Seneste regelsæt

01.01.2001: Lov nr. 99 af 16.02.1973 om Salg og servering af stærke drikke (for Grønland)

12.8.2009: Lov nr. 623 af 21.12.1972 om ændring af adoptionsloven (Ophævelse af landsnævnet for børne- og ungdomsforsorg)

12.8.2009: Lov nr. 279 af 07.06.1972 om Adoptionslov

13.8.2009: Sammenskrevet lov nr. 279 af 07.06.1972 om Adoptionslov: 01.11.1976 -

22.05.2012: Lov nr. 282 af 07.06.1972 om Svangerskabshygiejne og fødselshjælp

12.8.2009: Lov nr. 181 af 24.05.1972 om Voldgift

13.8.2009: Sammenskrevet lov nr. 181 af 24.05.1972 om Voldgift: 01.01.1976 -

11.8.2009: Bekendtgørelse nr. 148 af 18.04.1972 om dampkedelanlæg på landjorden

11.8.2009: Bekendtgørelse nr. 149 af 18.04.1972 om transportable beholdere til sammentrykkede, fordråbede eller under tryk opløste luftarter

11.8.2009: Bekendtgørelse nr. 151 af 18.04.1972 om opstilling og brug af mekanisk drevne kraner, taljer og lignende

3621 - 3630

<< < > >>

 

 

 

Diagnostiske kriterier for demens

Alle kriterierne skal være opfyldt.


A. Udvikling af flere samtidige kognitive problemer, som omfatter hukommelsessvækkelse og mindst én af følgende: Afasi (Problemer med at tale og forstå), apraksi (problemer med at udføre almindelige praktiske færdigheder, f.eks. spisning), agnosi (problemer med at genkende ting eller personer), eksekutiv dysfunktion.


B. De kognitive problemer skal have en sværhedsgrad så arbejdsevnen eller den sociale funktionsevne svækkes, samt være en svækkelse af det tidligere funktionsniveau.


C. Diagnosen kan ikke stilles hvis patienten samtidig er bevidsthedssvækket eller er i delirium.


D. Alle undersøgelserne, både kliniske og parakliniske, skal give holdepunkter for at symptomerne har en organisk baggrund og ikke skyldes en psykiatrisk lidelse, f.eks. depression eller skizofreni.