Seneste regelsæt

02.12.2019: Inatsisartutlov nr. 32 af 28.11.2019 om ændring af inatsisartutlov om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter (Udvidelse af anvendelsesområde, tilknyttede aktiviteter og nedsættelse af beløbsgrænse)

02.12.2019: Inatsisartutlov nr. 33 af 28.11.2019 om ændring af Inatsisartutlov om en satstilpasningsprocent og aktuel indkomst (Ændring af beregningsgrundlaget for aktuel indkomst)

02.12.2019: Inatsisartutlov nr. 34 af 28.11.2019 om ændring af Inatsisartutlov om arkivvæsen (Hjemmel til opbevaring af originale regelforskrifter i en udvalgt arkivenheds arkivalier og regler om opbevaring, aflevering og benyttelse af arkivalier med personoplysninger m.v.)

02.12.2019: Inatsisartutlov nr. 35 af 28.11.2019 om ændring af Inatsisartutlov om alderspension (Forhøjelse af det beløb borgeren må tjene, inden alderspensionen bliver nedsat)

02.12.2019: Inatsisartutlov nr. 36 af 28.11.2019 om ændring af inatsisartutlov om boligfinansiering (Lån og tilskud til istandsættelse, forbedring og udvidelse af boligstøttehuse)

02.12.2019: Inatsisartutlov nr. 37 af 28.11.2019 om Ældretalsmand

02.12.2019: Inatsisartutlov nr. 38 af 28.11.2019 om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter (Forlængelse af krav om tidsbegrænset opbevaring af dokumenter samt om indberetning af oplysninger ved formidling af udleje af fast ejendom samt salg på lokale brætter)

02.12.2019: Inatsisartutlov nr. 39 af 28.11.2019 om ændring af inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændring af krav til betingelser for at opnå udnyttelsestilladelse og beskyttelse af områder omfattet af udnyttelsestilladelser)

02.12.2019: Inatsisartutlov nr. 40 af 28.11.2019 om Boligstøttelån

29.11.2019: Bekendtgørelse nr. 1144 af 19.11.2019 om Ophævelse af bekendtgørelse om adgang til Vækstfondens produkter på Færøerne og i Grønland

11 - 20

<< < > >>

 

 

 

Finsk-ugriske sprog

De finsk-ugriske sprog er en gren af den uraliske sprogfamilie. Den omfatter to underfamilier som er ugriske sprog og finsk-permiske sprog, som er de to største uraliske sprogfamilier efter antallet, som taler dem.


Det er også den eneste sprogfamilie på kontinentet, som omfatter sprog som er et officielt sprog i Europa, men som ikke er af indoeuropæisk stamme (baskisk er heller ikke indoeurpæisk, men er ikke officielt sprog i hele Spanien).


De officielle sprog er finsk i Finland, estisk i Estland, (finsk-permiske) og ungarsk i Ungarn (ugrisk).