! Du skal være logget ind for at bruge denne del af DGL !

Du kan logge ind og ud i bjælken foroven.

I tilfælde af, at du er logget ind, skyldes denne meddelelse, at du har prøvet at gå ind på sider, hvortil der kun er adgang for DGL-administratorer eller for DGL-brugere med andre rettigheder end dig selv. Eksempelvis har du ikke adgang til lovsamlingen, hvis du er logget ind med abonnentlogin, men kun til administrationsoplysninger vedrørende abonnementet under "Din side". Hvis du er logget ind med brugerlogin, har du adgang til lovsamlingen og DGL's øvrige indhold, men ikke til oplysninger om abonnementet (bortset fra dine egne brugeroplysninger).

Hvis du ikke har oprettet dig som bruger og/eller abonnent, kan du også se her, hvordan DGL bruges.

Såfremt du er oprettet, men alligevel har problemer, kan du få tilsendt dine brugeroplysninger.


 

Nyttig viden


Sorenskriver

Sorenskriveren er overformynder for Færøerne samt formand for en række råd, nævn og kommissioner på Færøerne. Sorenskriveren er en offentlig embedsmand.


Sorenskriver-embedet har lang historisk tradition i Norge, helt tilbage til 31. juli 1591, da sorenskriverordningen blev introduceret i bygdetingene. Sorenskriverhvervet har fra 1634 været et dommerhverv. Kong Christian 5.'s norske lov af 1687 medførte, at sorenskriverne blev enedommere i de fleste retsager.


Ordet sorenskriver er en afledning fra formuleringen "svoren skriver". Oprindeligt var sorenskriveren ikke en dommer, men en person, som assisterede ved udformingen af domsbrevene og skrev disse ned.