Seneste regelsæt

09.03.2022: Selvstyrebekendtgørelse nr. 15 af 28.02.2022 om Betingelser for rejse til Grønland

09.03.2022: Selvstyrets lovbekendtgørelse nr. 4 af 17.02.2022 om Beskyttelse af miljøet

09.03.2022: Selvstyrebekendtgørelse nr. 14 af 14.02.2022 om Ikrafttræden af Inatsisartutlov om offentlige betalinger m.v.

13.02.2022: Selvstyrebekendtgørelse nr. 13 af 09.02.2022 om Betingelser for rejse til og i Grønland

09.03.2022: Bekendtgørelse nr. 232 af 07.02.2022 om ændring af bekendtgørelse om forebyggelse og inddæmmelse af udbredelse af covid-19 på Kriminalforsorgen i Grønlands område

09.03.2022: Selvstyrets lovbekendtgørelse nr. 3 af 07.02.2022 om Alderspension

13.02.2022: Selvstyrets lovbekendtgørelse nr. 1 af 04.02.2022 om Ældretalsmand

13.02.2022: Selvstyrets lovbekendtgørelse nr. 2 af 04.02.2022 om Førtidspension

13.02.2022: Selvstyrebekendtgørelse nr. 12 af 03.02.2022 om Midlertidige restriktioner for udvalgte byer og bygder

30.01.2022: Selvstyrebekendtgørelse nr. 11 af 26.01.2022 om Midlertidigt forbud mod salg af alkoholdige drikke i Kommune Qeqertalik

1 - 10

> >>

 

 

 

Vinterdepression

Vinterdepression er en sæsonbestemt lidelse, der som navnet antyder, primært viser sig i vintermånederne, hvor mængden af lys og varme er på sit laveste. Lidelsen giver sig udslag i, at den ramte føler sig energiløs og trist.

Lys spiller en vigtig rolle for reguleringen af humør hos mennesker. Manglen på lys kan derfor give sig udslag i en variation af depression, som man kalder vinterdepression. I Danmark menes omkring 5% at lide af vinterdepression med en klar overvægt af kvinder under 45 år (75%)[1].

Hyppigheden af lidelsen afhænger af, hvor langt mod nord man befinder sig. Omkring middelhavet kendes lidelsen ikke, mens op imod 10% af befolkningen i Alaska lider af den. Imidlertid menes der også at være genetiske årsager til lidelsen, idet man har konstateret, at kun omkring 1% af den islandske befolkning lider af den.

Symptomer

Symptomerne for vinterdepression starter typisk omkring november måned, når dagene begynder at blive mærkbart kortere. De typiske symptomer er:
- Nedtrykthed
- Træthed
- Mindre energi end i sommermånederne
- Øget appetit med en stærk trang til at spise mange kulhydrater (brød, pasta, ris, frugt o.lign.) – og især søde sager
Manglende interesse for arbejde og sociale aktiviteter

Behandling

Vinterdepression behandles normalt med lysterapi, hvor man sidder foran en lampe, der udsender et stærkt lys, omkring 10.000 lux, i en halv time over en periode på 2 uger.[2]

Derudover kan man behandle vinterdepression med antideprepressiv medicin i form af SSRI præparater.[3]

Ubehandlet vil symptomerne forsvinde af sig selv i foråret, når den naturlige lysmængde stiger.