Seneste regelsæt

04.01.2018: Bekendtgørelse nr. 1764 af 29.12.2017 om Regulering af beløb i henhold til anordning om ikrafttræden for Grønland af udlændingeloven (for Grønland)

04.01.2018: Bekendtgørelse nr. 1765 af 29.12.2017 om Regulering af gebyrer efter lov for Grønland om udlændinges adgang til opholds- og arbejdstilladelse i anlægsfasen af et storskalaprojekt (for Grønland)

04.01.2018: Selvstyrebekendtgørelse nr. 25 af 28.12.2017 om Indfangning og aflivning af hunde og katte

04.01.2018: Lov nr. 1685 af 26.12.2017 om ændring af lov for Grønland om visse spil (Bevarelse af monopolet for udbuddet af onlinebingo og heste- og hundevæddemål m.v.)

26.12.2017: Selvstyrebekendtgørelse nr. 22 af 22.12.2017 om Fastlæggelse af priser for el, vand og kollektiv varme m.v.

26.12.2017: Selvstyrebekendtgørelse nr. 23 af 22.12.2017 om Registrering i Det Centrale Virksomhedsregister

26.12.2017: Selvstyrebekendtgørelse nr. 24 af 22.12.2017 om Regnskabsaflæggelse for Grønlands Selvstyres nettostyrede virksomheder

21.12.2017: Lov nr. 1534 af 19.12.2017 om Beskyttelse af havmiljøet i den eksklusive økonomiske zone ved Grønland

26.12.2017: Bekendtgørelse nr. 1621 af 15.12.2017 om Satser for vederlag m.v. til indsatte i kriminalforsorgens institutioner i Grønland (2018)

19.12.2017: Bekendtgørelse nr. 1487 af 14.12.2017 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

1 - 10

> >>

 

 

 

Vinterdepression

Vinterdepression er en sæsonbestemt lidelse, der som navnet antyder, primært viser sig i vintermånederne, hvor mængden af lys og varme er på sit laveste. Lidelsen giver sig udslag i, at den ramte føler sig energiløs og trist.

Lys spiller en vigtig rolle for reguleringen af humør hos mennesker. Manglen på lys kan derfor give sig udslag i en variation af depression, som man kalder vinterdepression. I Danmark menes omkring 5% at lide af vinterdepression med en klar overvægt af kvinder under 45 år (75%)[1].

Hyppigheden af lidelsen afhænger af, hvor langt mod nord man befinder sig. Omkring middelhavet kendes lidelsen ikke, mens op imod 10% af befolkningen i Alaska lider af den. Imidlertid menes der også at være genetiske årsager til lidelsen, idet man har konstateret, at kun omkring 1% af den islandske befolkning lider af den.

Symptomer

Symptomerne for vinterdepression starter typisk omkring november måned, når dagene begynder at blive mærkbart kortere. De typiske symptomer er:
- Nedtrykthed
- Træthed
- Mindre energi end i sommermånederne
- Øget appetit med en stærk trang til at spise mange kulhydrater (brød, pasta, ris, frugt o.lign.) – og især søde sager
Manglende interesse for arbejde og sociale aktiviteter

Behandling

Vinterdepression behandles normalt med lysterapi, hvor man sidder foran en lampe, der udsender et stærkt lys, omkring 10.000 lux, i en halv time over en periode på 2 uger.[2]

Derudover kan man behandle vinterdepression med antideprepressiv medicin i form af SSRI præparater.[3]

Ubehandlet vil symptomerne forsvinde af sig selv i foråret, når den naturlige lysmængde stiger.