Seneste regelsæt

23.09.2017: Selvstyrebekendtgørelse nr. 14 af 18.09.2017 om Skatteudligning og fælleskommunal skat i 2018

13.09.2017: Lovbekendtgørelse nr. 1045 af 07.09.2017 om Kriminallov for Grønland

13.09.2017: Selvstyrebekendtgørelse nr. 13 af 30.08.2017 om Identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

31.08.2017: Anordning nr. 995 af 25.08.2017 om Ikrafttræden for Grønland af beredskabsloven

31.08.2017: Bekendtgørelse nr. 1005 af 25.08.2017 om Fødevarestyrelsens og Grønlands Selvstyres opgaver og beføjelser i Grønland på den del af fødevare- og veterinærområdet, der administreres af miljø- og fødevareministeren

31.08.2017: Bekendtgørelse nr. 1006 af 25.08.2017 om Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klager over Fødevarestyrelsens og visse af Grønlands Selvstyres afgørelser vedrørende Grønland

13.09.2017: Selvstyrebekendtgørelse nr. 12 af 23.08.2017 om Ophævelse af flere bekendtgørelser under ressortområdet for uddannelse

06.08.2017: Selvstyrebekendtgørelse nr. 11 af 01.08.2017 om Indberetning af produktionsmæssige og økonomiske oplysninger vedrørende erhvervsmæssigt fiskeri og produktionsanlæg på land

06.08.2017: Selvstyrebekendtgørelse nr. 10 af 25.07.2017 om Ophævelse af bekendtgørelse om tvungen trikinkontrol i Grønland

06.08.2017: Selvstyrebekendtgørelse nr. 9 af 19.07.2017 om Uddannelsesstøtte

1 - 10

> >>

 

 

 

Grønlands geografi

Grønland har en kystlinie på 44.087 km og strækker fra 59°46' sydlig bredde Kap Farvel til 83°40' nordlig bredde til øen Kaffeklubben. Øen er 2.650 km lang, ca. 1.000 km bred og ligger 740 km fra Nordpolen. Kun 410.449 km2 - 19% af øens areal på 2.166.086 km2 - er isfrit. Øens højeste punkt er Gunnbjørns fjeld på 3.693 m.


Den indtil 3.000 m (i gennemsnit 1.500 m) høje indlandsis presser overskydende is ud som store og små isbjerge i havet. Landet afgrænses i syd af Atlanterhavet, i vest af Davis Strædet og Baffin Bugten, i nordvest af Smith Sund og Nares Strædet, i nord af Lincoln Havet og Wandels Hav, der begge er en del af Ishavet. Mod øst dannes afgrænsningen af Grønlandshavet og Danmarksstrædet, hvorfra der kun er 240 km til Island.


Grønlands sydspids, Kap Farvel Nunap Isua, ligger på højde med Stockholm og Oslo. Fra Grønlands nordspids, Kap Morris Jessup, er der 740 km til Nordpolen. Grønland er dermed det nordligste landområde på Jorden.