Seneste regelsæt

19.07.2019: Bekendtgørelse nr. 747 af 01.07.2019 om Overførsel til forvaringsafdeling eller åben afdeling under Kriminalforsorgen i Grønland af personer, der efter kriminalloven er dømt eller overført til anbringelse i forvaring i Danmark m.v.

19.07.2019: Bekendtgørelse nr. 748 af 01.07.2019 om Overførsel af indsatte til sundhedsmæssig behandling i Danmark

19.07.2019: Selvstyrebekendtgørelse nr. 5 af 26.06.2019 om Salg og udførsel af mineraler

20.06.2019: Inatsisartutlov nr. 4 af 12.06.2019 om om ændring af Inatsisartutlov om museumsvæsen (Skærpede udførselsregler for Nationalparken i Nord- og Østgrønland samt bestemmelser om Museumsnævnets sammensætning, funktionsperiode og vederlæggelse)

20.06.2019: Inatsisartutlov nr. 5 af 12.06.2019 om ændring af Inatsisartutlov om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder (Skærpede beskyttelsesregler for Nationalparken i Nord- og Østgrønland, præcisering af regler om vedligeholdelse og restaurering af bygninger og vurdering af aktiviteters virkning på kulturarven i kulturhistoriske områder)

20.06.2019: Inatsisartutlov nr. 6 af 12.06.2019 om Udbud i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser i offentlige myndigheder og institutioner

20.06.2019: Inatsisartutlov nr. 7 af 12.06.2019 om Klagenævn for Udbud af Offentlige Indkøb

20.06.2019: Inatsisartutlov nr. 8 af 12.06.2019 om ændring af Inatsisartutlov om konkurrence (Ændring af hjemmel til finansiering af sektorspecifik konkurrenceregulering, indstillingsberettigelse for medlemmer af Konkurrencenævnet)

20.06.2019: Inatsisartutlov nr. 9 af 12.06.2019 om ændring af Inatsisartutlov om alkohol (Ændring af tidsrummet for ophold på udskænkningssteder for børn og unge under 18 år, udvidede åbningstider for salg af alkohol i detailbutikkerne, ophævelse af reklameforbud mod alkohol, ophævelse af afskærmning af alkohol i detailbutikkerne og hjemmel til videregivelse af personoplysninger om forbud mod ophold på udskænkningssteder)

20.06.2019: Inatsisartutlov nr. 10 af 12.06.2019 om Behandling af afhængighed

11 - 20

<< < > >>

 

 

 

Fregner

Fregner er brunlige, indtil ærtstore pigmentpletter (aflejringer af farvestoffet melanin i huden), navnlig i ansigtet og på hænderne, især i sommermånederne.


Hvor disponeret man er for at få fregner, er genetisk bestemt. Genet for fregner optræder særligt tit hos rødhårede.


Selve fregnerne opstår ved udsættelse for sollys. Processen er den samme, som fører til solbrændthed. Fregner i sig selv er ikke farlige, men folk med fregner er mere udsat for solskoldning og hudkræft. Derfor bør fregnede passe ekstra på i solen.


Fregner er tydeligst på lys hud, og da rødhårede ikke tåler solen så godt, har de rødhårede oftere tydelige fregner.