Seneste regelsæt

23.07.2017: Selvstyrebekendtgørelse nr. 8 af 28.06.2017 om Ophævelse af Hjemmestyrets bekendtgørelse om tilbagebetaling af støtte, der er ydet til nærmere bestemte offentligt ejede virksomheder og Hjemmestyrets bekendtgørelse om beregning af omsætning med videre i landstingslov om konkurrence

14.06.2017: Inatsisartutlov nr. 18 af 26.06.2017 om ændring af Landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat (Beskatning af aktionærlån, anti-misbrugsregel, indeholdelsespligt ved arbejdsudleje m.v.)

23.07.2017: Inatsisartutlov nr. 20 af 26.06.2017 om Støtte til børn

03.07.2017: Bekendtgørelse nr. 824 af 21.06.2017 om ændring af bekendtgørelse for Grønland om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

26.06.2017: Anordning nr. 783 af 19.06.2017 om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i forskellige love om ændring af bogføringsloven

23.07.2017: Selvstyrebekendtgørelse nr. 7 af 15.06.2017 om Landslægeembedets virke

26.06.2017: Bekendtgørelse nr. 798 af 12.06.2017 om Refusion af udgifter ved Arbejdstilsynets tilsyn og sagsbehandling m.v. i forbindelse med råstof- og vandkraftaktiviteter

14.06.2017: Inatsisartutlov nr. 14 af 08.06.2017 om Offentlig Digital Post

14.06.2017: Inatsisartutlov nr. 15 af 08.06.2017 om Beskyttelse af havmiljøet

14.06.2017: Inatsisartutlov nr. 16 af 08.06.2017 om ændring af Inatsisartutlov om Nunaoil A/S (Ændringer af selskabets formål, bestyrelsens sammensætning m.v.)

11 - 20

<< < > >>

 

 

 

Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz eller Rhinland-Pfalz er en tysk delstat med cirka 4 millioner indbyggere og et areal på 19.846 km2. Rheinland-Pfalz har grænse til Nordrhein-Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg, Frankrig, Saarland, Luxemburg og Belgien. Hovedstaden er Mainz.


Staten Rheinland-Pfalz blev oprettet i 1946 ved sammenlægning af Rhein-Pfalz med de sydlige dele af den preussiske Rheinprovins og dele af det vestlige Hessen.


Delstaten Rheinland-Pfalz er opdelt i 24 Landkreise, 12 Kreisfrie byer. Derunder en særlig opdeling for Rheinland-Pfalz i 163 Verbandsgemeinden (Kommuneforbund), 37 verbandsfrie byer og kommuner (deraf 8 store kreistilhørende byer ) og 2.257 Ortsgemeinden (landsbykommuner).