Seneste regelsæt

20.06.2019: Inatsisartutlov nr. 19 af 12.06.2019 om ændring af landstingsforordning om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel (Grønlands Elmyndighed og præciseringer i teksten)

10.06.2019: Selvstyrebekendtgørelse nr. 4 af 06.06.2019 om En forretningsorden for Budget- og Regnskabsrådet

10.06.2019: Inatsisartutlov nr. 2 af 24.05.2019 om ændring af landstingslov om afgift af visse drikkevarer fremstillet i Grønland (Præcisering af sanktionsbestemmelsen)

10.06.2019: Inatsisartutlov nr. 3 af 24.05.2019 om ændring af Inatsisartutlov om en satstilpasningsprocent og om aktuel indkomst (Sproglig og indholdsmæssig præcisering af § 6)

10.06.2019: Inatsisartutlov nr. 1 af 15.05.2019 om Tillægsbevilling for 2018

25.05.2019: Selvstyrebekendtgørelse nr. 3 af 03.04.2019 om Tilsyn med det sociale område

02.04.2019: Lov nr. 326 af 30.03.2019 om Oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler (for Grønland)

02.04.2019: Bekendtgørelse nr. 334 af 30.03.2019 om Ikrafttræden af lov for Grønland om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler

22.03.2019: Bekendtgørelse nr. 225 af 07.03.2019 om uddannelse af kredsdommere (for Grønland)

04.03.2019: Lov nr. 168 af 27.02.2019 om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland (Seksualforbrydelser m.v.)

21 - 30

<< < > >>

 

 

 

Grønlands Hjemmestyres lovgivning

Det fremgår af hjemmestyrelovens § 4, stk. 1 og 3, at Grønlands Hjemmestyre såvel som rigsmyndighederne efter forhandling med hjemmestyret kan bestemme, at sagsområder eller en del af et sagsområde, der er nævnt i bilaget til loven, skal overgå til hjemmestyret. Hjemmestyret har den lovgivende og administrative myndighed for områder, der er overgået efter stk. 1 og 3, og overtager de udgifter, der er forbundet hermed, jf. bestemmelsens stk. 2. Se loven i registeret, hvis du ønsker nærmere oplysninger om, hvilke områder der er overgået til hjemmestyret. Der er bl.a. tale om Grønlands og de grønlandske kommuners styrelse, skatter og sociale forhold.


På områder, der er overgået til Grønlands Hjemmestyre efter hjemmestyrelovens § 4, har hjemmestyret således fuldt ud den regelfastsættende myndighed. På disse områder udsteder hjemmestyret landstingslove, jf. § 4, stk. 4.


Efter hjemmestyrelovens § 5, stk. 1, kan rigsmyndighederne efter forhandling med hjemmestyret ved lov bemyndige hjemmestyret til at overtage den regelfastsættende myndighed for samt administrationen af et sagsområde eller en del af et sagsområde, der er nævnt i bilaget til loven, og som ikke er overgået til hjemmestyret efter § 4. Tilskud til således overtagne sagsområder fastsættes ved lov.


På områder, der er overgået til Grønlands Hjemmestyre efter hjemmestyrelovens § 5, har hjemmestyret ikke overtaget Folketingets kompetence, idet hjemmestyreregler på områder, der er overgået efter § 5, har hjemmel i danske bemyndigelseslove. Samtidig står rigsmyndighederne for (en del af) finansieringen af områderne. På disse områder udsteder hjemmestyret landstingsforordninger, jf. § 5, stk. 2.