Seneste regelsæt

18.06.2018: Bekendtgørelse nr. 670 af 31.05.2018 om Grænseværdier for stoffer og materialer på luftfartsområdet

04.06.2018: Bekendtgørelse nr. 588 af 29.05.2018 om Statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer m.v. (Erklæringsbekendtgørelsen) (for Grønland)

04.06.2018: Bekendtgørelse nr. 620 af 29.05.2018 om Ophævelse af bekendtgørelse for Grønland om nedsættelse af grundkapitalen i erhvervsdrivende fonde og bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

04.06.2018: Bekendtgørelse nr. 621 af 29.05.2018 om Lån m.v. til udenlandske moderselskaber (for Grønland)

04.06.2018: Bekendtgørelse nr. 622 af 29.05.2018 om Overgang til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven (for Grønland)

04.06.2018: Bekendtgørelse nr. 623 af 29.05.2018 om Anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen (for Grønland)

04.06.2018: Bekendtgørelse nr. 624 af 29.05.2018 om Tilbudsgiveres indløsningspligt og indløsningsret ved et overtagelsestilbud (for Grønland)

04.06.2018: Bekendtgørelse nr. 625 af 29.05.2018 om Kapitalselskabers forpligtelser ved registrering af konvertible gældsbreve i en værdipapircentral (for Grønland)

04.06.2018: Bekendtgørelse nr. 626 af 29.05.2018 om Medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber (for Grønland)

04.06.2018: Bekendtgørelse nr. 627 af 29.05.2018 om Offentliggørelse af meddelelser fra statslige aktieselskaber (for Grønland)

11 - 20

<< < > >>

 

 

 

Gaffelbuk

Gaffelbukken (Antilocapra americana) er den eneste art i slægten Antilocapra, som tillige er den eneste slægt i familien Antilocapridae. Dyret når en længde på 1-1,5 m med en hale på 7,5-18 cm og en vægt på 36-70 kg. Den lever i det vestlige og centrale Nordamerika. Den lever af planter. Om vinteren lever dyret i flokke på over 1000 individer, der dog splittes op om sommeren.


Rige: Animalia (Dyr)


Række: Chordata (Chordater)


Klasse: Mammalia (Pattedyr)


Orden: Artiodactyla (Parrettåede hovdyr)


Familie: Antilocapridae


Slægt: Antilocapra


Art: americana