Seneste regelsæt

12.8.2009: Lov nr. 154 af 27.05.1964 om Arvelov for Grønland

13.8.2009: Sammenskrevet lov nr. 154 af 27.05.1964 om Arvelov for Grønland: 01.07.1996 - 31.05.2014

29.05.2014: Sammenskrevet lov nr. 154 af 27.05.1964 om Arvelov for Grønland: 01.06.2014 -

12.8.2009: Sammenskrevet lovbekendtgørelse nr. 288 af 2.07.1963 om kriminallov for Grønland

01.01.2001: Lovbekendtgørelse nr. 288 af 02.07.1963 om Kriminallov for Grønland

01.01.2001: Sammenskrevet lovbekendtgørelse nr. 288 af 02.07.1963 om Kriminallov for Grønland: 14.04.2008 - 01.01.2010

12.8.2009: Lov nr. 197 af 16.06.1962 om Børns retsstilling (Børneloven)

29.05.2014: Sammenskrevet lov nr. 197 af 16.06.1962 om Børns retsstilling (Børneloven): 01.06.2014 -

21.4.2011: Lov nr. 143 af 17.05.1961 om Et skibsfinansieringsinstitut

31.01.2013: Anordning nr. 334 af 21.09.1960 om Arbejdstageres opfindelser

3581 - 3590

<< < > >>

 

 

 

Danske doktorgrader

doktorgraden i teologi - doctor theologiæ (dr.theol.). Har eksisteret siden oprettelsen af Københavns Universitet i 1479. Uddeles ved Københavns Universitet og Aarhus Universitet.


doktorgraden i jura - doctor juris (dr.jur.). Har eksisteret siden oprettelsen af Københavns Universitet i 1479. Uddeles ved Københavns Universitet og Aarhus Universitet.


doktorgraden i medicin - doctor medicinæ (dr.med.). Har eksisteret siden oprettelsen af Københavns Universitet i 1479. Uddeles ved Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Odense Universitet


den filosofiske doktorgrad - doctor philosophiæ (dr.phil.) (tildeles af historiske årsager for disputatser inden for alle humanistiske fag samt psykologi. Indtil 1977 udeltes den af både Det Humanistiske og Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, hvorefter dr.scient. blev indført). Indført 1824. Uddeles ved alle universiteter.


doktorgraden i statsvidenskab - doctor politices (dr.polit.). Indført 1902. Uddeles ved Københavns Universitet.


doktorgraden i statskundskab - doctor scientiarum politicarum (dr.scient.pol.). Indført 1972. Uddeles ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet.


doktorgraden i økonomi - doctor oeconomices (dr.oecon.). Indført 1940. Uddeles ved Aarhus Universitet.


doktorgraden i erhvervsøkonomi - doctor mercaturæ (dr.merc.). Indført 1965. Uddeles ved alle handelshøjskoler.


doktorgraden i administration - doctor scientiarum administrationis (dr.scient.adm.)


doktorgraden i sociologi - doctor scientiarum socialium (dr.scient.soc.). Indført 1977. Uddeles ved Københavns Universitet.


doktorgraden i socialvidenskab - doctor rerum socialium (dr.rer.soc.). Indført 1977. Uddeles ved Aalborg Universitet


doktorgraden i odontologi - doctor odontologiæ (dr.odont.). Indført i 1965. Uddeles ved Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Tidligere blev den uddelt ved tandlægehøjskolerne i København og Århus.


doktorgraden i veterinærvidenskab - doctor medicinæ veterinariæ (dr.med.vet.). Indført 1935. Uddeles ved Det Biovidenskabelige Fakultet.


doktorgraden i naturvidenskab - doctor scientiarum (dr.scient.). Indført 1977. Uddeles ved alle danske universiteter.


doktorgraden i farmaci - doctor pharmaciæ (dr.pharm.). Indført 1943. Uddeles ved Det Farmaceutiske Fakultet.


doktorgraden i jordbrugsvidenskab - doctor agronomiæ (dr.agro.). Indført 1935. Uddeles ved Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole.


doktorgraden i teknik - doctor technices (dr.techn.). Indført 1916. Uddeles ved Aalborg Universitet og Danmarks Tekniske Universitet.


doktorgraden i antropologi - doctor scientiarum anthropologicarum (dr.scient.ant.)


doktorgraden i pædagogik - doctor pædagogiæ (dr.pæd.). Indført 1966. Uddeles ved Danmarks Pædagogiske Universitet.


doktorgraden i psykologi - doctor psychologiæ (dr.psyk.)


doktorgraden i erhvervssprog - doctor linguæ mercantilis (dr.ling.merc.). Indført 1977. Uddeles ved alle handelshøjskoler.