! Du skal være logget ind for at bruge denne del af DGL !

Du kan logge ind og ud i bjælken foroven.

I tilfælde af, at du er logget ind, skyldes denne meddelelse, at du har prøvet at gå ind på sider, hvortil der kun er adgang for DGL-administratorer eller for DGL-brugere med andre rettigheder end dig selv. Eksempelvis har du ikke adgang til lovsamlingen, hvis du er logget ind med abonnentlogin, men kun til administrationsoplysninger vedrørende abonnementet under "Din side". Hvis du er logget ind med brugerlogin, har du adgang til lovsamlingen og DGL's øvrige indhold, men ikke til oplysninger om abonnementet (bortset fra dine egne brugeroplysninger).

Hvis du ikke har oprettet dig som bruger og/eller abonnent, kan du også se her, hvordan DGL bruges.

Såfremt du er oprettet, men alligevel har problemer, kan du få tilsendt dine brugeroplysninger.


 

Nyttig viden


Danske doktorgrader

doktorgraden i teologi - doctor theologiæ (dr.theol.). Har eksisteret siden oprettelsen af Københavns Universitet i 1479. Uddeles ved Københavns Universitet og Aarhus Universitet.


doktorgraden i jura - doctor juris (dr.jur.). Har eksisteret siden oprettelsen af Københavns Universitet i 1479. Uddeles ved Københavns Universitet og Aarhus Universitet.


doktorgraden i medicin - doctor medicinæ (dr.med.). Har eksisteret siden oprettelsen af Københavns Universitet i 1479. Uddeles ved Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Odense Universitet


den filosofiske doktorgrad - doctor philosophiæ (dr.phil.) (tildeles af historiske årsager for disputatser inden for alle humanistiske fag samt psykologi. Indtil 1977 udeltes den af både Det Humanistiske og Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, hvorefter dr.scient. blev indført). Indført 1824. Uddeles ved alle universiteter.


doktorgraden i statsvidenskab - doctor politices (dr.polit.). Indført 1902. Uddeles ved Københavns Universitet.


doktorgraden i statskundskab - doctor scientiarum politicarum (dr.scient.pol.). Indført 1972. Uddeles ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet.


doktorgraden i økonomi - doctor oeconomices (dr.oecon.). Indført 1940. Uddeles ved Aarhus Universitet.


doktorgraden i erhvervsøkonomi - doctor mercaturæ (dr.merc.). Indført 1965. Uddeles ved alle handelshøjskoler.


doktorgraden i administration - doctor scientiarum administrationis (dr.scient.adm.)


doktorgraden i sociologi - doctor scientiarum socialium (dr.scient.soc.). Indført 1977. Uddeles ved Københavns Universitet.


doktorgraden i socialvidenskab - doctor rerum socialium (dr.rer.soc.). Indført 1977. Uddeles ved Aalborg Universitet


doktorgraden i odontologi - doctor odontologiæ (dr.odont.). Indført i 1965. Uddeles ved Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Tidligere blev den uddelt ved tandlægehøjskolerne i København og Århus.


doktorgraden i veterinærvidenskab - doctor medicinæ veterinariæ (dr.med.vet.). Indført 1935. Uddeles ved Det Biovidenskabelige Fakultet.


doktorgraden i naturvidenskab - doctor scientiarum (dr.scient.). Indført 1977. Uddeles ved alle danske universiteter.


doktorgraden i farmaci - doctor pharmaciæ (dr.pharm.). Indført 1943. Uddeles ved Det Farmaceutiske Fakultet.


doktorgraden i jordbrugsvidenskab - doctor agronomiæ (dr.agro.). Indført 1935. Uddeles ved Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole.


doktorgraden i teknik - doctor technices (dr.techn.). Indført 1916. Uddeles ved Aalborg Universitet og Danmarks Tekniske Universitet.


doktorgraden i antropologi - doctor scientiarum anthropologicarum (dr.scient.ant.)


doktorgraden i pædagogik - doctor pædagogiæ (dr.pæd.). Indført 1966. Uddeles ved Danmarks Pædagogiske Universitet.


doktorgraden i psykologi - doctor psychologiæ (dr.psyk.)


doktorgraden i erhvervssprog - doctor linguæ mercantilis (dr.ling.merc.). Indført 1977. Uddeles ved alle handelshøjskoler.