Seneste regelsæt

22.02.2020: Bekendtgørelse nr. 130 af 19.02.2020 om Afviklingsformuen (for Grønland)

10.02.2020: Selvstyrebekendtgørelse nr. 2 af 05.02.2020 om Mulighed for midlertidig at dispensere fra kravene om bortskaffelse af affald

01.02.2020: Anordning nr. 68 af 29.01.2020 om ikrafttræden for Grønland af § 18 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om betalinger, lov om kapitalmarkeder, lov om investeringsforeninger m.v. og selskabsloven og forskellige andre love (Direkte debitering, håndtering af erstatningskrav i henhold til en byggeskadeforsikring tegnet i Qudos Insurance A/S, whistleblowerordning for virksomheder med begrænset tilladelse, revisors meddelelsespligt til Finanstilsynet og ændring af procedure ved indløsning af minoritetsaktionærer m.v.)

01.02.2020: Selvstyrebekendtgørelse nr. 1 af 16.01.2020 om Tilsyn med det sociale område

03.01.2020: Bekendtgørelse nr. 1640 af 27.12.2019 om Ophævelse af bekendtgørelse for Grønland om regulering af beløb i henhold til anordning om ikrafttræden for Grønland af udlændingeloven

03.01.2020: Bekendtgørelse nr. 1641 af 27.12.2019 om Ophævelse af bekendtgørelse for Grønland om regulering af gebyrer efter lov for Grønland om udlændinges adgang til opholds- og arbejdstilladelse i anlægsfasen af et storskalaprojekt

01.02.2020: Selvstyrebekendtgørelse nr. 30 af 20.12.2019 om Tilsyn med det sociale område

21.12.2019: Bekendtgørelse nr. 1502 af 18.12.2019 om Fri proces i Grønland

21.12.2019: Bekendtgørelse nr. 1506 af 18.12.2019 om Retshjælp ved advokater i Grønland

21.12.2019: Lov nr. 1427 af 17.12.2019 om ændring af retsplejelov for Grønland (Gengivelse af forklaringer i kriminalsager, revision af reglerne om legemsundersøgelse, normering af Retten i Grønland m.v.)

1 - 10

> >>

 

 

 

Danske doktorgrader

doktorgraden i teologi - doctor theologiæ (dr.theol.). Har eksisteret siden oprettelsen af Københavns Universitet i 1479. Uddeles ved Københavns Universitet og Aarhus Universitet.


doktorgraden i jura - doctor juris (dr.jur.). Har eksisteret siden oprettelsen af Københavns Universitet i 1479. Uddeles ved Københavns Universitet og Aarhus Universitet.


doktorgraden i medicin - doctor medicinæ (dr.med.). Har eksisteret siden oprettelsen af Københavns Universitet i 1479. Uddeles ved Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Odense Universitet


den filosofiske doktorgrad - doctor philosophiæ (dr.phil.) (tildeles af historiske årsager for disputatser inden for alle humanistiske fag samt psykologi. Indtil 1977 udeltes den af både Det Humanistiske og Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, hvorefter dr.scient. blev indført). Indført 1824. Uddeles ved alle universiteter.


doktorgraden i statsvidenskab - doctor politices (dr.polit.). Indført 1902. Uddeles ved Københavns Universitet.


doktorgraden i statskundskab - doctor scientiarum politicarum (dr.scient.pol.). Indført 1972. Uddeles ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet.


doktorgraden i økonomi - doctor oeconomices (dr.oecon.). Indført 1940. Uddeles ved Aarhus Universitet.


doktorgraden i erhvervsøkonomi - doctor mercaturæ (dr.merc.). Indført 1965. Uddeles ved alle handelshøjskoler.


doktorgraden i administration - doctor scientiarum administrationis (dr.scient.adm.)


doktorgraden i sociologi - doctor scientiarum socialium (dr.scient.soc.). Indført 1977. Uddeles ved Københavns Universitet.


doktorgraden i socialvidenskab - doctor rerum socialium (dr.rer.soc.). Indført 1977. Uddeles ved Aalborg Universitet


doktorgraden i odontologi - doctor odontologiæ (dr.odont.). Indført i 1965. Uddeles ved Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Tidligere blev den uddelt ved tandlægehøjskolerne i København og Århus.


doktorgraden i veterinærvidenskab - doctor medicinæ veterinariæ (dr.med.vet.). Indført 1935. Uddeles ved Det Biovidenskabelige Fakultet.


doktorgraden i naturvidenskab - doctor scientiarum (dr.scient.). Indført 1977. Uddeles ved alle danske universiteter.


doktorgraden i farmaci - doctor pharmaciæ (dr.pharm.). Indført 1943. Uddeles ved Det Farmaceutiske Fakultet.


doktorgraden i jordbrugsvidenskab - doctor agronomiæ (dr.agro.). Indført 1935. Uddeles ved Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole.


doktorgraden i teknik - doctor technices (dr.techn.). Indført 1916. Uddeles ved Aalborg Universitet og Danmarks Tekniske Universitet.


doktorgraden i antropologi - doctor scientiarum anthropologicarum (dr.scient.ant.)


doktorgraden i pædagogik - doctor pædagogiæ (dr.pæd.). Indført 1966. Uddeles ved Danmarks Pædagogiske Universitet.


doktorgraden i psykologi - doctor psychologiæ (dr.psyk.)


doktorgraden i erhvervssprog - doctor linguæ mercantilis (dr.ling.merc.). Indført 1977. Uddeles ved alle handelshøjskoler.