Seneste regelsæt

03.01.2020: Bekendtgørelse nr. 1640 af 27.12.2019 om Ophævelse af bekendtgørelse for Grønland om regulering af beløb i henhold til anordning om ikrafttræden for Grønland af udlændingeloven

03.01.2020: Bekendtgørelse nr. 1641 af 27.12.2019 om Ophævelse af bekendtgørelse for Grønland om regulering af gebyrer efter lov for Grønland om udlændinges adgang til opholds- og arbejdstilladelse i anlægsfasen af et storskalaprojekt

21.12.2019: Bekendtgørelse nr. 1502 af 18.12.2019 om Fri proces i Grønland

21.12.2019: Bekendtgørelse nr. 1506 af 18.12.2019 om Retshjælp ved advokater i Grønland

21.12.2019: Lov nr. 1427 af 17.12.2019 om ændring af retsplejelov for Grønland (Gengivelse af forklaringer i kriminalsager, revision af reglerne om legemsundersøgelse, normering af Retten i Grønland m.v.)

21.12.2019: Selvstyrebekendtgørelse nr. 29 af 16.12.2019 om Valg af biskop

21.12.2019: Bekendtgørelse nr. 1497 af 16.12.2019 om Satser for vederlag m.v. til indsatte i kriminalforsorgens institutioner i Grønland (2020)

21.12.2019: Selvstyrebekendtgørelse nr. 21 af 12.12.2019 om Sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer

21.12.2019: Selvstyrebekendtgørelse nr. 22 af 12.12.2019 om Sikkerhed for udførelse af elektriske anlæg

21.12.2019: Selvstyrebekendtgørelse nr. 23 af 12.12.2019 om Sikkerhed for drift af elektriske anlæg

1 - 10

> >>

 

 

 

El Pais

El Pais er en spansk avis med hovedredaktion i Madrid og lokalredaktioner i Barcelona, Valencia, Sevilla og Bilbao. Avisen blev grundlagt 4. maj 1976, et halvt år efter Francos død og blev et vigtigt led i den politiske, sociale og kulturelle overgang fra diktatur til demokrati. Med et oplag på ca. 450.000 er den Spaniens største dagblad - bortset fra deciderede sportsaviser. Politisk støtter El Pais socialistpartiet PSOE. Avisen udkommer også i en engelsksproget udgave i samarbejde med International Herald Tribune.


El Pais udgives af medieimperiet PRISA.