Seneste regelsæt

26.05.2021: Anordning nr. 956 af 17.05.2021 om Ikrafttræden for Grønland af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

26.05.2021: Inatsisartutlov nr. 2 af 14.05.2021 om Tillægsbevilling for 2020

14.05.2021: Bekendtgørelse nr. 863 af 10.05.2021 om Forebyggelse og inddæmmelse af udbredelse af covid-19 på Kriminalforsorgen i Grønlands område

14.05.2021: Bekendtgørelse nr. 863 af 10.05.2021 om Forebyggelse og inddæmmelse af udbredelse af covid-19 på Kriminalforsorgen i Grønlands område

14.05.2021: Selvstyrebekendtgørelse nr. 17 af 07.05.2021 om Midlertidige restriktioner vedrørende forsamlinger, lokaler hvortil offentligheden har adgang, og transportmidler (Fase 1)

14.05.2021: Selvstyrebekendtgørelse nr. 16 af 03.05.2021 om Betingelser for rejse til og i Grønland

05.05.2021: Selvstyrebekendtgørelse nr. 15 af 29.04.2021 om Maksimalbelægning på luftfartøjer

14.05.2021: Selvstyrebekendtgørelse nr. 14 af 29.04.2021 om Midlertidige restriktioner vedrørende forsamlinger, lokaler hvortil offentligheden har adgang, og transportmidler (Fase 1)

05.05.2021: Cirkulære nr. 0 af 23.04.2021 om Fordeling af anliggender (Ressortfordelingen)

14.05.2021: Selvstyrets lovbekendtgørelse nr. 6 af 21.04.2021 om Inatsisartut og Naalakkersuisut

11 - 20

<< < > >>

 

 

 

Antisolpunkt

Antisolpunktet er det tænkte punkt på himmelkuglen, der ligger i nøjagtigt den modsatte retning (180 grader) af solen. Det befinder sig på linjen mellem solen og betragteren, dvs. på forlængelsen af den linje, som svarer til skyggen af betragterens hoved.


Når solen er over horisonten, befinder antisolpunktet sig følgelig under horisonten, og når solen er i zenith, vil det ligge under betragterens fødder på en linje, som går gennem Jordens centrum.


Punktet har især betydning i forbindelse med de fænomener i den atmosfæriske optik, som knytter sig til sollyset. Eksempelvis er antisolpunktet centrum for den cirkel, som dannes af en regnbue og har en radius på cirka 42 grader. Anti-tusmørkestråler vil synes at konvergere mod antisolpunktet, og det fænomen i zodiakallyset, som kaldes gegenschein optræder ligeledes i retningen mod antisolpunktet.