Seneste regelsæt

12.12.2018: Anordning nr. 1465 af 11.12.2018 om ikrafttræden for Grønland af lov om det Centrale Dna-profilregister

11.12.2018: Selvstyrebekendtgørelse nr. 8 af 06.12.2018 om Døgninstitutioner m.v. for personer med vidtgående handicap

11.12.2018: Selvstyrebekendtgørelse nr. 9 af 06.12.2018 om Beskyttelse og fangst af store hvaler

11.12.2018: Bekendtgørelse nr. 1411 af 03.12.2018 om Takster for administration pr. 1. januar 2019 i henhold til lov om arbejdsskadesikring i Grønland

12.12.2018: Inatsisartutlov nr. 27 af 03.12.2018 om ændring af Inatsisartutlov om Kirken (Studieordninger om kateket- og organistuddannelserne og fortrolig afholdelse af orienterings- og udtalelsesmøder m.v.)

12.12.2018: Inatsisartutlov nr. 28 af 03.12.2018 om Lån til medbyggerhuse

01.12.2018: Bekendtgørelse nr. 1386 af 29.11.2018 om Realkreditforhold i Grønland

01.12.2018: Bekendtgørelse nr. 1375 af 28.11.2018 om Fri proces i Grønland

01.12.2018: Bekendtgørelse nr. 1376 af 28.11.2018 om Retshjælp ved advokater i Grønland

11.12.2018: Inatsisartutlov nr. 22 af 28.11.2018 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Fritagelse for udbytteskat for pensionsopsparinger i grønlandske pensionskasser, ændringer af afskrivningsreglerne for påhængsmotorer, som anvendes til erhvervsmæssigt jollefiskeri, turisme- eller chartersejlads, samt krav til dokumentation m.v. af kontrollerede transaktioner og land-for-land rapporter m.v.)

1 - 10

> >>

 

 

 

Arjuna-asteroiderne

Arjuna-asteroiderne er en gruppe af nærjords-asteroider, hvis baner ligner jordens deri, at de har lav hældning, omløbstider tæt på ét jordår og lav excentricitet. Arjuna-asteroider er ikke særligt hyppige, men de er vigtige, fordi de er nemme at nå fra jorden.


Arjuna-asteroider er ikke som sådan et klart afgrænset begreb, men dækker over tre veletablerede asteroidetyper: Apollo, Amor og Aten (NB: Til disse asteroidetyper svarer prototypiske enkeltasteroider, som typerne er opkaldt efter, nemlig 1862 Apollo, 1221 Amor og 2062 Aten, men der er ingen tilsvarende "oprindelig" Arjuna-asteroide).