Seneste regelsæt

09.07.2018: Lovbekendtgørelse nr. 916 af 28.06.2018 om Folketingsvalg i Grønland

25.06.2018: Anordningsbekendtgørelse nr. 806 af 19.06.2018 om Ikrafttræden for Grønland af årsregnskabsloven

09.07.2018: Bekendtgørelse nr. 882 af 18.06.2018 om ændring af bekendtgørelse om danske oliemodtageres oplysnings- og bidragspligt til den internationale fond for erstatning af skader ved olieforurening, 1992 (1992-fondskonventionen) og protokollen af 2003 til 1992-fondskonventionen (den supplerende fond)

09.07.2018: Bekendtgørelse nr. 946 af 18.06.2018 om ændring af bekendtgørelse om forsikringscertifikater som bevis for dækning af søretlige krav

09.07.2018: Bekendtgørelse nr. 947 af 18.06.2018 om ændring af bekendtgørelse af York - Antwerpen reglerne af 1990

09.07.2018: Bekendtgørelse nr. 948 af 18.06.2018 om ændring af bekendtgørelse om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe

09.07.2018: Bekendtgørelse nr. 949 af 18.06.2018 om ændring af bekendtgørelse om certifikater til bekræftelse af forsikring eller anden garanti til dækning af det civilretlige ansvar for forureningsskader forårsaget af bunkersolie fra skibe

18.06.2018: Bekendtgørelse nr. 767 af 06.06.2018 om Overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven (for Grønland)

18.06.2018: Anordning nr. 782 af 06.06.2018 om ikrafttræden for Grønland af love om ændringer af søloven

04.06.2018: Inatsisartutlov nr. 2 af 31.05.2018 om ændring af landstingslov om valg til Grønlands Landsting (Ændring af Valgnævnets sammensætning)

1 - 10

> >>

 

 

 

Marshalls røgparti

Marshalls røgparti er et skakparti, som spilledes i Paris år 1900. Frank Marshall havde de hvide brikker mens Amos Burn spillede sort.

Marshall har selv anført sine vittige noter, som gengives her sammen med partiet i algebraisk notation:

1. d4 d5 2. c4

"Britten Amos Burn var en meget konservativ spiller, som holdt af at sidde rigtig længe over et parti med hårdt, defensivt forsvar. Han elskede at ryge sin pibe, medens han studerede stilllingen. Da jeg gjorde mit 2. træk, begyndte Burn at gå på jagt i sine lommer efter pibe og tobak."

2...e6 3. Sc3 Sf6 4. Lg5 Le7

"Der kræves ikke megen tænkning til disse første træk, og Burn havde fået piben frem og ledte efter en piberenser."

5. e3 0-0 6. Sf3 b6 7. Ld3 Lb7 8. cxd5 exd5

"Nu begyndte han at stoppe piben. Jeg gav mine træk en ekstra gang gas."

9. Lxf6 Lxf6 10. h4

"Det fik ham til at tænke lidt over mit sidste træk. Han havde endnu ikke fået piben i gang. Truslen er Lxh7+, Kxh7, Sg5+, kaldet Pillsburys angreb."

10...g6 11. h5 Te8 12. hxg6 hxg6

"Nu ledte han efter tændstikker..."

13. Dc2 Lg7

14. Lxg6 fxg6

"Han strøg en tændstik og virkede nervøs. Tændstikken brændte hans fingre og gik ud."

15. Dxg6 Sd7

"En frisk tændstik var på vej."

16. Sg5 Df6

"Han dampede løs og havde omsider fået ild."

17. Th8+ opgivet. På 17... Kxh8 følger 18.Dh7 mat.

"Stakkels Burn. Jeg ligesom narrede ham i dette parti. Hvis bare han havde fået den pibe i gang, kunne det være blevet en helt anden historie. Han tog det pænt, og vi trykkede hinandens hænder. Så gik hans pibe ud."