Seneste regelsæt

12.8.2009: Lov nr. 313 af 10.06.1976 om ændring af forskellige lovbestemmelser med 20 års aldersgrænser m. v. (uddrag)

01.01.2001: Lov nr. 276 af 26.05.1976 om Tandlæger

14.05.2012: Lov nr. 280 af 26.05.1976 om ændring af lov om sterilisation og kastration (Sterilisation af mænd uden for sygehuse)

12.8.2009: Cirkulære nr. 68 af 26.03.1976 om Adoptionslovens ikraftsættelse på Grønland

10.8.2009: Anordning nr. 63 af 26.02.1976 om Ikrafttræden for Grønland af adoptionsloven

01.01.2001: Lov nr. 32 af 04.02.1976 om Lige løn til mænd og kvinder

10.8.2009: Anordning nr. 461 af 09.09.1975 om Ikrafttræden for Grønland af lov om voldgift

11.8.2009: Bekendtgørelse nr. 462 af 09.09.1975 om ændring af bekendtgørelse om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldigftskendelser og om international handelsvoldgift

15.05.2012: Bekendtgørelse nr. 402 af 04.08.1975 om Sterilisation og kastration (Fremsættelse af anmodning m. v.) (for Grønland)

22.05.2012: Anordning nr. 388 af 28.07.1975 om ændring af anordning om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i lov om svangerskabshygiejne og fødselshjælp (Vejledning om svangerskabsforebyggelse)

3591 - 3600

<< < > >>

 

 

 

1. division (fodbold) 1989

1. division 1989 var den 44. sæson af 1. division siden turneringens oprettelse i 1946. Turneringen blev administreret af DBU.

Brønshøj BK og B 1913 rykkede direkte ned 2. division. Odense BK vandt deres mesterskab.