Seneste regelsæt

01.01.2001: Lov nr. 584 af 29.11.1978 om Fritidsvirksomhed (for Grønland)

01.01.2001: Lov nr. 583 af 29.11.1978 om Radio- og fjernsynsvirksomhed i Grønland

18.12.2012: Bekendtgørelse nr. 576 af 22.11.1978 om Erhvervelse af dansk indfødsret ved afgivelse af erklæring

12.8.2009: Lov nr. 293 af 08.06.1978 om Private registre m.v.

12.8.2009: Lov nr. 294 af 08.06.1978 om Offentlige myndigheders registre

01.01.2001: Landsrådsvedtægt nr. 0 af 04.04.1978 om Uddannelsesstøtte til elever, der er optaget i den grønlandske folkeskole på 8. eller senere år

01.01.2001: Lov nr. 139 af 29.03.1978 om Visse forbrugeraftaler (Dørsalg mv., postordresalg og løbende tjenesteydelser)

22.05.2012: Lov nr. 82 af 08.03.1978 om Erstatning for vaccinationsskader

21.4.2011: Lov nr. 54 af 17.02.1978 om Kongeriget Danmarks fiskeribank

22.4.2011: Lov nr. 638 af 21.12.1977 om Renter ved forsinket betaling m. v.

3511 - 3520

<< < > >>

 

 

 

Vinterdepression

Vinterdepression er en sæsonbestemt lidelse, der som navnet antyder, primært viser sig i vintermånederne, hvor mængden af lys og varme er på sit laveste. Lidelsen giver sig udslag i, at den ramte føler sig energiløs og trist.

Lys spiller en vigtig rolle for reguleringen af humør hos mennesker. Manglen på lys kan derfor give sig udslag i en variation af depression, som man kalder vinterdepression. I Danmark menes omkring 5% at lide af vinterdepression med en klar overvægt af kvinder under 45 år (75%)[1].

Hyppigheden af lidelsen afhænger af, hvor langt mod nord man befinder sig. Omkring middelhavet kendes lidelsen ikke, mens op imod 10% af befolkningen i Alaska lider af den. Imidlertid menes der også at være genetiske årsager til lidelsen, idet man har konstateret, at kun omkring 1% af den islandske befolkning lider af den.

Symptomer

Symptomerne for vinterdepression starter typisk omkring november måned, når dagene begynder at blive mærkbart kortere. De typiske symptomer er:
- Nedtrykthed
- Træthed
- Mindre energi end i sommermånederne
- Øget appetit med en stærk trang til at spise mange kulhydrater (brød, pasta, ris, frugt o.lign.) – og især søde sager
Manglende interesse for arbejde og sociale aktiviteter

Behandling

Vinterdepression behandles normalt med lysterapi, hvor man sidder foran en lampe, der udsender et stærkt lys, omkring 10.000 lux, i en halv time over en periode på 2 uger.[2]

Derudover kan man behandle vinterdepression med antideprepressiv medicin i form af SSRI præparater.[3]

Ubehandlet vil symptomerne forsvinde af sig selv i foråret, når den naturlige lysmængde stiger.