Seneste regelsæt

26.12.2017: Bekendtgørelse nr. 1621 af 15.12.2017 om Satser for vederlag m.v. til indsatte i kriminalforsorgens institutioner i Grønland (2018)

19.12.2017: Bekendtgørelse nr. 1487 af 14.12.2017 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

26.12.2017: Bekendtgørelse nr. 1617 af 14.12.2017 om Betaling for kontrol af fisk og fiskevarer m.v. (for Grønland)

26.12.2017: Bekendtgørelse nr. 1618 af 14.12.2017 om Betaling for grænsekontrol ved indførsel af fiskevarer og levende muslinger m.m. samt biprodukter heraf og produkter fremstillet af disse biprodukter (for Grønland)

19.12.2017: Bekendtgørelse nr. 1459 af 11.12.2017 om Fri proces i Grønland

19.12.2017: Inatsisartutlov nr. 51 af 11.12.2017 om Finanslov for 2018

19.12.2017: Bekendtgørelse nr. 1460 af 11.12.2017 om Retshjælp ved advokater i Grønland

26.12.2017: Bekendtgørelse nr. 1613 af 11.12.2017 om Regulering af gebyr for optagelse af digitalt fingeraftryk i forbindelse med udstedelse af pas (for Grønland)

18.12.2017: Selvstyrebekendtgørelse nr. 21 af 08.12.2017 om Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen

04.12.2017: Anordning nr. 1268 af 28.11.2017 om ikrafttræden for Grønland af ændringslove til lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer

11 - 20

<< < > >>

 

 

 

Privatbanken

Privatbanken i Kjøbenhavn var en dansk bank, stiftet 1857 af en kreds af erhvervsfolk fra Grosserer-Societetet, bl.a. D. B. Adler.


De to jødiske firmaer G. A. Gedalia & Co. (stiftet 1848) og D. B. Adler & Co. (stiftet 1850) fik stærk indflydelse på kreditvæsenet i København, bl.a. ved etableringen af de gennem mere end 100 år tre dominerende københavnske hovedbanker. G. A. Gedalia stod senere bag stiftelsen af Landmandsbanken, mens D. B. Adler senere initierede stiftelsen af Kjøbenhavns Handelsbank.


Privatbankens første direktør blev den unge grosserer C. F. Tietgen, som var direktør frem til 1897 og derefter æresformand for bankrådet (bestyrelsen) frem til 1901.


Privatbanken introducerede en række nye bankydelser, bl.a. indlån på anfordring, kassekredit (kontokuranten) og checks.


Privatbanken fusionerede i 1990 med Sparekassen SDS og Andelsbanken under navnet Unibank. Unibank fusionerede i 2000 med MeritaNordbanken, der nogle år tidligere var dannet ved fusion af finske Merita Bank og svenske Nordbanken, og dannede Nordea.