Seneste regelsæt

01.01.2001: Lov nr. 280 af 10.06.1970 om Offentlighed i forvaltningen

01.01.2001: Lov nr. 579 af 19.12.1969 om ændring af forskellige lovbestemmelser med 21 års aldersgrænser

12.8.2009: Cirkulære nr. 248 af 26.11.1969 om ændring af forskellige bestemmelser om euforiserende stoffer

12.8.2009: Lovbekendtgørelse nr. 391 af 21.07.1969 om Euforiserende stoffer

12.8.2009: Sammenskrevet lovbekendtgørelse nr. 391 af 21.07.1969 om Euforiserende stoffer: 30.08.1989 -

12.8.2009: Cirkulære nr. 0 af 13.09.1968 om Registrering af rettigheder over fast ejendom og løsøre

12.8.2009: Cirkulære nr. 150 af 28.06.1968 om Behandlingen af adoptionssager som ændret ved cirkulære nr. 68 af 26. marts 1976

12.8.2009: Regulativ nr. 0 af 20.06.1968 om Registrering af andre rettigheder over fast ejendom og løsøre end pant

01.01.2001: Lov nr. 154 af 08.05.1968 om Terapiassistenter

11.8.2009: Bekendtgørelse nr. 139 af 29.04.1968 om Registrering af motorkøretøjer i Grønland

3561 - 3570

<< < > >>

 

 

 

Auld Lang Syne / Skuld Gammel Venskab Rejn Forgo

Robert Burns (1759-1796) / Jeppe Aakjær (1866-1930)


1. Should auld acquaintance be forgot,
and never brought to mind?
Should auld acquaintance be forgot,
and auld lang syne?


1. Skuld gammel venskab rejn forgo
og stryges fræ wor mind?
Skuld gammel venskab rejn forgo
med dem daw så læng, læng sind?


./. For auld lang syne, my dear,
for auld lang syne,
we’ll tak a cup o’ kindness yet,
for auld lang syne. ./.


./. Di skjønne ungdomsdaw, å ja,
de daw så svær å find!
Vi'el løwt wor kop så glådle op
for dem daw så læng, læng sind! ./.


2. And surely ye’ll be your pint-stoup!
And surely I’ll be mine!
And we’ll tak a cup o’ kindness yet,
for auld lang syne.


2. Og gi så kuns de glajs en top
og vend en med di kaw'.
Vi'el ta ino en jenle kop,
for dem swunden gammel daw.


./.


3. We twa hae run about the braes,
and pou’d the gowans fine;
But we’ve wander’d mony a weary fit,
sin’ auld lang syne.


3. Vi tow — hwor hår vi rend om kap
i'æ grønn så manne gång!
Men al den trawen verden rundt,
hår nu gjord æ bjenn lidt tång.


./.


4. We twa hae paidl’d in the burn,
frae morning sun till dine;
But seas between us braid hae roar’d
sin’ auld lang syne.


4. Vi wojed sammel i æ bæk
fræ gry til høns war ind
Så kam den haw og skil wos ad
Å, hvor er æ læng, læng sind!


./.


5. And there’s a hand, my trusty fiere!
And gives a hand o’ thine!
And we’ll tak a right guid-willie-waught,
for auld lang syne.


5. Der er mi hånd, do gamle swend!
Ræk øwer og gi mæ dind.
Hwor er æ skjøn å find en ven,
en håj mist for læng, læng sind!


./.