Seneste regelsæt

12.8.2009: Lov nr. 623 af 21.12.1972 om ændring af adoptionsloven (Ophævelse af landsnævnet for børne- og ungdomsforsorg)

12.8.2009: Lov nr. 279 af 07.06.1972 om Adoptionslov

13.8.2009: Sammenskrevet lov nr. 279 af 07.06.1972 om Adoptionslov: 01.11.1976 -

22.05.2012: Lov nr. 282 af 07.06.1972 om Svangerskabshygiejne og fødselshjælp

12.8.2009: Lov nr. 181 af 24.05.1972 om Voldgift

13.8.2009: Sammenskrevet lov nr. 181 af 24.05.1972 om Voldgift: 01.01.1976 -

11.8.2009: Bekendtgørelse nr. 148 af 18.04.1972 om dampkedelanlæg på landjorden

11.8.2009: Bekendtgørelse nr. 149 af 18.04.1972 om transportable beholdere til sammentrykkede, fordråbede eller under tryk opløste luftarter

11.8.2009: Bekendtgørelse nr. 151 af 18.04.1972 om opstilling og brug af mekanisk drevne kraner, taljer og lignende

11.8.2009: Bekendtgørelse nr. 155 af 18.04.1972 om trykbeholdere m.v. på landjorden

3511 - 3520

<< < > >>

 

 

 

Det skæve tårn i Pisa

Det skæve tårn i Pisa (ital. Torre pendente di Pisa eller Torre di Pisa) er en kampanile i den italienske by Pisa på Piazza dei Miracoli.

Som følge af blød jord og utilstrækkelig fundering begyndte tårnet at blive skævt allerede kort tid efter opførelsen i august 1173.

Tårnet er 55,86 m højt på den laveste side og 56,70 m på den højeste. Det giver en hældning på 3,97°. Væggenes tykkelse er 4,09 m ved jorden og 2,48 m ved toppen. Vægten er anslået til 14.500 tons. Tårnet har 294 trin.

Den italienske mafia havde i begyndelsen af 1990'erne planer om at sprænge Det skæve tårn i Pisa i luften.