Seneste regelsæt

09.07.2018: Bekendtgørelse nr. 949 af 18.06.2018 om ændring af bekendtgørelse om certifikater til bekræftelse af forsikring eller anden garanti til dækning af det civilretlige ansvar for forureningsskader forårsaget af bunkersolie fra skibe

18.06.2018: Bekendtgørelse nr. 767 af 06.06.2018 om Overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven (for Grønland)

18.06.2018: Anordning nr. 782 af 06.06.2018 om ikrafttræden for Grønland af love om ændringer af søloven

04.06.2018: Inatsisartutlov nr. 2 af 31.05.2018 om ændring af landstingslov om valg til Grønlands Landsting (Ændring af Valgnævnets sammensætning)

18.06.2018: Bekendtgørelse nr. 670 af 31.05.2018 om Grænseværdier for stoffer og materialer på luftfartsområdet

04.06.2018: Bekendtgørelse nr. 588 af 29.05.2018 om Statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer m.v. (Erklæringsbekendtgørelsen) (for Grønland)

04.06.2018: Bekendtgørelse nr. 620 af 29.05.2018 om Ophævelse af bekendtgørelse for Grønland om nedsættelse af grundkapitalen i erhvervsdrivende fonde og bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

04.06.2018: Bekendtgørelse nr. 621 af 29.05.2018 om Lån m.v. til udenlandske moderselskaber (for Grønland)

04.06.2018: Bekendtgørelse nr. 622 af 29.05.2018 om Overgang til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven (for Grønland)

04.06.2018: Bekendtgørelse nr. 623 af 29.05.2018 om Anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen (for Grønland)

11 - 20

<< < > >>

 

 

 

Paven

Pave er den romersk-katolske kirkes øverste biskop, der efter katolsk tradition er apostlen Peters efterfølger som Kirkens øverste autoritet. Bosiddende og statsoverhoved i Vatikanstaten, Rom. Siden 1059 valgt af kirkens kardinaler i konklave.


Pavens faktiske titel er "Biskop af Rom, Jesu Kristi stedfortræder, apostlenes fyrstes efterfølger, pontifex maximus, vestens patriark" med meget mere. Den nuværende pave, Frans (latin: Franciscus, italiensk: Francesco, spansk: Francisco; født Jorge Mario Bergoglio, 17. december 1936), er nr. 266 i paverækken. Han blev valgt den 13. marts 2013 som efterfølger for pave Benedikt 16., der havde valgt at træde tilbage fra sit embede den 28. februar 2013.


Den koptiske kirkes overhoved (for tiden Shenouda III) har titel af "Pave af Alexandria", mens overhovedet for den alexandrinske ortodokse kirke, Theodoros II, har titel af "Patriark og Pave af Alexandria og hele Afrika".