Seneste regelsæt

01.01.2001: Lov nr. 280 af 10.06.1970 om Offentlighed i forvaltningen

01.01.2001: Lov nr. 579 af 19.12.1969 om ændring af forskellige lovbestemmelser med 21 års aldersgrænser

12.8.2009: Cirkulære nr. 248 af 26.11.1969 om ændring af forskellige bestemmelser om euforiserende stoffer

12.8.2009: Lovbekendtgørelse nr. 391 af 21.07.1969 om Euforiserende stoffer

12.8.2009: Sammenskrevet lovbekendtgørelse nr. 391 af 21.07.1969 om Euforiserende stoffer: 30.08.1989 -

12.8.2009: Cirkulære nr. 0 af 13.09.1968 om Registrering af rettigheder over fast ejendom og løsøre

12.8.2009: Cirkulære nr. 150 af 28.06.1968 om Behandlingen af adoptionssager som ændret ved cirkulære nr. 68 af 26. marts 1976

12.8.2009: Regulativ nr. 0 af 20.06.1968 om Registrering af andre rettigheder over fast ejendom og løsøre end pant

01.01.2001: Lov nr. 154 af 08.05.1968 om Terapiassistenter

11.8.2009: Bekendtgørelse nr. 139 af 29.04.1968 om Registrering af motorkøretøjer i Grønland

3551 - 3560

<< < > >>

 

 

 

Malaria

Malaria er en tropesygdom, som skyldes malariaparasitten, Plasmodium, som er en encellet organisme, der kan leve som parasit i mennesker og i en bestemt slægt af Stikmyg ved navn Anopheles.


Man regner med, at der opstår mellem 300 og 500 millioner nye malariatilfælde hvert år med 1,5-2,7 millioner dødsfald på verdensplan. Malaria er udbredt i tropiske og subtropiske områder. Der importeres 150-200 tilfælde af malaria til Danmark om året. Der har tidligere eksisteret malaria i Danmark, men sygdommen blev udryddet i slutningen af 1800-tallet.


Navnet malaria betyder 'dårlig luft' og hentyder til de fugtige områder, hvor malariamyggen findes.


Der findes fire typer malariaparasitter, der rammer mennesker: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale og Plasmodium malariae. Den første forårsager ondartet malaria, medens de tre andre såkaldte VMO-former forårsager godartet malaria.


Plasmodium reichenowi er en parasit, der inficerer chimpanser, men ikke mennesker. Modsat forårsager Plasmodium falciparum kun en lille infektion i chimpanser. Den nærmeste slægtning til P. vivax er Plasmodium simium, en parasit der findes hos visse aber (Alouatta fusca og Brachyteles arachnoides). En malariaparasit kan også inficere gråspurve.