Seneste regelsæt

01.12.2018: Bekendtgørelse nr. 1375 af 28.11.2018 om Fri proces i Grønland

01.12.2018: Bekendtgørelse nr. 1376 af 28.11.2018 om Retshjælp ved advokater i Grønland

11.12.2018: Inatsisartutlov nr. 22 af 28.11.2018 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Fritagelse for udbytteskat for pensionsopsparinger i grønlandske pensionskasser, ændringer af afskrivningsreglerne for påhængsmotorer, som anvendes til erhvervsmæssigt jollefiskeri, turisme- eller chartersejlads, samt krav til dokumentation m.v. af kontrollerede transaktioner og land-for-land rapporter m.v.)

12.12.2018: Inatsisartutlov nr. 23 af 28.11.2018 om Godkendelse af kommunalt ejede virksomheders anskaffelse, sikkerhedsstillelse og leje af visse ejendomme og anlæg

12.12.2018: Inatsisartutlov nr. 24 af 28.11.2018 om ændring af Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber (Udvidet indtægtsgrundlag for Fonden for Langsigtede Investeringer, rettelse af henvisning, fælles offentlig IT organisation og midlertidig suspension af §§ 2-5 om budgetbalance)

12.12.2018: Inatsisartutlov nr. 25 af 28.11.2018 om ændring af Inatsisartutlov om beskatning af visse kapitalafkast (Indskrænket anvendelsesområde)

12.12.2018: Inatsisartutlov nr. 26 af 28.11.2018 om ændring af Inatsisartutlov om beskatning af afkast af visse pensionskapitaler (Udvidet anvendelsesområde)

01.12.2018: Inatsisartutlov nr. 5 af 27.11.2018 om Udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi

01.12.2018: Inatsisartutlov nr. 6 af 27.11.2018 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension (Sproglige rettelser)

01.12.2018: Inatsisartutlov nr. 7 af 27.11.2018 om ændring af Inatsisartutlov om børnetilskud (Ny beregningsmodel, aktuel indkomst erstatter skattepligtig indkomst og regulering af børnetilskud med satstilpasningsprocenten)

21 - 30

<< < > >>

 

 

 

Matematisk proportionalitet

To størrelser x og y er ligefremt proportionale, hvis y = ax, hvor a er en konstant. Intuitivt kan begrebet forstås ved, at en fordobling af y altid medfører en fordobling af x, og vice versa. En anden måde at udtrykke det på er, at forholdet mellem de to størrelser er konstant.


To størrelser x og y kaldes omvendt proportionale, hvis xy = a, hvor a er en konstant. Dette betyder, at en fordobling af y medfører en halvering af x og omvendt.


Endelig er to størrelser mellemproportionale, hvis de er helt særlige.