Seneste regelsæt

01.01.2001: Lov nr. 32 af 04.02.1976 om Lige løn til mænd og kvinder

10.8.2009: Anordning nr. 461 af 09.09.1975 om Ikrafttræden for Grønland af lov om voldgift

11.8.2009: Bekendtgørelse nr. 462 af 09.09.1975 om ændring af bekendtgørelse om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldigftskendelser og om international handelsvoldgift

15.05.2012: Bekendtgørelse nr. 402 af 04.08.1975 om Sterilisation og kastration (Fremsættelse af anmodning m. v.) (for Grønland)

22.05.2012: Anordning nr. 388 af 28.07.1975 om ændring af anordning om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i lov om svangerskabshygiejne og fødselshjælp (Vejledning om svangerskabsforebyggelse)

15.04.2012: Bekendtgørelse nr. 265 af 19.06.1975 om Svangerskabsafbrydelse (Fremsættelse af anmodning m. v.) (for Grønland)

22.06.2014: Cirkulære nr. 0 af 19.06.1975 om Behandlingen af sager om svangerskabsafbrydelse i Grønland

21.4.2011: Lov nr. 250 af 12.06.1975 om ændring af borgerlig straffelov, aftaleloven m. v. (Bekæmpelse af skadelig økonomisk virksomhed m. v.)

14.05.2012: Lov nr. 233 af 12.06.1975 om Ikraftsættelse for Grønland af lov om sterilisation og kastration

14.05.2012: Lov nr. 254 af 12.06.1975 om ændring af forskellige lovbestemmelser om mødrehjælpens virksomhed (Ændring som følge af lov om social bistand)

3581 - 3590

<< < > >>

 

 

 

Litas

Valutakode LTL (forkortet: lt), flertal: litai eller litų. Møntenheden i Litauen. 1 lt = 100 centų (centai).


Litas blev indført i 1922, da Litauen erklærede sig uafhængig efter 1. verdenskrig.


Den blev genindført den 25. juni 1993 efter en periode med den midlertidige Talonas, der i perioden 1991 til 1993 blev brugt som omveksling fra Rubel.


Fra 1994 til 2002 var Litas bundet til den amerikanske dollar til kurs 4.


På nuværende tidspunkt er Litas bundet til Euroen til kurs 345,28.


Euroen forventes at erstatte Litasen den 1. januar 2010.