Seneste regelsæt

28.11.2020: Inatsisartutlov nr. 11 af 19.11.2020 om ændring af landstingslov om ferie (Ændring af beregningsgrundlag)

28.11.2020: Inatsisartutlov nr. 12 af 19.11.2020 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Nedsættelse af selskabsskatten og visse ændringer af reglerne om pensionsbeskatning)

28.11.2020: Inatsisartutlov nr. 13 af 19.11.2020 om ændring af Inatsisartutlov om beskatning af visse kapitalafkast (Indskrænket anvendelsesområde)

28.11.2020: Anordning nr. 1622 af 17.11.2020 om Ikrafttræden for Grønland af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET)

28.11.2020: Bekendtgørelse nr. 1630 af 16.11.2020 om ændring af bekendtgørelse om forebyggelse og inddæmmelse af udbredelse af covid-19 på Kriminalforsorgen i Grønlands område (Forlængelse af ophørsklausul)

28.11.2020: Inatsisartutlov nr. 4 af 13.11.2020 om Forlængelse af frister for vedtagelse af finanslov for 2021, fastsættelse af udskrivningsprocent for landsskat og særlig landsskat for 2021

28.11.2020: Selvstyrebekendtgørelse nr. 42 af 11.11.2020 om Tilskud til istandsættelse, forbedring og udvidelse af boligstøttehuse

28.11.2020: Selvstyrebekendtgørelse nr. 41 af 09.11.2020 om Skatteudligning og fælleskommunal skat i 2021

28.11.2020: Selvstyrebekendtgørelse nr. 40 af 06.11.2020 om Doktorgrader

28.10.2020: Bekendtgørelse nr. 1494 af 19.10.2020 om ændring af bekendtgørelse om forebyggelse og inddæmmelse af udbredelse af covid-19 på Kriminalforsorgen i Grønlands område (Forlængelse af ophørsklausul)

11 - 20

<< < > >>

 

 

 

Anglo-egyptisk Sudan

Anglo-egyptisk Sudan (arabisk: ??????? ??????? ????) var navnet på Sudan mellem 1899 og 1956, da det var et kondominat styret af Storbritannien og Egypten.

Det var beliggede i Nordafrika lige syd for Egypten. Det grænsede op til det italienske østafrika og Det Røde Hav mod øst, Fransk Ækvatorialafrika mod vest og de nordlige grænser af Kenya, Uganda og Belgisk Congo mod syd.

Sudan var kontrolleret af Egypten, som var et britiskt protektorat med en osmannisk vicekonge. I 1882 gjorde mahdisterne oprør i Sudan og tog magten samt udråbte en egen stat. Egypten og Storbritannien gik i fællesskab til angreb på mahdistregimet og genvandt kontrollen over landet. Ifølge en konvention af den 19. juni 1899 dannedes det nye kondominat Anglo-egypytisk Sudan.

Landet blev ledet af en generalguvernør, som blev indsat af egypterne efter briternes samtykke, men det blev i virkeligheden styrdet som en britisk koloni med hovedstad i Khartoum. Frem til selvstændigheden i 1956 blev Sudan af briterne administreret som to separate enheder, det islamiske nordlige og det kristne sydlige territorium. På den tid anvendte landet både det egyptiske og det britiske flag.

De vigtigste produkter i kolonien var gummi arabicum og bomuld. Indbyggertallet var over 6 mio. mennisker, og området omfattede omkring 2.512.288 km2.