Seneste regelsæt

04.06.2018: Bekendtgørelse nr. 628 af 29.05.2018 om Anvendelse af reglerne for statslige aktieselskaber (for Grønland)

04.06.2018: Bekendtgørelse nr. 629 af 29.05.2018 om Offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven (for Grønland)

04.06.2018: Bekendtgørelse nr. 630 af 29.05.2018 om Registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen (for Grønland)

04.06.2018: Bekendtgørelse nr. 631 af 29.05.2018 om Begrænset erhvervsdrift (for Grønland)

04.06.2018: Bekendtgørelse nr. 632 af 29.05.2018 om Anvendelse af internationale regnskabsstandarder IFRS for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven (IFRS-bekendtgørelsen) (for Grønland)

04.06.2018: Bekendtgørelse nr. 633 af 29.05.2018 om Udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven (Delårsrapportbekendtgørelsen) (for Grønland)

04.06.2018: Bekendtgørelse nr. 634 af 29.05.2018 om Oplysninger om vederlag m.v., som administrator modtager fra en erhvervsdrivende fond (for Grønland)

04.06.2018: Bekendtgørelse nr. 635 af 29.05.2018 om Indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed (for Grønland)

04.06.2018: Bekendtgørelse nr. 517 af 23.05.2018 om ændring af den fortegnelse over valgkredse, der indeholdes i lov om folketingsvalg i Grønland

23.05.2018: Anordning nr. 485 af 14.05.2018 om Ikrafttræden af lov om erhvervsdrivende fonde

21 - 30

<< < > >>

 

 

 

Den russiske nationalhymne (for esoterikere)

Россия - священная наша держава,
Россия - любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава -
Твоё достоянье на все времена!


Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!


От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая -
Хранимая Богом родная земля!


Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!


Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!


Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!