Seneste regelsæt

3.8.2009: Landstingsforordning nr. 1 af 16.10.1980 om Folkehøjskoler

5.8.2009: Landstingslov nr. 5 af 16.10.1980 om Fredning af jordfaste fortidsminder og bygninger

12.8.2009: Sammenskrevet landstingslov nr. 5 af 16.10.1980 om Fredning af jordfaste fortidsminder og bygninger: 20.10.1983 - 01.01.2008

5.8.2009: Landstingslov nr. 4 af 13.10.1980 om Erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt

10.8.2009: Anordning nr. 350 af 14.07.1980 om Ikrafttræden for Grønland af visse formueretlige love (Ændringer i aftaleloven m.v., lov om renter ved forsinket betaling m.v. og lov om visse forbrugeraftaler)

11.8.2009: Bekendtgørelse nr. 187 af 19.05.1980 om ændring af bekendtgørelse om registrering af motorkøretøjer i Grønland

12.11.2013: Lov nr. 186 af 14.05.1980 om Forbud mod indførsel og fremstilling af motorcykler (for Grønland)

5.8.2009: Landstingslov nr. 3 af 10.04.1980 om Landstingstillægsbevillingslov for 1980

5.8.2009: Landstingslov nr. 2 af 02.04.1980 om ændring af landstingslov om indførselsafgifter mv.

5.8.2009: Landstingslov nr. 1 af 12.03.1980 om Ansættelse af arbejdskraft i Grønland

3741 - 3750

<< < > >>

 

 

 

Hydroxypropylmethyl-cellulose

Hydroxypropylmethylcellulose er en kemisk modificeret cellulose, der benyttes som stabilisator og fortykningsmiddel. Det fremstilles af cellulose, der findes naturligt i plantefibre.


Miljømæssige egenskaber: Langsomt nedbrydelig, men ugiftig. Det regnes som harmløst, eftersom stoffet er rimeligt velundersøgt og synes at være uskadeligt for alle. Ikke desto mindre kan enkelte individer blive allergiske over for stoffet.


Stoffet er genmodificeret (hvilket betyder, at stoffet kan bestå af - eller være fremstillet ved hjælp af - genmodificerede organismer, uden at det nødvendigvis skal mærkes).


Det forkortes hypromellose og er også kendt under E-nummeret E-464.