Seneste regelsæt

17.8.2019: Anordningsbekendtgørelse nr. 827 af 15.08.2019 om ikrafttræden for Grønland af søloven

17.8.2019: Anordning nr. 812 af 12.08.2019 om ikrafttræden for Grønland af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

06.08.2019: Selvstyrebekendtgørelse nr. 9 af 24.07.2019 om Fælles offentlige økonomiske og personaleadministrative IT-systemer

06.08.2019: Selvstyrebekendtgørelse nr. 10 af 24.07.2019 om Økonomisk Råd

06.08.2019: Bekendtgørelse nr. 752 af 10.07.2019 om Sikkerhedskontrolforpligtelser for den fredelige udnyttelse af nukleart materiale mv. i Grønland

06.08.2019: Selvstyrebekendtgørelse nr. 8 af 05.07.2019 om Normalvedtægt for andelsboligforeninger

19.07.2019: Bekendtgørelse nr. 706 af 04.07.2019 om Personførende elevatorer i skibe

06.08.2019: Selvstyrebekendtgørelse nr. 6 af 04.07.2019 om Tilskud til efterskoleophold i Danmark

06.08.2019: Selvstyrebekendtgørelse nr. 7 af 04.07.2019 om Tilskud til udvekslingsophold

19.07.2019: Bekendtgørelse nr. 746 af 01.07.2019 om Ikrafttræden af lov om ændring af retsplejelov for Grønland og kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.)

1 - 10

> >>

 

 

 

Grønlands klima

Klimaet i Grønland er overvejende arktisk. Det vil sige, at middeltemperaturen i årets varmeste måned ikke når over +10°C. I dalene, der ligger i forlængelse af de dybeste fjorde, overstiger middeltemperaturen dog lige grænsen på +10°C. Landets store udstrækning medfører betydelige klimatiske variationer mellem Nord- og Sydgrønland, men der er også store variationer mellem kystområderne, specielt mellem det område, hvor der er åbent vand hele året, og områder inde i landet.


Det åbne hav virker i sommermånederne afkølende på luften, mens det i vinterperioden virker opvarmende. Derfor er vintrene milde og somrene kølige langs kysten i det sydlige Grønland, mens der langs kysten nord for åbentvandsområdet er kølige somre og kolde vintre. Forskellen mellem vinter- og sommertemperaturer vil endvidere øges, desto længere man bevæger sig ind i landet, hvor klimaet bliver fastlandspræget med varme somre og kolde vintre.


Det fremgår tydeligt, hvis man sammenligner temperaturerne for Sisimiut, som ligger ved kysten, med temperaturerne for Kangerlussuaq, der ligger ca. 150 km fra kysten på nogenlunde samme breddegrad som Sisimiut. I januar (2003) var middeltemperaturen -12,4°C i Kangerlussuaq, mens den i Sisimiut var -7,2°C. I juli (2003) var middeltemperaturen 11,4°C i Kangerlussuaq, men 'kun' 7,1°C i Sisimiut. Sommertemperaturerne over hele Grønland er ret ensartede på grund af den store indstråling i perioden med midnatssol nord for polarcirklen.


Nedbørsforholdene varierer betydeligt i Grønland. I Sydgrønland varierer de årlige nedbørsmængder fra ca. 800 mm til over 1.400 mm. Længere nordpå og inde i landet aftager nedbørsmængderne kraftigt. I de nordligste egne og inde i landet er den årlige nedbør således under 200 mm, mens den enkelte steder, f.eks. i Peary Land, er så ubetydelig, at området kan betegnes som arktisk ørken.


Dagens længde varierer betydeligt på forskellige lokaliteter i Grønland alt efter årstid. Nanortalik i Sydgrønland og Nuuk i Midtgrønland, der ligger syd for polarcirklen, har ikke perioder med midnatssol eller polarnat, og den længste dag for de to lokaliteter er henholdsvis 18,5 og 20,5 timer. Ved polarcirklen vil der være få dage med midnatssol og polarnat. Jo nordligere, jo længere bliver de to perioder. I Ilulissat nord for polarcirklen er der således ca. to måneder med midnatssol og polarnat, I Upernavik ca. tre måneder og i Qaanaaq (dansk: Thule) knap fire måneder.