Seneste regelsæt

20.08.2020: Selvstyrebekendtgørelse nr. 29 af 07.10.2020 om Støtte til personer med handicap

01.10.2020: Selvstyrebekendtgørelse nr. 36 af 24.09.2020 om Etablering og indretning af daginstitutioner samt oprettelse af samarbejdsteams

01.10.2020: Selvstyrebekendtgørelse nr. 34 af 23.09.2020 om Fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v.

01.10.2020: Bekendtgørelse nr. 1387 af 23.09.2020 om ændring af bekendtgørelse om midlertidig fravigelse af virksomheders pligter på selskabs- og regnskabsområdet på Erhvervsstyrelsens område i forbindelse med covid-19 (for Grønland)

01.10.2020: Bekendtgørelse nr. 1381 af 21.09.2020 om ændring af bekendtgørelse om forebyggelse og inddæmmelse af udbredelse af covid-19 på Kriminalforsorgen i Grønlands område (Forlængelse af ophørsklausul)

18.09.2020: Selvstyrebekendtgørelse nr. 33 af 11.09.2020 om Beskyttelse og fangst af ulve

20.08.2020: Selvstyrebekendtgørelse nr. 31 af 17.08.2020 om Mærkning af fødevarer

28.08.2020: Bekendtgørelse nr. 1218 af 13.08.2020 om ændring af bekendtgørelse om forebyggelse og inddæmmelse af udbredelse af covid-19 på Kriminalforsorgen i Grønlands område (Forlængelse af ophørsklausul)

20.08.2020: Selvstyrebekendtgørelse nr. 30 af 10.08.2020 om Betingelser for indrejse til Grønland (Fase 2)

04.08.2020: Selvstyrebekendtgørelse nr. 28 af 31.07.2020 om Midlertidige restriktioner vedrørende forsamlinger, lokaler hvortil offentligheden har adgang, og transportmidler

1 - 10

> >>

 

 

 

Grønlands Hjemmestyres lovgivning

Det fremgår af hjemmestyrelovens § 4, stk. 1 og 3, at Grønlands Hjemmestyre såvel som rigsmyndighederne efter forhandling med hjemmestyret kan bestemme, at sagsområder eller en del af et sagsområde, der er nævnt i bilaget til loven, skal overgå til hjemmestyret. Hjemmestyret har den lovgivende og administrative myndighed for områder, der er overgået efter stk. 1 og 3, og overtager de udgifter, der er forbundet hermed, jf. bestemmelsens stk. 2. Se loven i registeret, hvis du ønsker nærmere oplysninger om, hvilke områder der er overgået til hjemmestyret. Der er bl.a. tale om Grønlands og de grønlandske kommuners styrelse, skatter og sociale forhold.


På områder, der er overgået til Grønlands Hjemmestyre efter hjemmestyrelovens § 4, har hjemmestyret således fuldt ud den regelfastsættende myndighed. På disse områder udsteder hjemmestyret landstingslove, jf. § 4, stk. 4.


Efter hjemmestyrelovens § 5, stk. 1, kan rigsmyndighederne efter forhandling med hjemmestyret ved lov bemyndige hjemmestyret til at overtage den regelfastsættende myndighed for samt administrationen af et sagsområde eller en del af et sagsområde, der er nævnt i bilaget til loven, og som ikke er overgået til hjemmestyret efter § 4. Tilskud til således overtagne sagsområder fastsættes ved lov.


På områder, der er overgået til Grønlands Hjemmestyre efter hjemmestyrelovens § 5, har hjemmestyret ikke overtaget Folketingets kompetence, idet hjemmestyreregler på områder, der er overgået efter § 5, har hjemmel i danske bemyndigelseslove. Samtidig står rigsmyndighederne for (en del af) finansieringen af områderne. På disse områder udsteder hjemmestyret landstingsforordninger, jf. § 5, stk. 2.