Seneste regelsæt

14.06.2017: Inatsisartutlov nr. 15 af 08.06.2017 om Beskyttelse af havmiljøet

14.06.2017: Inatsisartutlov nr. 16 af 08.06.2017 om ændring af Inatsisartutlov om Nunaoil A/S (Ændringer af selskabets formål, bestyrelsens sammensætning m.v.)

14.06.2017: Inatsisartutlov nr. 17 af 08.06.2017 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (Ændring af 7-års regel for overtagelse af personalebolig)

14.06.2017: Inatsisartutlov nr. 19 af 08.06.2017 om ændring af Inatsisartutlov om folkehøjskoler (Hjemmel til afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver, ændring af finansieringsbestemmelser og regler om uddannelsesstøtte)

14.06.2017: Inatsisartutlov nr. 6 af 02.06.2017 om ændring af Inatsisartutlov om alderspension (Korrektion af § 17, stk. 6, i den grønlandske lovtekst)

15.06.2017: Inatsisartutlov nr. 4 af 01.06.2017 om Grønlands Stednavnenævn

14.06.2017: Inatsisartutlov nr. 5 af 01.06.2017 om Grønlands Sprognævn

14.06.2017: Inatsisartutlov nr. 7 af 01.06.2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut

14.06.2017: Inatsisartutlov nr. 8 af 01.06.2017 om Tillægsbevilling for 2016

14.06.2017: Inatsisartutlov nr. 9 af 01.06.2017 om En satstilpasningsprocent og om aktuel indkomst

21 - 30

<< < > >>

 

 

 

Oceanryg

En oceanryg er en undersøisk bjergkæde, som opstår på grund af kontinentaldriften.


Oceanryggene er geologisk aktive områder, hvor ny magma konstant vælder op gennem en langstrakt revne i oceanets bund. Revnen er dannet, fordi to tektoniske plader driver væk fra hinanden. Da det kun er et tyndt lag nydannet skorpe, som dækker bunden, er der knyttet en hel række vulkanske aktiviteter til oceanryggene: undersøiske vulkaner (og vulkanøer, f.eks. Hawaii og Island), varme kilder, "black smokers" og jordskælv.


Oceanryggenes stenmaterialer er yngst tæt på revnen og ældst langt borte fra den. Det skyldes, at ny magma hele tiden skydes frem, i takt med at ældre, størknet materiale føres bort fra revnen. Derfor er oceanbunden betydeligt yngre end Jorden og også yngre end det faste land oven på kontinentalpladerne.