Seneste regelsæt

04.12.2017: Anordning nr. 1268 af 28.11.2017 om ikrafttræden for Grønland af ændringslove til lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer

04.12.2017: Bekendtgørelse nr. 1238 af 27.11.2017 om Takster for administration pr. 1. januar 2018 i henhold til lov om arbejdsskadesikring i Grønland

04.12.2017: Selvstyrebekendtgørelse nr. 19 af 24.11.2017 om Oprettelse og drift af døgninstitutioner for børn

04.12.2017: Selvstyrebekendtgørelse nr. 20 af 24.11.2017 om Aftrapningsgrænser, grænsebeløb, egenandel, minimum- og maksimumbeløb for boligsikring

04.12.2017: Inatsisartutlov nr. 30 af 23.11.2017 om ændring af Landstingslov om Grønlands Hjemmestyres budget (Finanslov, landsskat, kommuneskat, kommunale budgetter og daginstitutionstakster for 2018)

04.12.2017: Inatsisartutlov nr. 31 af 23.11.2017 om Telekommunikation og teletjenester

04.12.2017: Inatsisartutlov nr. 32 af 23.11.2017 om ændring af Inatsisartutlov om boligsikring i lejeboliger (Boligsikring i forbindelse med ægtefælle eller samlevers død, samt andre ændrede forhold)

04.12.2017: Inatsisartutlov nr. 33 af 23.11.2017 om Andelsboliger

04.12.2017: Inatsisartutlov nr. 34 af 23.11.2017 om Grønlands inddeling i landsdele og kommuner

04.12.2017: Inatsisartutlov nr. 35 af 23.11.2017 om Alkohol

1 - 10

> >>

 

 

 

Buffet

En buffet er en metode til servering, hvor gæsten forsyner sig selv. Den har navn efter bordet, som tjenerne tager maden fra, og som i det 1800-tallet var stedet, hvor gæsterne udpegede de retter, de ønskede, og som tjenerne serverede ved bordet. I dag har fornemme restauranter tjenere til at lægge maden på gæsternes tallerken.

Ellers forsyner gæsterne sig selv. Det er praktisk, når der kun er begrænset personale til rådighed. Gæsterne har mulighed for at se maden og forsyne sig. Den slags buffeter er en billigere måde at servere på.

En buffetvogn er en togvogn, hvor mad og drikke kan købes og indtages ved en disk. Passagererne må ikke indtage medbragt mad og drikke i buffetvognen.

Buffeter kan opbygges på flere måder: maden serveres, så gæsterne kan stå i kø langs buffeten. Det ses ofte på cafeterier. Eller det er en overdådig udstilling af fødevarer med opfordringen "spis, hvad du kan". Gæsterne betaler et fast beløb for at spise så meget, de orker af maden på buffeten. Den buffet findes ofte i folkelige restauranter.

Buffetens historie

Sverige og Rusland var i det 17. årh. kendt for overdådige buffeter med mad parat til hjemmets gæster, der kom rejsende langvejs fra. I det 18. årh stod bordet på salen på bornholmske gårde dækket med mad og syp til mindst tre juledage. Der blev spredt halm på gulvet, så der kunne soves lidt mellem spisningen. Det danske kolde bord er en variation heraf.

Den moderne buffet på restauranter opstod i Frankrig i det 1700-tallet, hvor adelen og de finere borgere ved større baller fik opstillet borde med mad til gæsterne. Her blev maden ofte fremstillet og opstillet, så den fremstod så flot som muligt. Buffeten spredtes efterhånden i Europa, og mængden af overdådig luksus svandt i takt med, at den blev brugt i lavere samfundslag. Buffeten blev populær i den engelsktalende del af verden i den sidste halvdel af det 19. århundrede.