Seneste regelsæt

27.02.2021: Bekendtgørelse nr. 246 af 22.02.2021 om ændring af bekendtgørelse om forebyggelse og inddæmmelse af udbredelse af covid-19 på Kriminalforsorgen i Grønlands område (Forlængelse af ophørsklausul)

27.02.2021: Inatsisartutlov nr. 1 af 18.02.2021 om Ekstraordinært valg til Inatsisartut

27.02.2021: Selvstyrebekendtgørelse nr. 10 af 15.02.2021 om Betingelser for rejse til og i Grønland

27.02.2021: Selvstyrebekendtgørelse nr. 11 af 15.02.2021 om Midlertidige restriktioner vedrørende forsamlinger, lokaler hvortil offentligheden har adgang, og transportmidler

16.02.2021: Selvstyrebekendtgørelse nr. 9 af 12.02.2021 om Fiskeri efter krabber

16.02.2021: Anordning nr. 188 af 09.02.2021 om ikrafttræden for Grønland af en række ændringer af adoptionsloven og forældreansvarsloven (Barnets bedste, adgang for samlevende til at adoptere sammen, Ankestyrelsen som klagemyndighed m.v. på adoptionsområdet og forældremyndighed ved død m.v.)

16.02.2021: Selvstyrebekendtgørelse nr. 8 af 02.02.2021 om Studie- og ordensregler på Ilisimatusarfik

16.02.2021: Selvstyrebekendtgørelse nr. 6 af 29.01.2021 om Orlov ved plejeanbringelse af et barn

16.02.2021: Selvstyrebekendtgørelse nr. 7 af 29.01.2021 om Ikrafttræden af landstingslov om Grønlands Råstoffond

23.01.2021: Selvstyrebekendtgørelse nr. 4 af 20.01.2021 om Fritagelse af juridiske enheder m.v. fra Offentlig Digital Post

1 - 10

> >>

 

 

 

Auld Lang Syne / Skuld Gammel Venskab Rejn Forgo

Robert Burns (1759-1796) / Jeppe Aakjær (1866-1930)


1. Should auld acquaintance be forgot,
and never brought to mind?
Should auld acquaintance be forgot,
and auld lang syne?


1. Skuld gammel venskab rejn forgo
og stryges fræ wor mind?
Skuld gammel venskab rejn forgo
med dem daw så læng, læng sind?


./. For auld lang syne, my dear,
for auld lang syne,
we’ll tak a cup o’ kindness yet,
for auld lang syne. ./.


./. Di skjønne ungdomsdaw, å ja,
de daw så svær å find!
Vi'el løwt wor kop så glådle op
for dem daw så læng, læng sind! ./.


2. And surely ye’ll be your pint-stoup!
And surely I’ll be mine!
And we’ll tak a cup o’ kindness yet,
for auld lang syne.


2. Og gi så kuns de glajs en top
og vend en med di kaw'.
Vi'el ta ino en jenle kop,
for dem swunden gammel daw.


./.


3. We twa hae run about the braes,
and pou’d the gowans fine;
But we’ve wander’d mony a weary fit,
sin’ auld lang syne.


3. Vi tow — hwor hår vi rend om kap
i'æ grønn så manne gång!
Men al den trawen verden rundt,
hår nu gjord æ bjenn lidt tång.


./.


4. We twa hae paidl’d in the burn,
frae morning sun till dine;
But seas between us braid hae roar’d
sin’ auld lang syne.


4. Vi wojed sammel i æ bæk
fræ gry til høns war ind
Så kam den haw og skil wos ad
Å, hvor er æ læng, læng sind!


./.


5. And there’s a hand, my trusty fiere!
And gives a hand o’ thine!
And we’ll tak a right guid-willie-waught,
for auld lang syne.


5. Der er mi hånd, do gamle swend!
Ræk øwer og gi mæ dind.
Hwor er æ skjøn å find en ven,
en håj mist for læng, læng sind!


./.