Seneste regelsæt

12.11.2017: Bekendtgørelse nr. 1158 af 30.10.2017 om Regulering pr. 1. januar 2018 i henhold til lov om arbejdsskadesikring i Grønland

29.10.2017: Selvstyrebekendtgørelse nr. 15 af 12.10.2017 om Fremgangsmåden ved besættelse af præstestillingen i Ittoqqortoormiit

23.09.2017: Selvstyrebekendtgørelse nr. 14 af 18.09.2017 om Skatteudligning og fælleskommunal skat i 2018

13.09.2017: Lovbekendtgørelse nr. 1045 af 07.09.2017 om Kriminallov for Grønland

13.09.2017: Selvstyrebekendtgørelse nr. 13 af 30.08.2017 om Identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

31.08.2017: Anordning nr. 995 af 25.08.2017 om Ikrafttræden for Grønland af beredskabsloven

31.08.2017: Bekendtgørelse nr. 1005 af 25.08.2017 om Fødevarestyrelsens og Grønlands Selvstyres opgaver og beføjelser i Grønland på den del af fødevare- og veterinærområdet, der administreres af miljø- og fødevareministeren

31.08.2017: Bekendtgørelse nr. 1006 af 25.08.2017 om Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klager over Fødevarestyrelsens og visse af Grønlands Selvstyres afgørelser vedrørende Grønland

13.09.2017: Selvstyrebekendtgørelse nr. 12 af 23.08.2017 om Ophævelse af flere bekendtgørelser under ressortområdet for uddannelse

06.08.2017: Selvstyrebekendtgørelse nr. 11 af 01.08.2017 om Indberetning af produktionsmæssige og økonomiske oplysninger vedrørende erhvervsmæssigt fiskeri og produktionsanlæg på land

1 - 10

> >>

 

 

 

Matematisk proportionalitet

To størrelser x og y er ligefremt proportionale, hvis y = ax, hvor a er en konstant. Intuitivt kan begrebet forstås ved, at en fordobling af y altid medfører en fordobling af x, og vice versa. En anden måde at udtrykke det på er, at forholdet mellem de to størrelser er konstant.


To størrelser x og y kaldes omvendt proportionale, hvis xy = a, hvor a er en konstant. Dette betyder, at en fordobling af y medfører en halvering af x og omvendt.


Endelig er to størrelser mellemproportionale, hvis de er helt særlige.