Seneste regelsæt

09.07.2018: Lovbekendtgørelse nr. 916 af 28.06.2018 om Folketingsvalg i Grønland

25.06.2018: Anordningsbekendtgørelse nr. 806 af 19.06.2018 om Ikrafttræden for Grønland af årsregnskabsloven

09.07.2018: Bekendtgørelse nr. 882 af 18.06.2018 om ændring af bekendtgørelse om danske oliemodtageres oplysnings- og bidragspligt til den internationale fond for erstatning af skader ved olieforurening, 1992 (1992-fondskonventionen) og protokollen af 2003 til 1992-fondskonventionen (den supplerende fond)

09.07.2018: Bekendtgørelse nr. 946 af 18.06.2018 om ændring af bekendtgørelse om forsikringscertifikater som bevis for dækning af søretlige krav

09.07.2018: Bekendtgørelse nr. 947 af 18.06.2018 om ændring af bekendtgørelse af York - Antwerpen reglerne af 1990

09.07.2018: Bekendtgørelse nr. 948 af 18.06.2018 om ændring af bekendtgørelse om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe

09.07.2018: Bekendtgørelse nr. 949 af 18.06.2018 om ændring af bekendtgørelse om certifikater til bekræftelse af forsikring eller anden garanti til dækning af det civilretlige ansvar for forureningsskader forårsaget af bunkersolie fra skibe

18.06.2018: Bekendtgørelse nr. 767 af 06.06.2018 om Overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven (for Grønland)

18.06.2018: Anordning nr. 782 af 06.06.2018 om ikrafttræden for Grønland af love om ændringer af søloven

04.06.2018: Inatsisartutlov nr. 2 af 31.05.2018 om ændring af landstingslov om valg til Grønlands Landsting (Ændring af Valgnævnets sammensætning)

1 - 10

> >>

 

 

 

SI-præfikser

Disse præfikser kan sættes foran SI-enheder (dvs. enheder som f.eks. meter, liter og sekund) i stedet for at angive multipla af baseenheden. Således kan man eksempelvis skrive "1 kilometer" i stedet for "1 * 1.000 meter", "1 mikrometer" istedet for "1 * 10^(-6) meter" eller "1 milliontedel meter" og så fremdeles.


Bemærk, at for datamængders vedkommende forøges der ikke med den decimale faktor 1.000, men med den binære faktor 1.024 (= 2^10). Således er en kilobyte 1.024 bytes, en megabyte er 1024 kilobytes osv. (og "kilo" forkortes K i stedet for k).


I listen herunder er baseenheden meter brugt som eksempel.


Yottameter (Ym): 10^24 (1 kvadrillion) meter


Zettameter (Zm): 10^21 (trilliard) meter


Eksameter (Em): 10^18 (trillion) meter


Petameter (Pm): 10^15 (billiard) meter


Terameter (Tm): 10^12 (billion) meter


Gigameter (Gm): 10^9 (milliard) meter


Megameter (Mm): 10^6 (million) meter


Kilometer (km): 10^3 (tusind) meter


Hektometer (hm): 10^2 (hundrede) meter


Dekameter (dam): 10^1 (ti) meter


Decimeter (dm): 10^(-1) (tiendedel) meter


Centimeter (cm): 10^(-2) (hundrededel) meter


Millimeter (mm): 10^(-3) (tusindedel) meter


Mikrometer (μm - "mymeter"): 10^(-6) (milliontedel) meter


Nanometer (nm): 10^(-9) (milliarddel) meter


Picometer (pm): 10^(-12) (billiontedel) meter


Femtometer (fm): 10^(-15) (billiarddel) meter


Attometer (am): 10^(-18) (trilliontedel) meter


Zeptometer (zm): 10^(-21) (trilliarddel) meter


Yoktometer (ym): 10^(-24) (kvadrilliontedel) meter