Seneste regelsæt

27.03.2020: Bekendtgørelse nr. 279 af 23.03.2020 om Henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang m.v. (for Grønland)

17.03.2020: Kommunalvedtægt nr. 0 af 10.03.2020 om Anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land samt i byzoner-og bygdezoner (Snescootervedtægten) (Kommuneqarfik Sermersooq)

12.03.2020: Selvstyrebekendtgørelse nr. 3 af 02.03.2020 om ændring af bilag 1 til landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme

22.02.2020: Bekendtgørelse nr. 130 af 19.02.2020 om Afviklingsformuen (for Grønland)

10.02.2020: Selvstyrebekendtgørelse nr. 2 af 05.02.2020 om Mulighed for midlertidig at dispensere fra kravene om bortskaffelse af affald

01.02.2020: Anordning nr. 68 af 29.01.2020 om ikrafttræden for Grønland af § 18 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om betalinger, lov om kapitalmarkeder, lov om investeringsforeninger m.v. og selskabsloven og forskellige andre love (Direkte debitering, håndtering af erstatningskrav i henhold til en byggeskadeforsikring tegnet i Qudos Insurance A/S, whistleblowerordning for virksomheder med begrænset tilladelse, revisors meddelelsespligt til Finanstilsynet og ændring af procedure ved indløsning af minoritetsaktionærer m.v.)

01.02.2020: Selvstyrebekendtgørelse nr. 1 af 16.01.2020 om Tilsyn med det sociale område

03.01.2020: Bekendtgørelse nr. 1640 af 27.12.2019 om Ophævelse af bekendtgørelse for Grønland om regulering af beløb i henhold til anordning om ikrafttræden for Grønland af udlændingeloven

03.01.2020: Bekendtgørelse nr. 1641 af 27.12.2019 om Ophævelse af bekendtgørelse for Grønland om regulering af gebyrer efter lov for Grønland om udlændinges adgang til opholds- og arbejdstilladelse i anlægsfasen af et storskalaprojekt

01.02.2020: Selvstyrebekendtgørelse nr. 30 af 20.12.2019 om Tilsyn med det sociale område

1 - 10

> >>

 

 

 

Gaffelbuk

Gaffelbukken (Antilocapra americana) er den eneste art i slægten Antilocapra, som tillige er den eneste slægt i familien Antilocapridae. Dyret når en længde på 1-1,5 m med en hale på 7,5-18 cm og en vægt på 36-70 kg. Den lever i det vestlige og centrale Nordamerika. Den lever af planter. Om vinteren lever dyret i flokke på over 1000 individer, der dog splittes op om sommeren.


Rige: Animalia (Dyr)


Række: Chordata (Chordater)


Klasse: Mammalia (Pattedyr)


Orden: Artiodactyla (Parrettåede hovdyr)


Familie: Antilocapridae


Slægt: Antilocapra


Art: americana