Seneste regelsæt

12.8.2009: Cirkulære nr. 150 af 28.06.1968 om Behandlingen af adoptionssager som ændret ved cirkulære nr. 68 af 26. marts 1976

12.8.2009: Regulativ nr. 0 af 20.06.1968 om Registrering af andre rettigheder over fast ejendom og løsøre end pant

01.01.2001: Lov nr. 154 af 08.05.1968 om Terapiassistenter

11.8.2009: Bekendtgørelse nr. 139 af 29.04.1968 om Registrering af motorkøretøjer i Grønland

01.01.2001: Lovbekendtgørelse nr. 381 af 21.9.1967 om for Grønland om ægteskabs indgåelse og opløsning

11.8.2009: Bekendtgørelse nr. 435 af 28.11.1967 om Registrering af pant

12.06.2016: Lov nr. 249 af 09.06.1967 om Udlevering af lovovertrædere

12.06.2016: Sammenskrevet lov nr. 249 af 09.06.1967 om Udlevering af lovovertrædere: 01.07.2016 -

12.8.2009: Lov nr. 154 af 10.05.1967 om Pant (for Grønland)

13.8.2009: Sammenskrevet lov nr. 154 af 10.05.1967 om Pant (for Grønland): 01.01.1989 -

3571 - 3580

<< < > >>

 

 

 

Klipfisk

Klipfisk er saltet og tørret fisk, som for det meste fremstilles af torsk. Klipfisk må ikke forveksles med tørfisk. Fremstillingen af tørfisk foregår ved, at fisken hænges på en pind og tørres af sol og vind, mens man ved fremstilling af klipfisk må investere en del mere arbejde i processen.


Når fisken, der skal blive til klipfisk, modtages, flækkes den - dvs. den skæres, således at den kan lægges ud til tørre som en stor trekant. Den tykkeste del af rygsøjlen fjernes, hvorefter fisken saltes og lægges i salt, til den er saltmoden (dvs. fast). Herefter vaskes den, blodrester og den sorte hinde i maven fjernes. Til slut skal fisken skiftevis tørres og presses.


Navnet klipfisk kommer af, at fisken tidligere blev lagt ud på klipperne for at tørre. På de store produktionssteder i Norge, som f.eks. byen Kristiansund, ryddede man tidligere store bjerge til tørring af klipfisk. I dag foregår al produktion af klipfisk indendørs og med kunstig tørring.


Norge, Island og Færøerne er de største producenter af klipfisk. De største forbrugere er Spanien og Portugal. Klipfisk er hovedingrediens i den portugiske ret bacalhau.