Seneste regelsæt

23.06.2020: Selvstyrebekendtgørelse nr. 20 af 17.06.2020 om Betingelser for indrejse til Grønland med luftfarttøj (Fase 1)

23.06.2020: Selvstyrebekendtgørelse nr. 19 af 16.06.2020 om Midlertidige restriktioner vedrørende forsamlinger, lokaler hvortil offentligheden har adgang til, og transportmidler

23.06.2020: Selvstyrebekendtgørelse nr. 18 af 15.06.2020 om Betingelser for indrejse til Grønland med luftfarttøj (Fase 1)

23.06.2020: Kommunalvedtægt nr. 0 af 05.06.2020 om Regulativ for affald fra private husstande (Kommune Kujalleq)

23.06.2020: Kommunalvedtægt nr. 0 af 05.06.2020 om Regulativ for affald fra erhverv (Kommune Kujalleq)

10.06.2020: Inatsisartutlov nr. 3 af 03.06.2020 om Tillægsbevilling for 2019

03.06.2020: Selvstyrebekendtgørelse nr. 17 af 29.05.2020 om Midlertidige restriktioner for erhvervsdrivende, offentlige institutioner og transportmidler

03.06.2020: Inatsisartutlov nr. 2 af 29.05.2020 om ændring af inatsisartutlov om Inatsisartut og Naalakkersuisut (Spørgsmål til Naalakkersuisut)

23.06.2020: Cirkulære nr. 0 af 29.05.2020 om Naalakkersuisut og ressortfordelingen

19.05.2020: Selvstyrebekendtgørelse nr. 16 af 11.05.2020 om Tilskudsformer og tilskudsbetingelser m.v. vedrørende fordeling af midler fra visse spil

1 - 10

> >>

 

 

 

Vinterdepression

Vinterdepression er en sæsonbestemt lidelse, der som navnet antyder, primært viser sig i vintermånederne, hvor mængden af lys og varme er på sit laveste. Lidelsen giver sig udslag i, at den ramte føler sig energiløs og trist.

Lys spiller en vigtig rolle for reguleringen af humør hos mennesker. Manglen på lys kan derfor give sig udslag i en variation af depression, som man kalder vinterdepression. I Danmark menes omkring 5% at lide af vinterdepression med en klar overvægt af kvinder under 45 år (75%)[1].

Hyppigheden af lidelsen afhænger af, hvor langt mod nord man befinder sig. Omkring middelhavet kendes lidelsen ikke, mens op imod 10% af befolkningen i Alaska lider af den. Imidlertid menes der også at være genetiske årsager til lidelsen, idet man har konstateret, at kun omkring 1% af den islandske befolkning lider af den.

Symptomer

Symptomerne for vinterdepression starter typisk omkring november måned, når dagene begynder at blive mærkbart kortere. De typiske symptomer er:
- Nedtrykthed
- Træthed
- Mindre energi end i sommermånederne
- Øget appetit med en stærk trang til at spise mange kulhydrater (brød, pasta, ris, frugt o.lign.) – og især søde sager
Manglende interesse for arbejde og sociale aktiviteter

Behandling

Vinterdepression behandles normalt med lysterapi, hvor man sidder foran en lampe, der udsender et stærkt lys, omkring 10.000 lux, i en halv time over en periode på 2 uger.[2]

Derudover kan man behandle vinterdepression med antideprepressiv medicin i form af SSRI præparater.[3]

Ubehandlet vil symptomerne forsvinde af sig selv i foråret, når den naturlige lysmængde stiger.