Seneste regelsæt

15.04.2012: Bekendtgørelse nr. 265 af 19.06.1975 om Svangerskabsafbrydelse (Fremsættelse af anmodning m. v.) (for Grønland)

22.06.2014: Cirkulære nr. 0 af 19.06.1975 om Behandlingen af sager om svangerskabsafbrydelse i Grønland

21.4.2011: Lov nr. 250 af 12.06.1975 om ændring af borgerlig straffelov, aftaleloven m. v. (Bekæmpelse af skadelig økonomisk virksomhed m. v.)

14.05.2012: Lov nr. 233 af 12.06.1975 om Ikraftsættelse for Grønland af lov om sterilisation og kastration

14.05.2012: Lov nr. 254 af 12.06.1975 om ændring af forskellige lovbestemmelser om mødrehjælpens virksomhed (Ændring som følge af lov om social bistand)

15.05.2012: Lov nr. 232 af 12.06.1975 om Svangerskabsafbrydelse (for Grønland)

01.01.2001: Landsrådsvedtægt nr. 0 af 25.03.1975 om Aldersrente i Grønland

01.01.2001: Landsrådsvedtægt nr. 0 af 19.12.1974 om Grønlands Landskasses kasse- og regnskabsvæsen

12.8.2009: Cirkulære nr. 202 af 20.09.1974 om Adgang for journalister og pressefotografer til at passere gennem politiafspærringer

12.8.2009: Lov nr. 259 af 22.05.1974 om ændring af forskellige arvelove

3601 - 3610

<< < > >>

 

 

 

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns kompetence

Der kan klages over følgende faggrupper:


Ambulancebehandlere
Apotekere
Apoteksmedhjælpere
Bioanalytikere
Defektricer
Ergoterapeuter
Farmaceuter
Farmakonomer
Fodterapeuter
Fysioterapeuter
Grønlandske sundhedshjælpere (fødselshjælpere)
Grønlandske tandplejere
Jordemødre
Kiropraktorer
Kliniske diætister
Kliniske tandteknikere
Læger
Optikere
Plejehjemsassistenter
Psykologer
Radiografer
Social- og sundhedsassistenter
Sundhedsplejersker
Sygehjælpere
Sygehusapotekere
Sygeplejere (plejere)
Sygeplejersker
Tandlæger
Tandplejere


Enhver, som føler sig behandlet forkert eller uretfærdigt, kan klage til Patientklagenævnet.