Seneste regelsæt

11.05.2020: Bekendtgørelse nr. 521 af 24.04.2020 om ændring af bekendtgørelse for Grønland om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven

07.05.2020: Selvstyrebekendtgørelse nr. 13 af 23.04.2020 om Midlertidige restriktioner for erhvervsdrivende, offentlige institutioner og transportmidler

20.04.2020: Selvstyrebekendtgørelse nr. 12 af 17.04.2020 om Overførelse af standpunktskarakterer som erstatning for folkeskolens afsluttende prøver på grund af covid-19

16.04.2020: Selvstyrebekendtgørelse nr. 9 af 14.04.2020 om Skolers og institutioners forhold i tilfælde af smitsomme sygdomme

16.04.2020: Selvstyrebekendtgørelse nr. 10 af 14.04.2020 om Midlertidige restriktioner og forbud vedrørende forsamlinger m.v. i byen Nuuk

16.04.2020: Selvstyrebekendtgørelse nr. 11 af 14.04.2020 om Mulighed for midlertidig at indføre besøgsrestriktioner på ældreinstitutioner m.fl. og på sygehuse

16.04.2020: Selvstyrebekendtgørelse nr. 7 af 07.04.2020 om Mulighed for midlertidig at indføre besøgsrestriktioner på ældreinstitutioner m.fl. og på sygehuse

16.04.2020: Selvstyrebekendtgørelse nr. 8 af 07.04.2020 om Oplysningsforpligtelser og behandling af personoplysninger i forbindelse med Covid-19

16.04.2020: Selvstyrebekendtgørelse nr. 6 af 03.04.2020 om Midlertidige restriktioner og forbud vedrørende forsamlinger m.v. i Nuuk (Nuuk by, Nuussuaq og Qinngorput) i Kommuneqarfik Sermersooq

16.04.2020: Inatsisartutlov nr. 1 af 01.04.2020 om ændring af landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme (Udvidelse af foranstaltninger til at forebygge og inddæmme smitte samt sikring af kapacitetsmæssige ressourcer m.v.)

11 - 20

<< < > >>

 

 

 

Diagnostiske kriterier for demens

Alle kriterierne skal være opfyldt.


A. Udvikling af flere samtidige kognitive problemer, som omfatter hukommelsessvækkelse og mindst én af følgende: Afasi (Problemer med at tale og forstå), apraksi (problemer med at udføre almindelige praktiske færdigheder, f.eks. spisning), agnosi (problemer med at genkende ting eller personer), eksekutiv dysfunktion.


B. De kognitive problemer skal have en sværhedsgrad så arbejdsevnen eller den sociale funktionsevne svækkes, samt være en svækkelse af det tidligere funktionsniveau.


C. Diagnosen kan ikke stilles hvis patienten samtidig er bevidsthedssvækket eller er i delirium.


D. Alle undersøgelserne, både kliniske og parakliniske, skal give holdepunkter for at symptomerne har en organisk baggrund og ikke skyldes en psykiatrisk lidelse, f.eks. depression eller skizofreni.