Seneste regelsæt

23.05.2018: Anordning nr. 485 af 14.05.2018 om Ikrafttræden af lov om erhvervsdrivende fonde

23.05.2018: Anordning nr. 486 af 14.05.2018 om Ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) (for Grønland)

23.05.2018: Anordning nr. 487 af 14.05.2018 om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i forskellige love om ændring af årsregnskabsloven

23.05.2018: Bekendtgørelse nr. 464 af 11.05.2018 om En særlig ansvarsgrænse for skibe under 300 tons for andre krav end krav, der følger af personskader eller dødsfald (for Grønland)

23.05.2018: Bekendtgørelse nr. 361 af 23.04.2018 om Gennemførelse af Europa-Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår likviditetsdækningskrav for kreditinstitutter (for Grønland)

16.04.2018: Bekendtgørelse nr. 266 af 06.04.2018 om Politimesteren i Grønlands adgang til at frafalde tiltale

29.03.2018: Inatsisartutlov nr. 1 af 15.03.2018 om Ekstraordinært valg til Inatsisartut

29.03.2018: Bekendtgørelse nr. 176 af 02.03.2018 om ændring af bekendtgørelse for Grønland om kredsretternes tingsteder

04.03.2018: Bekendtgørelse nr. 157 af 27.02.2018 om Arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere

04.03.2018: Bekendtgørelse nr. 158 af 27.02.2018 om Arbejde med stoffer og materialer på luftfartsområdet

1 - 10

> >>

 

 

 

Surikat (Suricata suricatta)

Et lille rovdyr i mungofamilien (Herpestidae). Det findes i det sydlige Afrika, først og fremmest i Botswana, Mozambique, Sydafrika og Zimbabwe. Dyret er meget socialt og lever i flokke med mange individer. De er kendt for at nogle dyr i flokken står på vagt for at holde øje med om farer nærmer sig flokken.


Timon i Løvernes Konge er en surikat.


Surikaterne bliver jagtet af andre rovdyr og rovfugle, og specielt af sjakaler, ørn og falk.


Surikater kan få rabies og kan smitte mennesker.


Nogle steder bliver surikater holdt som husdyr, særlig fordi de tager slanger.