Seneste regelsæt

04.12.2017: Inatsisartutlov nr. 36 af 23.11.2017 om ændring af Inatsisartutlov om støtte til børn (Sproglig præcisering af § 32, stk. 1, og § 46, stk. 5, i den grønlandske lovtekst)

04.12.2017: Inatsisartutlov nr. 37 af 23.11.2017 om Beskatning af visse kapitalafkast

22.11.2017: Inatsisartutlov nr. 24 af 17.11.2017 om ændring af inatsisartutlov om konkurrence og landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester (Sektorspecifik konkurrenceregulering af elektroniske kommunikationsnet og internationalt samarbejde)

22.11.2017: Inatsisartutlov nr. 25 af 17.11.2017 om ændring af landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde (Tilskudsforhøjelse)

22.11.2017: Inatsisartutlov nr. 26 af 17.11.2017 om ændring af Landstingsforordning om overtagelse af Hjemmestyrets og Kommunernes udlejningsejendomme som ejerlejlighed eller ejerbolig (Undtagelse for Selvstyrets enfamilie- og dobbelthuse i Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, Nuuk og Qaqortoq samt mulighed for overtagelse mod kontant betaling)

22.11.2017: Inatsisartutlov nr. 28 af 17.11.2017 om ændring af Landstingslov om Grønlands Statistik (Bestyrelseshonorar)

04.12.2017: Inatsisartutlov nr. 27 af 17.11.2017 om ændring af inatsisartutlov om erhvervsfremme til landbaserede erhverv (Mikrolånsordning)

04.12.2017: Inatsisartutlov nr. 29 af 17.11.2017 om Den kommunale styrelse

22.11.2017: Inatsisartutlov nr. 21 af 13.11.2017 om ændring af Inatsisartutlov om folkeskolen (Ændringer af regler om undervisningens indhold, organisering, tilrettelæggelse og opsamling af viden)

22.11.2017: Inatsisartutlov nr. 22 af 13.11.2017 om ændring af landstingslov om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland (Frist for afgørelser)

11 - 20

<< < > >>

 

 

 

Oceanryg

En oceanryg er en undersøisk bjergkæde, som opstår på grund af kontinentaldriften.


Oceanryggene er geologisk aktive områder, hvor ny magma konstant vælder op gennem en langstrakt revne i oceanets bund. Revnen er dannet, fordi to tektoniske plader driver væk fra hinanden. Da det kun er et tyndt lag nydannet skorpe, som dækker bunden, er der knyttet en hel række vulkanske aktiviteter til oceanryggene: undersøiske vulkaner (og vulkanøer, f.eks. Hawaii og Island), varme kilder, "black smokers" og jordskælv.


Oceanryggenes stenmaterialer er yngst tæt på revnen og ældst langt borte fra den. Det skyldes, at ny magma hele tiden skydes frem, i takt med at ældre, størknet materiale føres bort fra revnen. Derfor er oceanbunden betydeligt yngre end Jorden og også yngre end det faste land oven på kontinentalpladerne.