Seneste regelsæt

07.07.2021: Bekendtgørelse nr. 1401 af 22.06.2021 om ændring af bekendtgørelse om personer indlagt på psykiatrisk afdeling i Grønland i henhold til kriminalretlig afgørelse

09.06.2021: Påbud nr. 3 af 07.06.2021 om Regulering af arbejdsaktiviteter m.v. i karantæneområdet ved byggepladsen i forbindelse med lufthavnsbyggeriet i Nuuk inklusiv lejrområdet (fra Epidemikommissionen)

09.06.2021: Påbud nr. 2 af 03.06.2021 om Oprettelse af karantæneområde bestående af byggepladsen i forbindelse med lufthavnsbyggeriet i Nuuk inklusiv lejrområdet (fra Epidemikommissionen)

09.06.2021: Påbud nr. 2 af 03.06.2021 om Oprettelse af karantæneområde bestående af byggepladsen i forbindelse med lufthavnsbyggeriet i Nuuk inklusiv lejrområdet (fra Epidemikommissionen)

09.06.2021: Bekendtgørelse nr. 1104 af 01.06.2021 om ændring af bekendtgørelse om forebyggelse og inddæmmelse af udbredelse af covid-19 på Kriminalforsorgen i Grønlands område (Forlængelse af ophørsklausul)

09.06.2021: Selvstyrebekendtgørelse nr. 21 af 28.05.2021 om Midlertidige restriktioner i byen Nuuk i Kommuneqarfik Sermersooq

09.06.2021: Påbud nr. 1 af 28.05.2021 om Afspærring af Nuuk (inklusiv Nuussuaq og Qinngorput) som følge af mulig Covid-19 smittespredning (fra Epidemikommissionen)

26.05.2021: Selvstyrebekendtgørelse nr. 18 af 21.05.2021 om Maksimalbelægning på luftfartøjer

26.05.2021: Selvstyrebekendtgørelse nr. 19 af 21.05.2021 om Betingelser for rejse til og i Grønland

26.05.2021: Selvstyrebekendtgørelse nr. 20 af 21.05.2021 om Midlertidige restriktioner vedrørende forsamlinger og lokaler hvortil offentligheden har adgang (Fase 1)

1 - 10

> >>

 

 

 

Matematisk proportionalitet

To størrelser x og y er ligefremt proportionale, hvis y = ax, hvor a er en konstant. Intuitivt kan begrebet forstås ved, at en fordobling af y altid medfører en fordobling af x, og vice versa. En anden måde at udtrykke det på er, at forholdet mellem de to størrelser er konstant.


To størrelser x og y kaldes omvendt proportionale, hvis xy = a, hvor a er en konstant. Dette betyder, at en fordobling af y medfører en halvering af x og omvendt.


Endelig er to størrelser mellemproportionale, hvis de er helt særlige.