DGL

 

FORSIDEN    |    ALFAREG    |    EMNEREG    |    SØG    |    ARTIKLER

emneregister - socialforhold

Afhængighed
Aktivering, Arbejdsformidling, Beskæftigelsesprojekter, Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre, Løntilskud, Revalidering
Alderspension, Offentlig pension, Aldersrente, Ældreinstitutioner
Arbejdsmarkedsydelse, Jobsøgningsydelse
Boligsikring
Børn og unge, Forældreansvar/Forældremyndighed, Daginstitutioner og dagtilbud
Forebyggelse, opkrævning, inddrivelse af restancer til det offentlige
Førtidspension
Handicap
Magtanvendelse inden for det sociale område
Obligatorisk pensionsordning
Offentlig hjælp
Satstilpasningsprocent, Aktuel indkomst
Socialvæsen
Socialøkonomiske virksomheder
Spil, tips- og lottomidler
Sterilisation og kastration, Svangerskabsforebyggelse- og afbrydelse
Underholdsbidrag, Adoptionstilskud
Ældretalsmand
FORSIDEN    |    ALFAREG    |    EMNEREG    |    SØG    |    ARTIKLER