Seneste regelsæt

01.01.2001: Lovbekendtgørelse nr. 381 af 21.9.1967 om for Grønland om ægteskabs indgåelse og opløsning

11.8.2009: Bekendtgørelse nr. 435 af 28.11.1967 om Registrering af pant

12.06.2016: Lov nr. 249 af 09.06.1967 om Udlevering af lovovertrædere

12.06.2016: Sammenskrevet lov nr. 249 af 09.06.1967 om Udlevering af lovovertrædere: 01.07.2016 -

12.8.2009: Lov nr. 154 af 10.05.1967 om Pant (for Grønland)

13.8.2009: Sammenskrevet lov nr. 154 af 10.05.1967 om Pant (for Grønland): 01.01.1989 -

21.4.2011: Lov nr. 67 af 15.03.1967 om ændring i lov om Danmarks Nationalbank

01.01.2001: Lov nr. 197 af 08.06.1966 om Færdselslov for Grønland

12.8.2009: Lov nr. 104 af 31.03.1965 om Ikraftsættelse for Grønland af visse formueretlige love m. v.

10.8.2009: Anordning nr. 205 af 10.06.1964 om Ikrafttræden i Nord- og Østgrønland af lov om rettens pleje i Grønland

3561 - 3570

<< < > >>

 

 

 

Finsk-ugriske sprog

De finsk-ugriske sprog er en gren af den uraliske sprogfamilie. Den omfatter to underfamilier som er ugriske sprog og finsk-permiske sprog, som er de to største uraliske sprogfamilier efter antallet, som taler dem.


Det er også den eneste sprogfamilie på kontinentet, som omfatter sprog som er et officielt sprog i Europa, men som ikke er af indoeuropæisk stamme (baskisk er heller ikke indoeurpæisk, men er ikke officielt sprog i hele Spanien).


De officielle sprog er finsk i Finland, estisk i Estland, (finsk-permiske) og ungarsk i Ungarn (ugrisk).