Seneste regelsæt

22.4.2011: Lov nr. 114 af 31.03.1960 om ændring i gældsbrevsloven

22.4.2011: Lov nr. 50 af 24.02.1960 om ændringer i forsikringsaftaleloven

01.01.2001: Cirkulære nr. 167 af 04.10.1957 om Behandlingen af adoptionssager

01.01.2001: Landsrådsvedtægt nr. 0 af 22.06.1957 om Hundehold

01.01.2001: Lov nr. 72 af 29.03.1957 om jagt- og ferskvandsfiskeri i Grønland

01.01.2001: Cirkulære nr. 196 af 20.11.1956 om Udfærdigelse af adoptionsbevillinger

01.01.2001: Lov nr. 261 af 2.10.1956 om lærlingeforhold

01.01.2001: Lov nr. 140 af 25.05.1956 om Adoption

01.01.2001: Lov nr. 102 af 31.03.1955 om Tilsyn med monopoler og konkurrencebegrænsninger

01.01.2001: Lov nr. 152 af 11.05.1954 om Ægteskabets indgåelse og opløsning (for Grønland)

3591 - 3600

<< < > >>

 

 

 

Bogfinken (Fringilla coelebs)

En af de almindeligste fugle i Danmark. Hannen har blågrå pande og nakke, brystet og kinderne er lysebrune, ryggen er rødbrun, og den har hvidt på vinger og halen. Hunnens overside er olivenbrun, og undersiden lysere gråbrun. Den bygger rede næsten alle steder, hvor der er spredte træer, men yngler ikke i tæt skov. Den vil helst være i bøgetræer og buske.


Bogfinker kan synge 13 forskellige sange. Sangen er meget karakteristisk, den består af en trille, der sætter tempo på og afsluttes af en slutstrofe, det såkaldte "slag". Man siger, at bogfinken synger "De´-de´-de´-de´-de´-ka´-je´-si´-li´-så -tit -de´-ska´-vær´." Bogfinke-hannen kan kun lære trillen ved at høre efter andre bogfinke-hanner, inden den er blevet 13 måneder gammel. Bogfinkens lokkestemme "fink-fink" har givet navn til hele finkefamilien. Første del af dens navn fortæller, at den spiser bøgetræernes frugter, bog.


Den spiser for det meste frø. Dens fjender er duehøgen og tårnfalken, og den er typisk i et område, hvor der er en bæk i nærheden.