Seneste regelsæt

17.8.2019: Anordningsbekendtgørelse nr. 827 af 15.08.2019 om ikrafttræden for Grønland af søloven

17.8.2019: Anordning nr. 812 af 12.08.2019 om ikrafttræden for Grønland af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

06.08.2019: Selvstyrebekendtgørelse nr. 9 af 24.07.2019 om Fælles offentlige økonomiske og personaleadministrative IT-systemer

06.08.2019: Selvstyrebekendtgørelse nr. 10 af 24.07.2019 om Økonomisk Råd

06.08.2019: Bekendtgørelse nr. 752 af 10.07.2019 om Sikkerhedskontrolforpligtelser for den fredelige udnyttelse af nukleart materiale mv. i Grønland

06.08.2019: Selvstyrebekendtgørelse nr. 8 af 05.07.2019 om Normalvedtægt for andelsboligforeninger

19.07.2019: Bekendtgørelse nr. 706 af 04.07.2019 om Personførende elevatorer i skibe

06.08.2019: Selvstyrebekendtgørelse nr. 6 af 04.07.2019 om Tilskud til efterskoleophold i Danmark

06.08.2019: Selvstyrebekendtgørelse nr. 7 af 04.07.2019 om Tilskud til udvekslingsophold

19.07.2019: Bekendtgørelse nr. 746 af 01.07.2019 om Ikrafttræden af lov om ændring af retsplejelov for Grønland og kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.)

1 - 10

> >>

 

 

 

Hirtshalsmotorvejen

Hirtshalsmotorvejen er en motorvej, der går fra Bouet ved Nørresundby til Åbyen ved Hirtshals.

Motorvejen er en del af E39. Den har sin nordlige slutning ved rundkørslen med sekundærrute 597. Derfra føres E39 som en 4-sporet hovedvej til Hirtshals færgehavn, hvor der er færgeforbindelser til Stavanger, Kristiansand og Oslo.

Hirtshalsmotorvejens sydlige afslutninger er i motorvejskryds Vendsyssel, hvor den sammen med Frederikshavnmotorvejen (E45) og Thistedgrenen (11) bliver til Nordjyske Motorvej.