Seneste regelsæt

21.4.2011: Lovbekendtgørelse nr. 28 af 21.01.1980 om Købeloven

01.01.2001: Anordning nr. 11 af 09.01.1980 om Ikrafttræden for Grønland af konkursloven

11.8.2009: Bekendtgørelse nr. 475 af 21.11.1979 om Aftale af 18. oktober 1979 mellem den danske regering og Grønlands landsstyre til undgåelse af dobbeltbeskatning m.v.

12.8.2009: Sammenskrevet bekendtgørelse nr. 475 af 21.11.1979 om aftale af 18. oktober 1979 mellem den danske regering og Grønlands Landsstyre til undgåelse af dobbeltbeskatning m.v. med tilhørende bistandsaftale (dec 2008 -)

01.01.2009: Bekendtgørelse nr. 475 af 21.11.1979 om Aftale af 18. oktober 1979 mellem den danske regering og Grønlands Landsstyre til undgåelse af dobbeltbeskatning m.v. med tilhørende bistandsaftale: 01.12.2008 -

3.8.2009: Landstingsforordning nr. 15 af 25.10.1979 om Kirken i Grønland

3.8.2009: Landstingsforordning nr. 17 af 25.10.1979 om Grønlands Radios styrelse

5.8.2009: Landstingslov nr. 9 af 25.10.1979 om Lønnings- og pensionsforhold mv. for tjenestemænd ansat under Grønlands Hjemmestyre

5.8.2009: Landstingslov nr. 6 af 24.10.1979 om Landstingsfinanslov for 1980 mv.

01.01.2001: Landstingsvedtægt nr. 1 af 24.10.1979 om Tilskud til etablering af el-, vand-og produktionsanlæg i bygder

3751 - 3760

<< < > >>

 

 

 

Danske skatteministre

1902: Generaldirektoratet for Toldvæsenet og Skattedepartementet blev oprettet.


I årene efter statsskatteloven af 1903 og toldloven af 1908 fandt man, at skattevæsenet og toldvæsenet var egentlige statserhverv, hvorfor generaldirektoratet også burde placeres blandt de egentlige ministerielle departementer. Generaldirektoratet for Toldvæsenet blev derfor et departement i 1919.


Skattedepartementet og Tolddepartementet hørte indtil 1975 under Finansministeriet, men har siden udgjort et særskilt ministerium, først kaldet Skatte- og Afgiftsministeriet og fra 1987 blot Skatteministeriet.


Svend Jakobsen (S) 1975-1977
Jens Kampmann (S) 1977-1978
Anders Andersen (V) 1978-1979
Karl Hjortnæs (S) 1979-1981
Mogens Lykketoft (S) 1981-1982
Isi Foighel (K) 1982-1987
Anders Fogh Rasmussen (V) 1987-1992
Peter Brixtofte (V) 1992-1993
Ole Stavad (S) 1993-1994
Carsten Koch (S) 1994-1998
Ole Stavad (S) 1998-2000
Frode Sørensen (S) 2000-2001
Svend Erik Hovmand (V) 2001-2004
Kristian Jensen (V) 2004 -