Seneste regelsæt

12.8.2009: Lov nr. 197 af 16.06.1962 om Børns retsstilling (Børneloven)

29.05.2014: Sammenskrevet lov nr. 197 af 16.06.1962 om Børns retsstilling (Børneloven): 01.06.2014 -

21.4.2011: Lov nr. 143 af 17.05.1961 om Et skibsfinansieringsinstitut

31.01.2013: Anordning nr. 334 af 21.09.1960 om Arbejdstageres opfindelser

22.4.2011: Lov nr. 114 af 31.03.1960 om ændring i gældsbrevsloven

22.4.2011: Lov nr. 50 af 24.02.1960 om ændringer i forsikringsaftaleloven

01.01.2001: Cirkulære nr. 167 af 04.10.1957 om Behandlingen af adoptionssager

01.01.2001: Landsrådsvedtægt nr. 0 af 22.06.1957 om Hundehold

01.01.2001: Lov nr. 72 af 29.03.1957 om jagt- og ferskvandsfiskeri i Grønland

01.01.2001: Cirkulære nr. 196 af 20.11.1956 om Udfærdigelse af adoptionsbevillinger

3591 - 3600

<< < > >>

 

 

 

General (militær)

Latin): generalis for 'almindelig'. Oftest anvendt i hæren og i flyvevåbnet (tilsvarende grad i søværnet er admiral).


General kommer af, at generalen er en generel officer, der både skal styre infanteri, artilleri, kavaleri, ingeniørtropper m.m. En general i Romerriget var legatus, i Grækenland strategos og i Japan shōgun.


Generalsgraden er normalt opdelt i flere niveauer, f.eks. i Danmark General - Generalløjtnant - Generalmajor - Brigadegeneral.


Generalers gradsafmærkning er store stjerner på skuldrene. I Danmark er afmærkningen 4 gule stjerner på hver skulder for generalen (i Danmark Forsvarschefen og HKH Prins Henrik), 3 stjerner for generalløjtnanten (i Danmark, indtil for nyligt, Chefen for Hæren), 2 stjerner for generalmajoren (i Danmark f.eks. Chefen for Hærens Operative Kommando) og 1 stjerne for brigadegeneralen (i Danmark for udsendt personel).


I Danmark kan en brigadegeneral have kommandoen over en brigade (3.500 - 4.500 soldater), f.eks. Den Internationale Brigade i Vordingborg, og en generalmajor kan have kommandoen over en division på omkring 20.000 soldater.


Hos stormagter kan en generalløjtnant have kommandoen over et armékorps (ca. tre divisioner), og en firestjernet general kan have kommandoen over en armé (ca. tre armékorps). Under 2. Verdenskrig havde US Army en femstjernet general som chef.


Danmark har omkring 25 generaler. En del af dem er oberster midlertidigt udnævnt under tjeneste uden for Danmarks grænser (f.eks. militærattachéen ved ambassaden i Washington DC). HKH Prins Henrik indtager en særstilling, idet han er general og admiral uden portefølje.


Tilbage i Danmarkshistorien findes mere eksotiske gradsbetegnelser, f.eks. var en af Danmarks berømte søhelte, Niels Juel, admiralgeneralløjtnant, da han havde kommandoen over den danske flåde i slaget i Køge Bugt 1. juli 1677.


Svarer til Chief Air Marshal i RAF.