Seneste regelsæt

19.07.2019: Bekendtgørelse nr. 747 af 01.07.2019 om Overførsel til forvaringsafdeling eller åben afdeling under Kriminalforsorgen i Grønland af personer, der efter kriminalloven er dømt eller overført til anbringelse i forvaring i Danmark m.v.

19.07.2019: Bekendtgørelse nr. 748 af 01.07.2019 om Overførsel af indsatte til sundhedsmæssig behandling i Danmark

19.07.2019: Selvstyrebekendtgørelse nr. 5 af 26.06.2019 om Salg og udførsel af mineraler

20.06.2019: Inatsisartutlov nr. 4 af 12.06.2019 om om ændring af Inatsisartutlov om museumsvæsen (Skærpede udførselsregler for Nationalparken i Nord- og Østgrønland samt bestemmelser om Museumsnævnets sammensætning, funktionsperiode og vederlæggelse)

20.06.2019: Inatsisartutlov nr. 5 af 12.06.2019 om ændring af Inatsisartutlov om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder (Skærpede beskyttelsesregler for Nationalparken i Nord- og Østgrønland, præcisering af regler om vedligeholdelse og restaurering af bygninger og vurdering af aktiviteters virkning på kulturarven i kulturhistoriske områder)

20.06.2019: Inatsisartutlov nr. 6 af 12.06.2019 om Udbud i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser i offentlige myndigheder og institutioner

20.06.2019: Inatsisartutlov nr. 7 af 12.06.2019 om Klagenævn for Udbud af Offentlige Indkøb

20.06.2019: Inatsisartutlov nr. 8 af 12.06.2019 om ændring af Inatsisartutlov om konkurrence (Ændring af hjemmel til finansiering af sektorspecifik konkurrenceregulering, indstillingsberettigelse for medlemmer af Konkurrencenævnet)

20.06.2019: Inatsisartutlov nr. 9 af 12.06.2019 om ændring af Inatsisartutlov om alkohol (Ændring af tidsrummet for ophold på udskænkningssteder for børn og unge under 18 år, udvidede åbningstider for salg af alkohol i detailbutikkerne, ophævelse af reklameforbud mod alkohol, ophævelse af afskærmning af alkohol i detailbutikkerne og hjemmel til videregivelse af personoplysninger om forbud mod ophold på udskænkningssteder)

20.06.2019: Inatsisartutlov nr. 10 af 12.06.2019 om Behandling af afhængighed

11 - 20

<< < > >>

 

 

 

Grønspætterne

Grønspætterne er en tegneserie-drengespejdertrop.


Den kendte, nu afdøde, Anders And-tegner Carl Barks opfandt denne lejrtrop, som bl.a. viste, at Anders Ands tre nevøer, Rip, Rap og Rup, som er de tre nok mest kendte medlemmer af truppen, ikke kun var drillesyge, irriterende og uopdragne unger, men også kloge og fornuftige spejdere.


Grønspætterne har mange spejderrivaler, men de kæmper mest mod pigespejderne Gærdesmutterne.


I sagens natur har der kun været drenge med i Grønspætterne, men det er enkelte gange sket, at en pige har sneget sig ind i troppen.


Rip, Rap og Rup rangerer højt inden for Grønspætterne og har flere gange fået tildelt flere spande med medaljer.


En anden kendt Anders And-tegner, Don Rosa, er en meget yndet bruger af Grønspætterne og Grønspættebogen, og han bruger tit Grønspætternes viden som en medvirkende faktor i opklaringen af mysterier i sine historier.


Grønspætternes historie


Grønspætterne blev ifølge Don Rosa stiftet af Clinton Blisand, søn af Andebys grundlægger Kornelius Blisand. De blev startet i Fort Andeby på Hestebremsebakken, hvor Joakim von Ands pengetank ligger i dag. Dengang var der meget få medlemmer, men det har skiftet utrolig hurtigt til at være en verdensomspændende organisation med medlemmer hele verden rundt. I dag ligger Andebyafdelingens hovedkontor ifølge Rosa i skoven lidt uden for Andeby, men det har det med at rykke rundt i andres historier.


En vigtig ting i Grønspætternes historie er Grønspættebogen. Den originale version, der vejede ca. 10 kg og var mindst 10 cm bred, blev ifølge Rosa for århundreder tilbage anbragt i Fort Andeby som et tegn på, at det var deres hovedkvarter. Ingen ved, hvem der har skrevet Grønspættebogen, men den bliver opdateret ca. hvert år og rummer alle emner i hele verden.


Lige siden starten af Grønspætternes historie har medlemmerne fået tildelt forskellige ærestitler i form af lange akronymer, der giver mening i både forkortet og fuld form. Et eksempel er B.O.G.O.R.M., som står for Bibliotekar Og Gennemført Overlegen Reference-Mester, og der findes utallige forskellige ærestitler.


FYI


Grønspætternes rivaler, pigespejdergruppen Gærdesmutterne, hedder Grönspättorna på svensk.