Seneste regelsæt

07.02.2019: Selvstyrebekendtgørelse nr. 1 af 25.01.2019 om Oprettelse og drift af døgninstitutioner for børn

11.01.2019: Bekendtgørelse nr. 28 af 10.01.2019 om Skibsdagbøger

09.01.2019: Bekendtgørelse nr. 17 af 04.01.2019 om Fødevarevirksomheder (for Grønland)

04.01.2019: Lov nr. 1718 af 27.12.2018 om ændring af retsplejelov for Grønland og kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.)

19.12.2018: Lov nr. 1523 af 18.12.2018 om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland (Ændringer som følge af gradvis forhøjelse af pensionsalderen i Grønland)

23.12.2018: Bekendtgørelse nr. 1602 af 18.12.2018 om Omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i Grønland

23.12.2018: Bekendtgørelse nr. 1612 af 18.12.2018 om Satser for vederlag m.v. til indsatte i kriminalforsorgens institutioner i Grønland (2019)

19.12.2018: Selvstyrebekendtgørelse nr. 10 af 14.12.2018 om Børnetilskud

19.12.2018: Inatsisartutlov nr. 29 af 14.12.2018 om Finanslov for 2019

23.12.2018: Bekendtgørelse nr. 1638 af 14.12.2018 om Regulering af beløb i henhold til anordning om ikrafttræden for Grønland af udlændingeloven (for Grønland)

1 - 10

> >>

 

 

 

Creighton Abrams

General Creighton Williams Abrams Jr. (15. september 1914 - 4. september 1974) var en amerikansk general, der havde kommandoen over de militære operationer under Vietnamkrigen, mellem 1968 og 1972.


Derefter tjente han som øverstbefalende for den amerikanske hær fra 1972 til kort før sin død i 1974.


M1 Abrams-kampvognen er opkaldt efter ham. Før Vietnamkrigen tjente han som oberst under 2. verdenskrig, og som korpschef under koreakrigen.