Seneste regelsæt

01.01.2001: Lov nr. 583 af 29.11.1978 om Radio- og fjernsynsvirksomhed i Grønland

18.12.2012: Bekendtgørelse nr. 576 af 22.11.1978 om Erhvervelse af dansk indfødsret ved afgivelse af erklæring

12.8.2009: Lov nr. 293 af 08.06.1978 om Private registre m.v.

12.8.2009: Lov nr. 294 af 08.06.1978 om Offentlige myndigheders registre

01.01.2001: Landsrådsvedtægt nr. 0 af 04.04.1978 om Uddannelsesstøtte til elever, der er optaget i den grønlandske folkeskole på 8. eller senere år

01.01.2001: Lov nr. 139 af 29.03.1978 om Visse forbrugeraftaler (Dørsalg mv., postordresalg og løbende tjenesteydelser)

22.05.2012: Lov nr. 82 af 08.03.1978 om Erstatning for vaccinationsskader

21.4.2011: Lov nr. 54 af 17.02.1978 om Kongeriget Danmarks fiskeribank

22.4.2011: Lov nr. 638 af 21.12.1977 om Renter ved forsinket betaling m. v.

01.01.2001: Cirkulæreskrivelse nr. 0 af 05.12.1977 om Landsrådsmedlemmernes adgang til en rejse i Grønland i løbet af en valgperiode

3461 - 3470

<< < > >>

 

 

 

Litas

Valutakode LTL (forkortet: lt), flertal: litai eller litų. Møntenheden i Litauen. 1 lt = 100 centų (centai).


Litas blev indført i 1922, da Litauen erklærede sig uafhængig efter 1. verdenskrig.


Den blev genindført den 25. juni 1993 efter en periode med den midlertidige Talonas, der i perioden 1991 til 1993 blev brugt som omveksling fra Rubel.


Fra 1994 til 2002 var Litas bundet til den amerikanske dollar til kurs 4.


På nuværende tidspunkt er Litas bundet til Euroen til kurs 345,28.


Euroen forventes at erstatte Litasen den 1. januar 2010.