Seneste regelsæt

01.09.2022: Anordning nr. 1215 af 29.08.2022 om ikrafttræden for Grønland af §§ 1-4 i lov om ændring af varemærkeloven og forskellige andre love og om ophævelse af fællesmærkeloven (Behandling af ansøgninger, registreringshindringer, gengivelse af varemærker, varer i transit, overførsel af gebyrindtægter m.v.)

01.09.2022: Anordning nr. 1216 af 29.08.2022 om ikrafttræden for Grønland af dele af § 3 i lov om ændring af varemærkeloven, designloven, patentloven og lov om brugsmodeller (Styrket indsats mod piratkopiering ved etablering af en håndhævelsesenhed m.v.)

01.09.2022: Anordning nr. 1217 af 29.08.2022 om ikrafttræden for Grønland af §§ 1-4 i lov om ændring af varemærkeloven og forskellige andre love (Styrket indsats mod piratkopiering ved etablering af en særlig enhed om håndhævelse og piratkopiering samt overførsel af gebyrindtægter)

01.09.2022: Anordning nr. 1218 af 29.08.2022 om ikrafttræden for Grønland af §§ 3 og 4 i lov om ændring af retsplejeloven, lov om Bruxelles I-forordningen m.v. og forskellige andre love (Ændring af reglerne for lægdommere, gennemførelse af værnetingsaftalekonventionen m.v.)

01.09.2022: Cirkulære nr. 4 af 16.08.2022 om Forretningsorden for departementschefgruppen

01.09.2022: Selvstyrebekendtgørelse nr. 29 af 28.07.2022 om Fiskeri efter laks

01.09.2022: Kommunalvedtægt nr. 5 af 21.07.2022 om Erhvervsfiskeri efter hellefisk med garn - Kommune Qeqertalik ["Vedtægt nr. 3"]

01.09.2022: Selvstyrets lovbekendtgørelse nr. 8 af 14.07.2022 om Kollegier

08.08.2022: Selvstyrebekendtgørelse nr. 28 af 13.07.2022 om Forretningsorden for Naalakkersuisut

08.08.2022: Selvstyrebekendtgørelse nr. 24 af 11.07.2022 om Evaluering og dokumentation i den gymnasiale uddannelse

1 - 10

> >>

 

 

 

Sket i 1850

Levi Strauss laver sit første par cowboybukser.


Treårskrigen afsluttes.


Giuseppe Verdi komponerer operaen Maskeballet.


Slaget på Isted Hede.


30. januar - Rigsdagen åbner for første gang


1. februar - Folketælling i Kongeriget Danmark samt på Grønland og Færøerne.


18. marts - American Express Company grundlægges i Buffalo, New York.


9. september - Californien bliver optaget som USA's 31. stat.


I Kina bryder Taiping-oprøret ud.


I USA indgås der i de nye stater et kompromis om slaverne.


Universitetet i Sydney grundlægges.