Seneste regelsæt

27.11.2022: Bekendtgørelse nr. 1450 af 23.11.2022 om Satser for vederlag m.v. til indsatte i kriminalforsorgens institutioner i Grønland (2023)

27.11.2022: Inatsisartutlov nr. 12 af 21.11.2022 om ændring af landstingslov om indførselsafgifter (Ophævelse af afgift og fritagelse ved indførsel af køretøjer i forbindelse med statsbesøg m.v.)

27.11.2022: Inatsisartutlov nr. 13 af 21.11.2022 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (Udvidelse af Boligklagenævnets kompetence til offentlige boligselskaber mv.)

27.11.2022: Inatsisartutlov nr. 14 af 21.11.2022 om ændring af Inatsisartutlov om mediestøtte (Ophævelse af regler om projekttilskud)

27.11.2022: Inatsisartutlov nr. 15 af 21.11.2022 om ændring af Inatsisartutlov om radio- og tv-virksomhed (Ophævelse af regler om brugerråd, udvidet dialog om programvirksomheden og forbud mod reklame for politiske og religiøse anskuelser i tv)

27.11.2022: Inatsisartutlov nr. 16 af 21.11.2022 om Arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (Ansættelsesbevisloven)

27.11.2022: Inatsisartutlov nr. 17 af 21.11.2022 om ændring af Inatsisartutlov om rammebetingelser for anlæg, finansiering og drift af vandkraftværker med tilhørende faciliteter til forsyning af Nuuk samt Qasigiannguit og Aasiaat (Udvidede rammer for finansiering)

27.11.2022: Inatsisartutlov nr. 18 af 21.11.2022 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension (Forhøjelse af fribeløb før modregning for førtidspensionister på laveste og mellemste førtidspension samt lovteknisk rettelse vedr. højeste førtidspension)

27.11.2022: Inatsisartutlov nr. 19 af 21.11.2022 om Mittarfeqarfiit A/S

27.11.2022: Inatsisartutlov nr. 20 af 21.11.2022 om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter (Indberetningspligt for digitale formidlingstjenester)

1 - 10

> >>

 

 

 

Malaria

Malaria er en tropesygdom, som skyldes malariaparasitten, Plasmodium, som er en encellet organisme, der kan leve som parasit i mennesker og i en bestemt slægt af Stikmyg ved navn Anopheles.


Man regner med, at der opstår mellem 300 og 500 millioner nye malariatilfælde hvert år med 1,5-2,7 millioner dødsfald på verdensplan. Malaria er udbredt i tropiske og subtropiske områder. Der importeres 150-200 tilfælde af malaria til Danmark om året. Der har tidligere eksisteret malaria i Danmark, men sygdommen blev udryddet i slutningen af 1800-tallet.


Navnet malaria betyder 'dårlig luft' og hentyder til de fugtige områder, hvor malariamyggen findes.


Der findes fire typer malariaparasitter, der rammer mennesker: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale og Plasmodium malariae. Den første forårsager ondartet malaria, medens de tre andre såkaldte VMO-former forårsager godartet malaria.


Plasmodium reichenowi er en parasit, der inficerer chimpanser, men ikke mennesker. Modsat forårsager Plasmodium falciparum kun en lille infektion i chimpanser. Den nærmeste slægtning til P. vivax er Plasmodium simium, en parasit der findes hos visse aber (Alouatta fusca og Brachyteles arachnoides). En malariaparasit kan også inficere gråspurve.