Seneste regelsæt

04.06.2018: Bekendtgørelse nr. 588 af 29.05.2018 om Statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer m.v. (Erklæringsbekendtgørelsen) (for Grønland)

04.06.2018: Bekendtgørelse nr. 620 af 29.05.2018 om Ophævelse af bekendtgørelse for Grønland om nedsættelse af grundkapitalen i erhvervsdrivende fonde og bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

04.06.2018: Bekendtgørelse nr. 621 af 29.05.2018 om Lån m.v. til udenlandske moderselskaber (for Grønland)

04.06.2018: Bekendtgørelse nr. 622 af 29.05.2018 om Overgang til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven (for Grønland)

04.06.2018: Bekendtgørelse nr. 623 af 29.05.2018 om Anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen (for Grønland)

04.06.2018: Bekendtgørelse nr. 624 af 29.05.2018 om Tilbudsgiveres indløsningspligt og indløsningsret ved et overtagelsestilbud (for Grønland)

04.06.2018: Bekendtgørelse nr. 625 af 29.05.2018 om Kapitalselskabers forpligtelser ved registrering af konvertible gældsbreve i en værdipapircentral (for Grønland)

04.06.2018: Bekendtgørelse nr. 626 af 29.05.2018 om Medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber (for Grønland)

04.06.2018: Bekendtgørelse nr. 627 af 29.05.2018 om Offentliggørelse af meddelelser fra statslige aktieselskaber (for Grønland)

04.06.2018: Bekendtgørelse nr. 628 af 29.05.2018 om Anvendelse af reglerne for statslige aktieselskaber (for Grønland)

21 - 30

<< < > >>

 

 

 

Karl 8. af Frankrig

Karl 8., (30. juni 1470 – 7. april 1498) var konge af Frankrig fra 1483.

Han var søn af Ludvig 11. af Frankrig. Mens han var umyndig varetog Karls søster Anne regeringen sammen med sin mand Pierre de Beaujeu.

Han giftede sig 1491 med Anna af Bretagne, og knyttede dermed Bretagne til Frankrig.

Han gjorde krav på kongedømmet Napoli og indledte i den anledning en serie krige med Italien. Han var svag og sygelig men ville gerne fremstå som en stor krigerkonge.

Efter Karl 8.s død giftede hans enke sig med hans efterfølger Ludvig 12. af Frankrig.