Seneste regelsæt

20.4.2009: Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 17 af 22.10.1981 om Licens til rejefiskeri

5.8.2009: Landstingslov nr. 5 af 22.10.1981 om ændring af landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt

5.8.2009: Landstingslov nr. 8 af 16.10.1981 om Ilisimatusarfik (Inuit Institut)

20.4.2009: Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 15 af 08.10.1981 om Skatteudligning i 1982

5.8.2009: Landstingslov nr. 4 af 02.10.1981 om ændring af landstingslov om indkomstskat

26.04.2012: Lovbekendtgørelse nr. 488 af 25.09.1981 om Købeloven (for Grønland)

20.4.2009: Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 14 af 10.09.1981 om Udførsel fra og indførsel til Grønland af udryddelsestruede vilde dyr og planter samt produkter og dele deraf

20.4.2009: Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 13 af 04.08.1981 om Tidspunktet for den vejledende folkeafstemning om Grønlands tilhørsforhold til EF

20.4.2009: Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 11 af 23.07.1981 om Uddannelsesstøtte ydet af Grønlands Hjemmestyre

20.4.2009: Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 12 af 02.07.1981 om Fredning af rensdyr i Grønland

3691 - 3700

<< < > >>

 

 

 

Buffet

En buffet er en metode til servering, hvor gæsten forsyner sig selv. Den har navn efter bordet, som tjenerne tager maden fra, og som i det 1800-tallet var stedet, hvor gæsterne udpegede de retter, de ønskede, og som tjenerne serverede ved bordet. I dag har fornemme restauranter tjenere til at lægge maden på gæsternes tallerken.

Ellers forsyner gæsterne sig selv. Det er praktisk, når der kun er begrænset personale til rådighed. Gæsterne har mulighed for at se maden og forsyne sig. Den slags buffeter er en billigere måde at servere på.

En buffetvogn er en togvogn, hvor mad og drikke kan købes og indtages ved en disk. Passagererne må ikke indtage medbragt mad og drikke i buffetvognen.

Buffeter kan opbygges på flere måder: maden serveres, så gæsterne kan stå i kø langs buffeten. Det ses ofte på cafeterier. Eller det er en overdådig udstilling af fødevarer med opfordringen "spis, hvad du kan". Gæsterne betaler et fast beløb for at spise så meget, de orker af maden på buffeten. Den buffet findes ofte i folkelige restauranter.

Buffetens historie

Sverige og Rusland var i det 17. årh. kendt for overdådige buffeter med mad parat til hjemmets gæster, der kom rejsende langvejs fra. I det 18. årh stod bordet på salen på bornholmske gårde dækket med mad og syp til mindst tre juledage. Der blev spredt halm på gulvet, så der kunne soves lidt mellem spisningen. Det danske kolde bord er en variation heraf.

Den moderne buffet på restauranter opstod i Frankrig i det 1700-tallet, hvor adelen og de finere borgere ved større baller fik opstillet borde med mad til gæsterne. Her blev maden ofte fremstillet og opstillet, så den fremstod så flot som muligt. Buffeten spredtes efterhånden i Europa, og mængden af overdådig luksus svandt i takt med, at den blev brugt i lavere samfundslag. Buffeten blev populær i den engelsktalende del af verden i den sidste halvdel af det 19. århundrede.