Seneste regelsæt

10.11.2019: Inatsisartutlov nr. 20 af 07.11.2019 om ændring af Inatsisartutlov om magtanvendelse inden for det sociale område (Sproglig præcisering af § 20, stk. 1, § 31, stk. 4, og § 36, stk. 5, i den grønlandske lovtekst)

10.11.2019: Selvstyrebekendtgørelse nr. 18 af 04.11.2019 om Støtte til personer med handicap

10.11.2019: Selvstyrebekendtgørelse nr. 19 af 04.11.2019 om Botilbud til personer med handicap

10.11.2019: Selvstyrebekendtgørelse nr. 17 af 28.10.2019 om Beskyttelse og fangst af fugle

01.11.2019: Selvstyrebekendtgørelse nr. 16 af 25.10.2019 om Emballage til øl og kulsyreholdige læskedrikke

01.11.2019: Selvstyrebekendtgørelse nr. 15 af 24.10.2019 om Identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

01.11.2019: Selvstyrebekendtgørelse nr. 14 af 18.10.2019 om Beskyttelse og fangst af ræve

01.11.2019: Selvstyrebekendtgørelse nr. 13 af 10.10.2019 om Plejefamilier

01.11.2019: Selvstyrebekendtgørelse nr. 12 af 09.10.2019 om Skatteudligning og fælleskommunal skat i 2020

20.10.2019: Selvstyrebekendtgørelse nr. 11 af 01.10.2019 om Anmodning om begravelse eller ligbrænding samt opbevaring, deling og spredning af aske

1 - 10

> >>

 

 

 

Grønlands befolkning

Grønlands befolkning er overvejende inuit. Det er kun 140 år siden, den sidste indvandring fra Canada fandt sted. Vestgrønlænderne er mere blandet med europæerne end øst- og nordgrønlænderne.


Den hurtige udvikling i Grønland har betydet radikale ændringer i den traditionelle familiestruktur, der har resulteret i, at der opstået mange sociale problemer, som Grønlands befolkning har fælles med andre befolkninger, der har gennemlevet lignende samfundsmæssige forandringer.


Der var i 2004 56.854 indbyggere, og befolkningstætheden var 0,14 pr. kvkm isfrit areal. 91 procent af befolkningen bor i Vestgrønland, 1,6 procent i Nordgrønland og 6,3 procent i Østgrønland. Ca. 20% af befolkningen er født uden for Grønland. 88% er grønlændere. 98% af befolkningen er protestanter. 12% er europæere, overvejende danskere, hvoraf 90% bor i Nuuk og 10% i de andre større grønlandske byer.


De mange tyske familienavne, som f.eks Fleischer, Kleist og Kreutzmann, stammer fra fra de tyske kristelige missonærer Herrnhuterne. De tyske missonærer giftede sig ofte med Inuit-kvinderne, eller de adopterede forældreløse Inuit-børn.