Seneste regelsæt

11.8.2009: Bekendtgørelse nr. 462 af 09.09.1975 om ændring af bekendtgørelse om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldigftskendelser og om international handelsvoldgift

15.05.2012: Bekendtgørelse nr. 402 af 04.08.1975 om Sterilisation og kastration (Fremsættelse af anmodning m. v.) (for Grønland)

22.05.2012: Anordning nr. 388 af 28.07.1975 om ændring af anordning om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i lov om svangerskabshygiejne og fødselshjælp (Vejledning om svangerskabsforebyggelse)

15.04.2012: Bekendtgørelse nr. 265 af 19.06.1975 om Svangerskabsafbrydelse (Fremsættelse af anmodning m. v.) (for Grønland)

22.06.2014: Cirkulære nr. 0 af 19.06.1975 om Behandlingen af sager om svangerskabsafbrydelse i Grønland

21.4.2011: Lov nr. 250 af 12.06.1975 om ændring af borgerlig straffelov, aftaleloven m. v. (Bekæmpelse af skadelig økonomisk virksomhed m. v.)

14.05.2012: Lov nr. 233 af 12.06.1975 om Ikraftsættelse for Grønland af lov om sterilisation og kastration

14.05.2012: Lov nr. 254 af 12.06.1975 om ændring af forskellige lovbestemmelser om mødrehjælpens virksomhed (Ændring som følge af lov om social bistand)

15.05.2012: Lov nr. 232 af 12.06.1975 om Svangerskabsafbrydelse (for Grønland)

01.01.2001: Landsrådsvedtægt nr. 0 af 25.03.1975 om Aldersrente i Grønland

3601 - 3610

<< < > >>

 

 

 

Grønlands befolkning

Grønlands befolkning er overvejende inuit. Det er kun 140 år siden, den sidste indvandring fra Canada fandt sted. Vestgrønlænderne er mere blandet med europæerne end øst- og nordgrønlænderne.


Den hurtige udvikling i Grønland har betydet radikale ændringer i den traditionelle familiestruktur, der har resulteret i, at der opstået mange sociale problemer, som Grønlands befolkning har fælles med andre befolkninger, der har gennemlevet lignende samfundsmæssige forandringer.


Der var i 2004 56.854 indbyggere, og befolkningstætheden var 0,14 pr. kvkm isfrit areal. 91 procent af befolkningen bor i Vestgrønland, 1,6 procent i Nordgrønland og 6,3 procent i Østgrønland. Ca. 20% af befolkningen er født uden for Grønland. 88% er grønlændere. 98% af befolkningen er protestanter. 12% er europæere, overvejende danskere, hvoraf 90% bor i Nuuk og 10% i de andre større grønlandske byer.


De mange tyske familienavne, som f.eks Fleischer, Kleist og Kreutzmann, stammer fra fra de tyske kristelige missonærer Herrnhuterne. De tyske missonærer giftede sig ofte med Inuit-kvinderne, eller de adopterede forældreløse Inuit-børn.