Seneste regelsæt

12.8.2009: Lov nr. 29 af 16.02.1932 om Skyldneres Ret til at frigøre sig ved deponering (Deponeringsloven)

22.4.2011: Lov nr. 129 af 15.04.1930 om Forsikringsaftaler

01.01.2001: Lov nr. 56 af 18.03.1925 om Ægteskabets Retsvirkninger

01.01.2001: Lov nr. 277 af 30.06.1922 om Umyndighed og værgemål

21.4.2011: Lov nr. 242 af 08.05.1917 om Aftaler og andre retshandler på formuerettens område

01.01.2001: Lov nr. 243 af 08.05.1917 om Kommission, handelsagentur og handelsrejsende

12.8.2009: Lov nr. 274 af 22.12.1908 om Forældelse af visse Fordringer (1908-Loven)

21.4.2011: Lov nr. 102 af 24.04.1906 om Køb

3931 - 3938

<< <

 

 

 

Grønlands geografi

Grønland har en kystlinie på 44.087 km og strækker fra 59°46' sydlig bredde Kap Farvel til 83°40' nordlig bredde til øen Kaffeklubben. Øen er 2.650 km lang, ca. 1.000 km bred og ligger 740 km fra Nordpolen. Kun 410.449 km2 - 19% af øens areal på 2.166.086 km2 - er isfrit. Øens højeste punkt er Gunnbjørns fjeld på 3.693 m.


Den indtil 3.000 m (i gennemsnit 1.500 m) høje indlandsis presser overskydende is ud som store og små isbjerge i havet. Landet afgrænses i syd af Atlanterhavet, i vest af Davis Strædet og Baffin Bugten, i nordvest af Smith Sund og Nares Strædet, i nord af Lincoln Havet og Wandels Hav, der begge er en del af Ishavet. Mod øst dannes afgrænsningen af Grønlandshavet og Danmarksstrædet, hvorfra der kun er 240 km til Island.


Grønlands sydspids, Kap Farvel Nunap Isua, ligger på højde med Stockholm og Oslo. Fra Grønlands nordspids, Kap Morris Jessup, er der 740 km til Nordpolen. Grønland er dermed det nordligste landområde på Jorden.