Seneste regelsæt

12.8.2009: Lov nr. 293 af 08.06.1978 om Private registre m.v.

12.8.2009: Lov nr. 294 af 08.06.1978 om Offentlige myndigheders registre

01.01.2001: Landsrådsvedtægt nr. 0 af 04.04.1978 om Uddannelsesstøtte til elever, der er optaget i den grønlandske folkeskole på 8. eller senere år

01.01.2001: Lov nr. 139 af 29.03.1978 om Visse forbrugeraftaler (Dørsalg mv., postordresalg og løbende tjenesteydelser)

22.05.2012: Lov nr. 82 af 08.03.1978 om Erstatning for vaccinationsskader

21.4.2011: Lov nr. 54 af 17.02.1978 om Kongeriget Danmarks fiskeribank

22.4.2011: Lov nr. 638 af 21.12.1977 om Renter ved forsinket betaling m. v.

01.01.2001: Cirkulæreskrivelse nr. 0 af 05.12.1977 om Landsrådsmedlemmernes adgang til en rejse i Grønland i løbet af en valgperiode

01.01.2001: Landsrådsvedtægt nr. 0 af 11.10.1977 om Vederlag til medlemmer af Grønlands Landsråd

10.8.2009: Anordning nr. 518 af 27.10.1976 om ikrafttræden for Grønland af ændring af forskellige lovbestemmelser med 20 års aldersgrænser m. v.

3581 - 3590

<< < > >>

 

 

 

Diagnostiske kriterier for demens

Alle kriterierne skal være opfyldt.


A. Udvikling af flere samtidige kognitive problemer, som omfatter hukommelsessvækkelse og mindst én af følgende: Afasi (Problemer med at tale og forstå), apraksi (problemer med at udføre almindelige praktiske færdigheder, f.eks. spisning), agnosi (problemer med at genkende ting eller personer), eksekutiv dysfunktion.


B. De kognitive problemer skal have en sværhedsgrad så arbejdsevnen eller den sociale funktionsevne svækkes, samt være en svækkelse af det tidligere funktionsniveau.


C. Diagnosen kan ikke stilles hvis patienten samtidig er bevidsthedssvækket eller er i delirium.


D. Alle undersøgelserne, både kliniske og parakliniske, skal give holdepunkter for at symptomerne har en organisk baggrund og ikke skyldes en psykiatrisk lidelse, f.eks. depression eller skizofreni.