Seneste regelsæt

16.01.2023: Anordning nr. 30 af 13.01.2023 om ikrafttræden for Grønland af love om ændringer af søloven og lov om mortifikation af værdipapirer

16.01.2023: Bekendtgørelse nr. 36 af 13.01.2023 om Registrering af skibe, herunder bareboat-registrering, og rettigheder over skibe i Dansk Skibsregister og optagelse i Fartøjsfortegnelsen af skibe med hjemsted i Grønland (for Grønland)

05.01.2023: Bekendtgørelse nr. 1627 af 28.12.2022 om ændring af bekendtgørelse for Grønland om betaling for grænsekontrol ved indførsel af fiskevarer og levende muslinger m.m. samt biprodukter heraf og produkter fremstillet af disse biprodukter

05.01.2023: Bekendtgørelse nr. 1628 af 28.12.2022 om ændring af bekendtgørelse for Grønland om betaling for kontrol i virksomheder, som fremstiller fiskemel, fiskeolie, tørfisk og ferske fiskeprodukter som ikke er bestemt til konsum, og virksomheder, herunder fartøjer, som forarbejder fisk og fiskevarer m.v.

05.01.2023: Anordning nr. 1578 af 21.12.2022 om Ikrafttræden for Grønland af lov om foderstoffer

21.12.2022: Bekendtgørelse nr. 1557 af 19.12.2022 om Fordeling af forretningerne mellem statsadvokaterne (for Grønland)

21.12.2022: Bekendtgørelse nr. 1558 af 19.12.2022 om Kredsråd vedrørende politiets virksomhed (for Grønland)

21.12.2022: Bekendtgørelse nr. 1559 af 19.12.2022 om Rådet for Politiklagesager i Grønlands virksomhed (for Grønland)

21.12.2022: Bekendtgørelse nr. 1560 af 19.12.2022 om Underretning ved udgang og løsladelse mv. samt ved medvirken i tv- eller radioprogrammer eller portrætinterview (for Grønland)

21.12.2022: Bekendtgørelse nr. 1561 af 19.12.2022 om Forsvarets bistand til politiet og etablering af midlertidige militære områder (for Grønland)

1 - 10

> >>

 

 

 

Wolverine

Civile identitet: Logan (men født James Howlett)


Status: Aktiv


Tilknytning: X-Men, Avengers


Tidligere tilknytninger: Four Horsemen (Apokalyps' fire ryttere), Weapon X (Våben X), Den Canadiske faldskærmsbataljon, Department H (Afdeling H), Alpha Flight


Kendte alias: Death, Patch ("Klap", i de gamle danske oversættelser), Våben X (romertallet 10, så læses som "Våben 10")


Kendte slægtninge: Elizabeth Howlett (moder, afdød), John Howlett (sandsynligvis adoptivfar, afdød), Thomas Logan (sandsynligvis biologisk far, afdød), Dog Logan (sandsynligvis halvbror), John Howlett, Jr. (bror, antages død), Amiko (adoptivdatter), X-23 (klon), Viper (ekskone)


Evner/Kræfter: Regenativ helefaktor, tre kløer på hver hånd, som springer ud fra underarmene, forstærkede sanser, fart, udholdenhed og smidighed