Seneste regelsæt

23.12.2018: Bekendtgørelse nr. 1602 af 18.12.2018 om Omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i Grønland

23.12.2018: Bekendtgørelse nr. 1612 af 18.12.2018 om Satser for vederlag m.v. til indsatte i kriminalforsorgens institutioner i Grønland (2019)

19.12.2018: Selvstyrebekendtgørelse nr. 10 af 14.12.2018 om Børnetilskud

19.12.2018: Inatsisartutlov nr. 29 af 14.12.2018 om Finanslov for 2019

23.12.2018: Bekendtgørelse nr. 1638 af 14.12.2018 om Regulering af beløb i henhold til anordning om ikrafttræden for Grønland af udlændingeloven (for Grønland)

23.12.2018: Bekendtgørelse nr. 1639 af 14.12.2018 om Regulering af gebyrer efter lov for Grønland om udlændinges adgang til opholds- og arbejdstilladelse i anlægsfasen af et storskalaprojekt (for Grønland)

12.12.2018: Anordning nr. 1465 af 11.12.2018 om Ikrafttræden for Grønland af lov om det Centrale Dna-profilregister

19.12.2018: Anordning nr. 1484 af 11.12.2018 om Ikrafttræden for Grønland af lov om udstedelse af NemID med offentlig digital signatur til fysiske personer og til medarbejdere i juridiske enheder

19.12.2018: Bekendtgørelse nr. 1577 af 11.12.2018 om Regulering af gebyr for optagelse af digitalt fingeraftryk i forbindelse med udstedelse af pas (for Grønland)

11.12.2018: Selvstyrebekendtgørelse nr. 8 af 06.12.2018 om Døgninstitutioner m.v. for personer med vidtgående handicap

11 - 20

<< < > >>

 

 

 

Corps diplomatique

Corps diplomatique (det diplomatiske korps) er en betegnelse for de udenlandske ambassader i et land betragtet under ét.


Den af ambassadørerne i et land, som har haft posten længst, kaldes det diplomatiske korps' doyen og varetager det diplomatiske korps' fælles interesser over for protokollen i opholdslandets udenrigsministerium. I katolske lande er Den Hellige Stols ambassadør normalt doyen, uanset anciennitet.


Ved siden af det diplomatiske korps findes det konsulære korps.