Seneste regelsæt

11.8.2009: Bekendtgørelse nr. 462 af 09.09.1975 om ændring af bekendtgørelse om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldigftskendelser og om international handelsvoldgift

15.05.2012: Bekendtgørelse nr. 402 af 04.08.1975 om Sterilisation og kastration (Fremsættelse af anmodning m. v.) (for Grønland)

22.05.2012: Anordning nr. 388 af 28.07.1975 om ændring af anordning om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i lov om svangerskabshygiejne og fødselshjælp (Vejledning om svangerskabsforebyggelse)

15.04.2012: Bekendtgørelse nr. 265 af 19.06.1975 om Svangerskabsafbrydelse (Fremsættelse af anmodning m. v.) (for Grønland)

22.06.2014: Cirkulære nr. 0 af 19.06.1975 om Behandlingen af sager om svangerskabsafbrydelse i Grønland

21.4.2011: Lov nr. 250 af 12.06.1975 om ændring af borgerlig straffelov, aftaleloven m. v. (Bekæmpelse af skadelig økonomisk virksomhed m. v.)

14.05.2012: Lov nr. 233 af 12.06.1975 om Ikraftsættelse for Grønland af lov om sterilisation og kastration

14.05.2012: Lov nr. 254 af 12.06.1975 om ændring af forskellige lovbestemmelser om mødrehjælpens virksomhed (Ændring som følge af lov om social bistand)

15.05.2012: Lov nr. 232 af 12.06.1975 om Svangerskabsafbrydelse (for Grønland)

01.01.2001: Landsrådsvedtægt nr. 0 af 25.03.1975 om Aldersrente i Grønland

3471 - 3480

<< < > >>

 

 

 

Vinterdepression

Vinterdepression er en sæsonbestemt lidelse, der som navnet antyder, primært viser sig i vintermånederne, hvor mængden af lys og varme er på sit laveste. Lidelsen giver sig udslag i, at den ramte føler sig energiløs og trist.

Lys spiller en vigtig rolle for reguleringen af humør hos mennesker. Manglen på lys kan derfor give sig udslag i en variation af depression, som man kalder vinterdepression. I Danmark menes omkring 5% at lide af vinterdepression med en klar overvægt af kvinder under 45 år (75%)[1].

Hyppigheden af lidelsen afhænger af, hvor langt mod nord man befinder sig. Omkring middelhavet kendes lidelsen ikke, mens op imod 10% af befolkningen i Alaska lider af den. Imidlertid menes der også at være genetiske årsager til lidelsen, idet man har konstateret, at kun omkring 1% af den islandske befolkning lider af den.

Symptomer

Symptomerne for vinterdepression starter typisk omkring november måned, når dagene begynder at blive mærkbart kortere. De typiske symptomer er:
- Nedtrykthed
- Træthed
- Mindre energi end i sommermånederne
- Øget appetit med en stærk trang til at spise mange kulhydrater (brød, pasta, ris, frugt o.lign.) – og især søde sager
Manglende interesse for arbejde og sociale aktiviteter

Behandling

Vinterdepression behandles normalt med lysterapi, hvor man sidder foran en lampe, der udsender et stærkt lys, omkring 10.000 lux, i en halv time over en periode på 2 uger.[2]

Derudover kan man behandle vinterdepression med antideprepressiv medicin i form af SSRI præparater.[3]

Ubehandlet vil symptomerne forsvinde af sig selv i foråret, når den naturlige lysmængde stiger.