Seneste regelsæt

01.01.2001: Lovbekendtgørelse nr. 426 af 19.08.1976 om Udøvelse af lægegerning

12.8.2009: Lov nr. 313 af 10.06.1976 om ændring af forskellige lovbestemmelser med 20 års aldersgrænser m. v. (uddrag)

01.01.2001: Lov nr. 276 af 26.05.1976 om Tandlæger

14.05.2012: Lov nr. 280 af 26.05.1976 om ændring af lov om sterilisation og kastration (Sterilisation af mænd uden for sygehuse)

12.8.2009: Cirkulære nr. 68 af 26.03.1976 om Adoptionslovens ikraftsættelse på Grønland

10.8.2009: Anordning nr. 63 af 26.02.1976 om Ikrafttræden for Grønland af adoptionsloven

01.01.2001: Lov nr. 32 af 04.02.1976 om Lige løn til mænd og kvinder

10.8.2009: Anordning nr. 461 af 09.09.1975 om Ikrafttræden for Grønland af lov om voldgift

11.8.2009: Bekendtgørelse nr. 462 af 09.09.1975 om ændring af bekendtgørelse om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldigftskendelser og om international handelsvoldgift

15.05.2012: Bekendtgørelse nr. 402 af 04.08.1975 om Sterilisation og kastration (Fremsættelse af anmodning m. v.) (for Grønland)

3461 - 3470

<< < > >>

 

 

 

Creighton Abrams

General Creighton Williams Abrams Jr. (15. september 1914 - 4. september 1974) var en amerikansk general, der havde kommandoen over de militære operationer under Vietnamkrigen, mellem 1968 og 1972.


Derefter tjente han som øverstbefalende for den amerikanske hær fra 1972 til kort før sin død i 1974.


M1 Abrams-kampvognen er opkaldt efter ham. Før Vietnamkrigen tjente han som oberst under 2. verdenskrig, og som korpschef under koreakrigen.