Seneste regelsæt

25.06.2022: Bekendtgørelse nr. 977 af 23.06.2022 om Betaling for grænsekontrol ved indførsel af fiskevarer og levende muslinger m.m. samt biprodukter heraf og produkter fremstillet af disse biprodukter (for Grønland)

25.06.2022: Bekendtgørelse nr. 921 af 10.06.2022 om MitID til privatpersoner (for Grønland)

25.06.2022: Bekendtgørelse nr. 920 af 10.06.2022 om Ikrafttræden af visse bestemmelser i kongelig anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om MitID og NemLog-in

09.03.2022: Selvstyrebekendtgørelse nr. 15 af 28.02.2022 om Betingelser for rejse til Grønland

09.03.2022: Selvstyrets lovbekendtgørelse nr. 4 af 17.02.2022 om Beskyttelse af miljøet

09.03.2022: Selvstyrebekendtgørelse nr. 14 af 14.02.2022 om Ikrafttræden af Inatsisartutlov om offentlige betalinger m.v.

13.02.2022: Selvstyrebekendtgørelse nr. 13 af 09.02.2022 om Betingelser for rejse til og i Grønland

09.03.2022: Bekendtgørelse nr. 232 af 07.02.2022 om ændring af bekendtgørelse om forebyggelse og inddæmmelse af udbredelse af covid-19 på Kriminalforsorgen i Grønlands område

09.03.2022: Selvstyrets lovbekendtgørelse nr. 3 af 07.02.2022 om Alderspension

13.02.2022: Selvstyrets lovbekendtgørelse nr. 1 af 04.02.2022 om Ældretalsmand

1 - 10

> >>

 

 

 

Glidebaneargumentet

Glidebaneargumentet er en argumentationsform, hvor man påstår, at et fører til noget andet, ofte uden tilstrækkeligt at begrunde årsagssammenhængen mellem de to begivenheder. Ofte præsenteres følgevirkningen som en uundgåelig konsekvens af den første tilstand, der isoleret set virker ganske uskyldig. Begrebet refererer til et rutschebane, som man ikke kan komme af, når først man er om bord. Det anvendes ofte i den offentlige og politiske debat som forsøg på at afskrække. Glidebaneargumentet efterfølges undertiden af et retorisk spørgsmål i stil med "hvad bliver det næste?".

Et eksempel på glidebaneargumentet:

Øget overvågning går ud over alle frem for de få, der begår kriminaliteten. Det er en glidebane. Først bruges overvågning til bekæmpelse af terror. Dernæst til bekæmpelse af vold. Hvad bliver det næste? At overvågning bruges til at udstede automatiske bøder for at tisse på gaden eller sortere affaldet forkert? Dette lyder måske som utænkeligt, men det er allerede tilfældet et sted i Danmark!

Karsten Lauritzen, folketingsmedlem (V)

Baggrunden for glidebaneargumentet er ofte frygt, fordomme eller tiltro til en autoritet. Glidebaneargumentets årsagssamenhæng kan umiddelbart synes korrekt. I eksemplet ovenfor ville anvendelse af salamimetoden netop betyde, at en smule mere overvågning på sigt vil føre til meget mere overvågning. Eksemplet er ikke perfekt, idet taleren faktisk godtgør, at der allerede er sket øget overvågning.

Glidebaneargumentet anvendes særligt i moralske, etiske, principielle og kontroversielle spørgsmål som f.eks. rusmidler, abort, ytringsfrihed eller aktiv dødshjælp.