Seneste regelsæt

04.12.2017: Selvstyrebekendtgørelse nr. 20 af 24.11.2017 om Aftrapningsgrænser, grænsebeløb, egenandel, minimum- og maksimumbeløb for boligsikring

04.12.2017: Inatsisartutlov nr. 30 af 23.11.2017 om ændring af Landstingslov om Grønlands Hjemmestyres budget (Finanslov, landsskat, kommuneskat, kommunale budgetter og daginstitutionstakster for 2018)

04.12.2017: Inatsisartutlov nr. 31 af 23.11.2017 om Telekommunikation og teletjenester

04.12.2017: Inatsisartutlov nr. 32 af 23.11.2017 om ændring af Inatsisartutlov om boligsikring i lejeboliger (Boligsikring i forbindelse med ægtefælle eller samlevers død, samt andre ændrede forhold)

04.12.2017: Inatsisartutlov nr. 33 af 23.11.2017 om Andelsboliger

04.12.2017: Inatsisartutlov nr. 34 af 23.11.2017 om Grønlands inddeling i landsdele og kommuner

04.12.2017: Inatsisartutlov nr. 35 af 23.11.2017 om Alkohol

04.12.2017: Inatsisartutlov nr. 36 af 23.11.2017 om ændring af Inatsisartutlov om støtte til børn (Sproglig præcisering af § 32, stk. 1, og § 46, stk. 5, i den grønlandske lovtekst)

04.12.2017: Inatsisartutlov nr. 37 af 23.11.2017 om Beskatning af visse kapitalafkast

18.12.2017: Inatsisartutlov nr. 38 af 23.11.2017 om ændring af Inatsisartutlov om magtanvendelse inden for det sociale område (Sproglig præcisering af § 13, stk. 1, i den grønlandske lovtekst)

21 - 30

<< < > >>

 

 

 

Grønlands Kommando

Grønlands Kommando er beliggende i Kangilinnguit (dansk: Grønnedal) i bunden af Arsuk Fjord i Ivittuut kommune. Grønlands Kommando er underlagt Forsvarskommandoen, og chefen for Grønlands Kommando (med rang af kontreadmiral) er direkte underlagt forsvarschefen.


Grønlands Kommandos hovedopgave i Grønland i fredstid omfatter overvågning og suverænitetshævdelse. Opgaverne løses i kraft af forsvarets permanente tilstedeværelse i området året rundt med skibe, fly, slædepatruljen Sirius mv.


Ud over Grønlands Kommandos mere militære opgaver løses endvidere en lang række civile opgaver. Det er fx fiskeriinspektion, eftersøgnings- og redningstjeneste, maritim bekæmpelse af forurening til søs, bistand til politi, told- og skattevæsen, redningsberedskabet og sygehusvæsenet m.fl., støtte til videnskabelige aktiviteter, udsendelse af navigationsadvarsler på vegne af Farvandsvæsenet, opmåling til søs og støtte til det grønlandske lokalsamfund, hvor Grønlands Kommando er ansvarlig for lægebetjeningen af beboerne i Arsuk bygd.


Skibe og kuttere under Grønlands Kommando anvendes desuden til isbrydning i havne samt til isolerede bygder, så forsyningen af disse kan opretholdes. Desuden varetages driften af postkontoret 3930 Kangilinnguit, toldfunktionerne i Kangilinnguit på vegne af Grønlands Hjemmestyre og driften af landingspladsen til helikoptere på vegne af Air Greenland A/S.


I spændingsperioder løses principielt de samme opgaver som i fredstid, men der lægges afgørende vægt på overvågning og suverænitetshævdelse. I krigstid prioriteres de rent forsvarsmæssige opgaver. Forsvaret af Grønland udføres i samarbejde med allierede styrker.