Seneste regelsæt

26.12.2017: Bekendtgørelse nr. 1618 af 14.12.2017 om Betaling for grænsekontrol ved indførsel af fiskevarer og levende muslinger m.m. samt biprodukter heraf og produkter fremstillet af disse biprodukter (for Grønland)

19.12.2017: Bekendtgørelse nr. 1459 af 11.12.2017 om Fri proces i Grønland

19.12.2017: Inatsisartutlov nr. 51 af 11.12.2017 om Finanslov for 2018

19.12.2017: Bekendtgørelse nr. 1460 af 11.12.2017 om Retshjælp ved advokater i Grønland

26.12.2017: Bekendtgørelse nr. 1613 af 11.12.2017 om Regulering af gebyr for optagelse af digitalt fingeraftryk i forbindelse med udstedelse af pas (for Grønland)

18.12.2017: Selvstyrebekendtgørelse nr. 21 af 08.12.2017 om Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen

04.12.2017: Anordning nr. 1268 af 28.11.2017 om ikrafttræden for Grønland af ændringslove til lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer

04.12.2017: Bekendtgørelse nr. 1238 af 27.11.2017 om Takster for administration pr. 1. januar 2018 i henhold til lov om arbejdsskadesikring i Grønland

04.12.2017: Selvstyrebekendtgørelse nr. 19 af 24.11.2017 om Oprettelse og drift af døgninstitutioner for børn

04.12.2017: Selvstyrebekendtgørelse nr. 20 af 24.11.2017 om Aftrapningsgrænser, grænsebeløb, egenandel, minimum- og maksimumbeløb for boligsikring

21 - 30

<< < > >>

 

 

 

El Pais

El Pais er en spansk avis med hovedredaktion i Madrid og lokalredaktioner i Barcelona, Valencia, Sevilla og Bilbao. Avisen blev grundlagt 4. maj 1976, et halvt år efter Francos død og blev et vigtigt led i den politiske, sociale og kulturelle overgang fra diktatur til demokrati. Med et oplag på ca. 450.000 er den Spaniens største dagblad - bortset fra deciderede sportsaviser. Politisk støtter El Pais socialistpartiet PSOE. Avisen udkommer også i en engelsksproget udgave i samarbejde med International Herald Tribune.


El Pais udgives af medieimperiet PRISA.