Seneste regelsæt

04.06.2018: Bekendtgørelse nr. 625 af 29.05.2018 om Kapitalselskabers forpligtelser ved registrering af konvertible gældsbreve i en værdipapircentral (for Grønland)

04.06.2018: Bekendtgørelse nr. 626 af 29.05.2018 om Medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber (for Grønland)

04.06.2018: Bekendtgørelse nr. 627 af 29.05.2018 om Offentliggørelse af meddelelser fra statslige aktieselskaber (for Grønland)

04.06.2018: Bekendtgørelse nr. 628 af 29.05.2018 om Anvendelse af reglerne for statslige aktieselskaber (for Grønland)

04.06.2018: Bekendtgørelse nr. 629 af 29.05.2018 om Offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven (for Grønland)

04.06.2018: Bekendtgørelse nr. 630 af 29.05.2018 om Registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen (for Grønland)

04.06.2018: Bekendtgørelse nr. 631 af 29.05.2018 om Begrænset erhvervsdrift (for Grønland)

04.06.2018: Bekendtgørelse nr. 632 af 29.05.2018 om Anvendelse af internationale regnskabsstandarder IFRS for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven (IFRS-bekendtgørelsen) (for Grønland)

04.06.2018: Bekendtgørelse nr. 633 af 29.05.2018 om Udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven (Delårsrapportbekendtgørelsen) (for Grønland)

04.06.2018: Bekendtgørelse nr. 634 af 29.05.2018 om Oplysninger om vederlag m.v., som administrator modtager fra en erhvervsdrivende fond (for Grønland)

11 - 20

<< < > >>

 

 

 

El Pais

El Pais er en spansk avis med hovedredaktion i Madrid og lokalredaktioner i Barcelona, Valencia, Sevilla og Bilbao. Avisen blev grundlagt 4. maj 1976, et halvt år efter Francos død og blev et vigtigt led i den politiske, sociale og kulturelle overgang fra diktatur til demokrati. Med et oplag på ca. 450.000 er den Spaniens største dagblad - bortset fra deciderede sportsaviser. Politisk støtter El Pais socialistpartiet PSOE. Avisen udkommer også i en engelsksproget udgave i samarbejde med International Herald Tribune.


El Pais udgives af medieimperiet PRISA.