Seneste regelsæt

05.01.2023: Bekendtgørelse nr. 1628 af 28.12.2022 om ændring af bekendtgørelse for Grønland om betaling for kontrol i virksomheder, som fremstiller fiskemel, fiskeolie, tørfisk og ferske fiskeprodukter som ikke er bestemt til konsum, og virksomheder, herunder fartøjer, som forarbejder fisk og fiskevarer m.v.

05.01.2023: Anordning nr. 1578 af 21.12.2022 om Ikrafttræden for Grønland af lov om foderstoffer

21.12.2022: Bekendtgørelse nr. 1557 af 19.12.2022 om Fordeling af forretningerne mellem statsadvokaterne (for Grønland)

21.12.2022: Bekendtgørelse nr. 1558 af 19.12.2022 om Kredsråd vedrørende politiets virksomhed (for Grønland)

21.12.2022: Bekendtgørelse nr. 1559 af 19.12.2022 om Rådet for Politiklagesager i Grønlands virksomhed (for Grønland)

21.12.2022: Bekendtgørelse nr. 1560 af 19.12.2022 om Underretning ved udgang og løsladelse mv. samt ved medvirken i tv- eller radioprogrammer eller portrætinterview (for Grønland)

21.12.2022: Bekendtgørelse nr. 1561 af 19.12.2022 om Forsvarets bistand til politiet og etablering af midlertidige militære områder (for Grønland)

21.12.2022: Bekendtgørelse nr. 1562 af 19.12.2022 om Politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger (ordensbekendtgørelsen) (for Grønland)

21.12.2022: Bekendtgørelse nr. 1563 af 19.12.2022 om Detentionsanbringelse (for Grønland)

21.12.2022: Bekendtgørelse nr. 1564 af 19.12.2022 om Politiets anvendelse af visse magtmidler m.v. (for Grønland)

21 - 30

<< < > >>

 

 

 

USA's udenrigsministre

USA's udenrigsminister er et føderalt embede under USA's regering. Udenrigsministeren er en del af præsidentens kabinet, og det er også præsidenten der udpeger udenrigsministeren efter sin egen indsættelse. Den officielle titel på udenrigsministeren er U.S. Secretary of State.

Den første amerikanske udenrigsminister var Thomas Jefferson, der blev udnævnt den 26. september 1789 af landets første præsident, George Washington. Pr. februar 2013 er John Kerry den 68. udenrigsminister i landets historie.