Seneste regelsæt

11.8.2009: Bekendtgørelse nr. 27 af 11.01.1974 om ændring af beløbsrammen i arvelovens § 39, stk. 1

22.05.2012: Anordning nr. 525 af 26.09.1973 om Ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i lov om svangerskabshygiejne og fødselshjælp (Vejledning om svangerskabsforebyggelse)

01.01.2001: Lov nr. 412 af 13.06.1973 om kommuneskat (for Grønland)

14.05.2012: Lov nr. 318 af 13.06.1973 om Sterilisation og kastration

22.4.2011: Lov nr. 212 af 26.04.1973 om ændring af købeloven, forsikringsaftaleloven og gældsbrevsloven (Ændring af morarentesatserne)

11.8.2009: Bekendtgørelse nr. 117 af 07.03.1973 om Anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser og om international handelsvoldgift

12.8.2009: Sammenskrevet bekendtgørelse nr. 117 af 07.03.1973 om Anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser og om international handelsvoldgift: 01.01.1976 -

01.01.2001: Lov nr. 99 af 16.02.1973 om Salg og servering af stærke drikke (for Grønland)

12.8.2009: Lov nr. 623 af 21.12.1972 om ændring af adoptionsloven (Ophævelse af landsnævnet for børne- og ungdomsforsorg)

12.8.2009: Lov nr. 279 af 07.06.1972 om Adoptionslov

3611 - 3620

<< < > >>

 

 

 

Buffet

En buffet er en metode til servering, hvor gæsten forsyner sig selv. Den har navn efter bordet, som tjenerne tager maden fra, og som i det 1800-tallet var stedet, hvor gæsterne udpegede de retter, de ønskede, og som tjenerne serverede ved bordet. I dag har fornemme restauranter tjenere til at lægge maden på gæsternes tallerken.

Ellers forsyner gæsterne sig selv. Det er praktisk, når der kun er begrænset personale til rådighed. Gæsterne har mulighed for at se maden og forsyne sig. Den slags buffeter er en billigere måde at servere på.

En buffetvogn er en togvogn, hvor mad og drikke kan købes og indtages ved en disk. Passagererne må ikke indtage medbragt mad og drikke i buffetvognen.

Buffeter kan opbygges på flere måder: maden serveres, så gæsterne kan stå i kø langs buffeten. Det ses ofte på cafeterier. Eller det er en overdådig udstilling af fødevarer med opfordringen "spis, hvad du kan". Gæsterne betaler et fast beløb for at spise så meget, de orker af maden på buffeten. Den buffet findes ofte i folkelige restauranter.

Buffetens historie

Sverige og Rusland var i det 17. årh. kendt for overdådige buffeter med mad parat til hjemmets gæster, der kom rejsende langvejs fra. I det 18. årh stod bordet på salen på bornholmske gårde dækket med mad og syp til mindst tre juledage. Der blev spredt halm på gulvet, så der kunne soves lidt mellem spisningen. Det danske kolde bord er en variation heraf.

Den moderne buffet på restauranter opstod i Frankrig i det 1700-tallet, hvor adelen og de finere borgere ved større baller fik opstillet borde med mad til gæsterne. Her blev maden ofte fremstillet og opstillet, så den fremstod så flot som muligt. Buffeten spredtes efterhånden i Europa, og mængden af overdådig luksus svandt i takt med, at den blev brugt i lavere samfundslag. Buffeten blev populær i den engelsktalende del af verden i den sidste halvdel af det 19. århundrede.