Seneste regelsæt

05.01.2022: Selvstyrebekendtgørelse nr. 1 af 04.01.2022 om Fiskeri efter krabber

05.01.2022: Selvstyrebekendtgørelse nr. 78 af 30.12.2021 om Inddragelse af A/S Boligselskabet INI under den offentlige forvaltning m.v.

29.12.2021: Anordning nr. 2624 af 28.12.2021 om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i forskellige love om ændring af selskabsloven

05.01.2022: Bekendtgørelse nr. 2699 af 28.12.2021 om ikrafttræden af anordning om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i forskellige love om ændring af selskabsloven

29.12.2021: Lov nr. 2582 af 28.12.2021 om Identifikation af aktionærer, videregivelse af oplysninger og lettelse af udøvelsen af aktionærrettigheder (for Grønland)

29.12.2021: Lov nr. 2602 af 28.12.2021 om ændring af lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland (Ophævelse af ophørsklausul for foranstaltninger til at forebygge og inddæmme smitte med covid-19 m.v.)

05.01.2022: Bekendtgørelse nr. 2701 af 28.12.2021 om Anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen (for Grønland)

29.12.2021: Anordning nr. 2625 af 28.12.2021 om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i forskellige love om ændring af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

29.12.2021: Anordning nr. 2626 af 28.12.2021 om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i forskellige ændringslove om erhvervsdrivende fonde

29.12.2021: Anordning nr. 2627 af 28.12.2021 om ikrafttræden for Grønland af § 1 i lov om ændring af hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed (Gennemførelse af 5. hvidvaskdirektiv)

1 - 10

> >>

 

 

 

Klipfisk

Klipfisk er saltet og tørret fisk, som for det meste fremstilles af torsk. Klipfisk må ikke forveksles med tørfisk. Fremstillingen af tørfisk foregår ved, at fisken hænges på en pind og tørres af sol og vind, mens man ved fremstilling af klipfisk må investere en del mere arbejde i processen.


Når fisken, der skal blive til klipfisk, modtages, flækkes den - dvs. den skæres, således at den kan lægges ud til tørre som en stor trekant. Den tykkeste del af rygsøjlen fjernes, hvorefter fisken saltes og lægges i salt, til den er saltmoden (dvs. fast). Herefter vaskes den, blodrester og den sorte hinde i maven fjernes. Til slut skal fisken skiftevis tørres og presses.


Navnet klipfisk kommer af, at fisken tidligere blev lagt ud på klipperne for at tørre. På de store produktionssteder i Norge, som f.eks. byen Kristiansund, ryddede man tidligere store bjerge til tørring af klipfisk. I dag foregår al produktion af klipfisk indendørs og med kunstig tørring.


Norge, Island og Færøerne er de største producenter af klipfisk. De største forbrugere er Spanien og Portugal. Klipfisk er hovedingrediens i den portugiske ret bacalhau.