Seneste regelsæt

11.03.2023: Anordning nr. 219 af 07.03.2023 om Ikrafttræden for Grønland af lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

11.03.2023: Lov nr. 242 af 07.03.2023 om Gennemførelse af restriktive foranstaltninger over for Rusland og Belarus (for Grønland)

26.03.2023: Selvstyrebekendtgørelse nr. 5 af 06.03.2023 om Fangst og beskyttelse af isbjørne

01.03.2023: Cirkulære nr. 3 af 10.02.2023 om Ansvar, opgaver og tilsyn for behandlingen af personoplysninger i fælles IT-systemer (Databehandleraftalen)

01.03.2023: Cirkulære nr. 4 af 10.02.2023 om IT- og Informationssikkerhedsorganisation

01.03.2023: Selvstyrebekendtgørelse nr. 1 af 08.02.2023 om Fiskeri efter kammuslinger

01.03.2023: Kommunalvedtægt nr. 1 af 01.02.2023 om Erhvervsfiskeri efter hellefisk med garn i forvaltningsområde Uummannaq (Avannaata Kommunia)

16.01.2023: Anordning nr. 30 af 13.01.2023 om ikrafttræden for Grønland af love om ændringer af søloven og lov om mortifikation af værdipapirer

16.01.2023: Bekendtgørelse nr. 36 af 13.01.2023 om Registrering af skibe, herunder bareboat-registrering, og rettigheder over skibe i Dansk Skibsregister og optagelse i Fartøjsfortegnelsen af skibe med hjemsted i Grønland (for Grønland)

05.01.2023: Bekendtgørelse nr. 1627 af 28.12.2022 om ændring af bekendtgørelse for Grønland om betaling for grænsekontrol ved indførsel af fiskevarer og levende muslinger m.m. samt biprodukter heraf og produkter fremstillet af disse biprodukter

11 - 20

<< < > >>

 

 

 

Creighton Abrams

General Creighton Williams Abrams Jr. (15. september 1914 - 4. september 1974) var en amerikansk general, der havde kommandoen over de militære operationer under Vietnamkrigen, mellem 1968 og 1972.


Derefter tjente han som øverstbefalende for den amerikanske hær fra 1972 til kort før sin død i 1974.


M1 Abrams-kampvognen er opkaldt efter ham. Før Vietnamkrigen tjente han som oberst under 2. verdenskrig, og som korpschef under koreakrigen.