Seneste regelsæt

09.12.2019: Inatsisartutlov nr. 41 af 02.12.2019 om ændring af Landstingslov om indkomstskat (Beskæftigelsesfradrag, skattefritagelse af vederlag undergivet den særlige revisionsprocedure for Politiets Efterretningstjeneste og opsparinger i pensionsøjemed)

09.12.2019: Inatsisartutlov nr. 42 af 02.12.2019 om Kollegier

02.12.2019: Inatsisartutlov nr. 24 af 28.11.2019 om Fødevarer

02.12.2019: Inatsisartutlov nr. 25 af 28.11.2019 om ændring af Inatsisartutlov om kunstnerisk virksomhed (Hjemmel til at oprette en fond til at administrere tilskud til kunstnerisk virksomhed og formidling heraf)

02.12.2019: Inatsisartutlov nr. 26 af 28.11.2019 om ændring af Inatsisartutlov om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption (Forlængelse af forældreorlovsperioden)

02.12.2019: Inatsisartutlov nr. 27 af 28.11.2019 om ændring af Inatsisartutlov om Børnetalsmand og Børneråd (Ændring af udpegningsperioden for Børnetalsmanden og medlemmer af Børnerådet)

02.12.2019: Inatsisartutlov nr. 28 af 28.11.2019 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension (Udveksling af oplysninger mellem grønlandske, danske og færøske kommuner, opretholdelse af førtidspension i 12 måneder ved flytning, automatisk tilkendelse af højeste førtidspension)

02.12.2019: Inatsisartutlov nr. 29 af 28.11.2019 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (Ændring af regler omkring husdyrhold i offentlige udlejningsejendomme og om overtagelse af lejemål ved lejers død mv.)

02.12.2019: Inatsisartutlov nr. 30 af 28.11.2019 om Betalingssystemet Ilanngaassivik

02.12.2019: Inatsisartutlov nr. 31 af 28.11.2019 om Registrerede socialøkonomiske virksomheder

1 - 10

> >>

 

 

 

Grønlands klima

Klimaet i Grønland er overvejende arktisk. Det vil sige, at middeltemperaturen i årets varmeste måned ikke når over +10°C. I dalene, der ligger i forlængelse af de dybeste fjorde, overstiger middeltemperaturen dog lige grænsen på +10°C. Landets store udstrækning medfører betydelige klimatiske variationer mellem Nord- og Sydgrønland, men der er også store variationer mellem kystområderne, specielt mellem det område, hvor der er åbent vand hele året, og områder inde i landet.


Det åbne hav virker i sommermånederne afkølende på luften, mens det i vinterperioden virker opvarmende. Derfor er vintrene milde og somrene kølige langs kysten i det sydlige Grønland, mens der langs kysten nord for åbentvandsområdet er kølige somre og kolde vintre. Forskellen mellem vinter- og sommertemperaturer vil endvidere øges, desto længere man bevæger sig ind i landet, hvor klimaet bliver fastlandspræget med varme somre og kolde vintre.


Det fremgår tydeligt, hvis man sammenligner temperaturerne for Sisimiut, som ligger ved kysten, med temperaturerne for Kangerlussuaq, der ligger ca. 150 km fra kysten på nogenlunde samme breddegrad som Sisimiut. I januar (2003) var middeltemperaturen -12,4°C i Kangerlussuaq, mens den i Sisimiut var -7,2°C. I juli (2003) var middeltemperaturen 11,4°C i Kangerlussuaq, men 'kun' 7,1°C i Sisimiut. Sommertemperaturerne over hele Grønland er ret ensartede på grund af den store indstråling i perioden med midnatssol nord for polarcirklen.


Nedbørsforholdene varierer betydeligt i Grønland. I Sydgrønland varierer de årlige nedbørsmængder fra ca. 800 mm til over 1.400 mm. Længere nordpå og inde i landet aftager nedbørsmængderne kraftigt. I de nordligste egne og inde i landet er den årlige nedbør således under 200 mm, mens den enkelte steder, f.eks. i Peary Land, er så ubetydelig, at området kan betegnes som arktisk ørken.


Dagens længde varierer betydeligt på forskellige lokaliteter i Grønland alt efter årstid. Nanortalik i Sydgrønland og Nuuk i Midtgrønland, der ligger syd for polarcirklen, har ikke perioder med midnatssol eller polarnat, og den længste dag for de to lokaliteter er henholdsvis 18,5 og 20,5 timer. Ved polarcirklen vil der være få dage med midnatssol og polarnat. Jo nordligere, jo længere bliver de to perioder. I Ilulissat nord for polarcirklen er der således ca. to måneder med midnatssol og polarnat, I Upernavik ca. tre måneder og i Qaanaaq (dansk: Thule) knap fire måneder.