mere eksotiske gradsbetegnelser, f.eks. var en af Danmarks berømte søhelte, Niels Juel, admiralgeneralløjtnant, da han havde kommandoen over den danske flåde i slaget i Køge Bugt 1. juli 1677.


Svarer til Chief Air Marshal i RAF.