Seneste regelsæt

01.01.2001: Landsrådsvedtægt nr. 0 af 19.12.1974 om Grønlands Landskasses kasse- og regnskabsvæsen

12.8.2009: Cirkulære nr. 202 af 20.09.1974 om Adgang for journalister og pressefotografer til at passere gennem politiafspærringer

12.8.2009: Lov nr. 259 af 22.05.1974 om ændring af forskellige arvelove

11.8.2009: Bekendtgørelse nr. 27 af 11.01.1974 om ændring af beløbsrammen i arvelovens § 39, stk. 1

22.05.2012: Anordning nr. 525 af 26.09.1973 om Ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i lov om svangerskabshygiejne og fødselshjælp (Vejledning om svangerskabsforebyggelse)

01.01.2001: Lov nr. 412 af 13.06.1973 om kommuneskat (for Grønland)

14.05.2012: Lov nr. 318 af 13.06.1973 om Sterilisation og kastration

22.4.2011: Lov nr. 212 af 26.04.1973 om ændring af købeloven, forsikringsaftaleloven og gældsbrevsloven (Ændring af morarentesatserne)

11.8.2009: Bekendtgørelse nr. 117 af 07.03.1973 om Anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser og om international handelsvoldgift

12.8.2009: Sammenskrevet bekendtgørelse nr. 117 af 07.03.1973 om Anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser og om international handelsvoldgift: 01.01.1976 -

3611 - 3620

<< < > >>

 

 

 

Privatbanken

Privatbanken i Kjøbenhavn var en dansk bank, stiftet 1857 af en kreds af erhvervsfolk fra Grosserer-Societetet, bl.a. D. B. Adler.


De to jødiske firmaer G. A. Gedalia & Co. (stiftet 1848) og D. B. Adler & Co. (stiftet 1850) fik stærk indflydelse på kreditvæsenet i København, bl.a. ved etableringen af de gennem mere end 100 år tre dominerende københavnske hovedbanker. G. A. Gedalia stod senere bag stiftelsen af Landmandsbanken, mens D. B. Adler senere initierede stiftelsen af Kjøbenhavns Handelsbank.


Privatbankens første direktør blev den unge grosserer C. F. Tietgen, som var direktør frem til 1897 og derefter æresformand for bankrådet (bestyrelsen) frem til 1901.


Privatbanken introducerede en række nye bankydelser, bl.a. indlån på anfordring, kassekredit (kontokuranten) og checks.


Privatbanken fusionerede i 1990 med Sparekassen SDS og Andelsbanken under navnet Unibank. Unibank fusionerede i 2000 med MeritaNordbanken, der nogle år tidligere var dannet ved fusion af finske Merita Bank og svenske Nordbanken, og dannede Nordea.