Seneste regelsæt

09.06.2021: Påbud nr. 3 af 07.06.2021 om Regulering af arbejdsaktiviteter m.v. i karantæneområdet ved byggepladsen i forbindelse med lufthavnsbyggeriet i Nuuk inklusiv lejrområdet (fra Epidemikommissionen)

09.06.2021: Påbud nr. 2 af 03.06.2021 om Oprettelse af karantæneområde bestående af byggepladsen i forbindelse med lufthavnsbyggeriet i Nuuk inklusiv lejrområdet (fra Epidemikommissionen)

09.06.2021: Påbud nr. 2 af 03.06.2021 om Oprettelse af karantæneområde bestående af byggepladsen i forbindelse med lufthavnsbyggeriet i Nuuk inklusiv lejrområdet (fra Epidemikommissionen)

09.06.2021: Bekendtgørelse nr. 1104 af 01.06.2021 om ændring af bekendtgørelse om forebyggelse og inddæmmelse af udbredelse af covid-19 på Kriminalforsorgen i Grønlands område (Forlængelse af ophørsklausul)

09.06.2021: Selvstyrebekendtgørelse nr. 21 af 28.05.2021 om Midlertidige restriktioner i byen Nuuk i Kommuneqarfik Sermersooq

09.06.2021: Påbud nr. 1 af 28.05.2021 om Afspærring af Nuuk (inklusiv Nuussuaq og Qinngorput) som følge af mulig Covid-19 smittespredning (fra Epidemikommissionen)

26.05.2021: Selvstyrebekendtgørelse nr. 18 af 21.05.2021 om Maksimalbelægning på luftfartøjer

26.05.2021: Selvstyrebekendtgørelse nr. 19 af 21.05.2021 om Betingelser for rejse til og i Grønland

26.05.2021: Selvstyrebekendtgørelse nr. 20 af 21.05.2021 om Midlertidige restriktioner vedrørende forsamlinger og lokaler hvortil offentligheden har adgang (Fase 1)

26.05.2021: Anordning nr. 956 af 17.05.2021 om Ikrafttræden for Grønland af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

1 - 10

> >>

 

 

 

Oceanryg

En oceanryg er en undersøisk bjergkæde, som opstår på grund af kontinentaldriften.


Oceanryggene er geologisk aktive områder, hvor ny magma konstant vælder op gennem en langstrakt revne i oceanets bund. Revnen er dannet, fordi to tektoniske plader driver væk fra hinanden. Da det kun er et tyndt lag nydannet skorpe, som dækker bunden, er der knyttet en hel række vulkanske aktiviteter til oceanryggene: undersøiske vulkaner (og vulkanøer, f.eks. Hawaii og Island), varme kilder, "black smokers" og jordskælv.


Oceanryggenes stenmaterialer er yngst tæt på revnen og ældst langt borte fra den. Det skyldes, at ny magma hele tiden skydes frem, i takt med at ældre, størknet materiale føres bort fra revnen. Derfor er oceanbunden betydeligt yngre end Jorden og også yngre end det faste land oven på kontinentalpladerne.