Seneste regelsæt

19.07.2019: Bekendtgørelse nr. 706 af 04.07.2019 om Personførende elevatorer i skibe

19.07.2019: Bekendtgørelse nr. 746 af 01.07.2019 om Ikrafttræden af lov om ændring af retsplejelov for Grønland og kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.)

19.07.2019: Bekendtgørelse nr. 747 af 01.07.2019 om Overførsel til forvaringsafdeling eller åben afdeling under Kriminalforsorgen i Grønland af personer, der efter kriminalloven er dømt eller overført til anbringelse i forvaring i Danmark m.v.

19.07.2019: Bekendtgørelse nr. 748 af 01.07.2019 om Overførsel af indsatte til sundhedsmæssig behandling i Danmark

19.07.2019: Selvstyrebekendtgørelse nr. 5 af 26.06.2019 om Salg og udførsel af mineraler

20.06.2019: Inatsisartutlov nr. 4 af 12.06.2019 om om ændring af Inatsisartutlov om museumsvæsen (Skærpede udførselsregler for Nationalparken i Nord- og Østgrønland samt bestemmelser om Museumsnævnets sammensætning, funktionsperiode og vederlæggelse)

20.06.2019: Inatsisartutlov nr. 5 af 12.06.2019 om ændring af Inatsisartutlov om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder (Skærpede beskyttelsesregler for Nationalparken i Nord- og Østgrønland, præcisering af regler om vedligeholdelse og restaurering af bygninger og vurdering af aktiviteters virkning på kulturarven i kulturhistoriske områder)

20.06.2019: Inatsisartutlov nr. 6 af 12.06.2019 om Udbud i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser i offentlige myndigheder og institutioner

20.06.2019: Inatsisartutlov nr. 7 af 12.06.2019 om Klagenævn for Udbud af Offentlige Indkøb

20.06.2019: Inatsisartutlov nr. 8 af 12.06.2019 om ændring af Inatsisartutlov om konkurrence (Ændring af hjemmel til finansiering af sektorspecifik konkurrenceregulering, indstillingsberettigelse for medlemmer af Konkurrencenævnet)

1 - 10

> >>

 

 

 

Emotional Rescue

Emotional Rescue er et album fra The Rolling Stones, der blev udgivet i 1980. Som efterfølgeren til det stort sælgende album Some Girls var det medgang. Men det bliver generelt set som et ringe produkt, og et bevidst forsøg på at gentage dens forgængers enorme succes.


Albummet er indspillet igennem 1979. Først på Nassau (Bahamas), derefter i Paris og til slut i New York hvor det sidste blev lavet. Emotional Rescue er det første Rolling Stones album efter Keith Richards frifindelse for besiddelse af stoffer i Toronto, der kunne havde fået ham i fængsel i årvis.


Richards og Jagger havde skrevet mange sange til Some Girls, og dem der ikke kom på det album blev fornyet og lagt på Emotional Rescue, men kun ti sange. Resten blev lagt væk til det næste album Tattoo You.


Mens mange af numrene musikalsk bestod af de officielle medlemmer Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts, Bill Wyman og Ron Wood var der også gæsteoptræden fra keyboard spilleren Nicky Hopkins og Ian Stewart, saxofonnisten Bobby Keys og Sugar Blue spillede på mundharmonika på albummet.


Udgivet i juni blev den disco inspireret single Emotional Rescue øjeblikkeligt et hit. Selve albummet gav The Rolling Stones deres første nummer et i England, som de ikke havde haft siden Goats Head Soup fra 1973, og var hele syv uger på toppen i USA. Mens salget steg var anmeldelserne mere lunkne for anmelderne fandt albummet svagt (i forhold til Some Girls), og fandt det desuden underligt at de stærkeste sange var i slutningen.


Deres næste single "She’s So Cold" blev et top 30 hit, mens Richards sang "All About You" var en af de første, med flere på vej i de efterfølgende albums, hvor han var forsanger. Kritikerne placerede albummet Emotional Rescue i The Stones Silver age, der strækker sig fra Black and Blue ([1976]]) til Tattoo You (1981), og dens omdømme har aldrig kvalificeret den til et sikkert Rolling Stones plade.