Seneste regelsæt

09.07.2018: Lovbekendtgørelse nr. 916 af 28.06.2018 om Folketingsvalg i Grønland

25.06.2018: Anordningsbekendtgørelse nr. 806 af 19.06.2018 om Ikrafttræden for Grønland af årsregnskabsloven

09.07.2018: Bekendtgørelse nr. 882 af 18.06.2018 om ændring af bekendtgørelse om danske oliemodtageres oplysnings- og bidragspligt til den internationale fond for erstatning af skader ved olieforurening, 1992 (1992-fondskonventionen) og protokollen af 2003 til 1992-fondskonventionen (den supplerende fond)

09.07.2018: Bekendtgørelse nr. 946 af 18.06.2018 om ændring af bekendtgørelse om forsikringscertifikater som bevis for dækning af søretlige krav

09.07.2018: Bekendtgørelse nr. 947 af 18.06.2018 om ændring af bekendtgørelse af York - Antwerpen reglerne af 1990

09.07.2018: Bekendtgørelse nr. 948 af 18.06.2018 om ændring af bekendtgørelse om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe

09.07.2018: Bekendtgørelse nr. 949 af 18.06.2018 om ændring af bekendtgørelse om certifikater til bekræftelse af forsikring eller anden garanti til dækning af det civilretlige ansvar for forureningsskader forårsaget af bunkersolie fra skibe

18.06.2018: Bekendtgørelse nr. 767 af 06.06.2018 om Overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven (for Grønland)

18.06.2018: Anordning nr. 782 af 06.06.2018 om ikrafttræden for Grønland af love om ændringer af søloven

04.06.2018: Inatsisartutlov nr. 2 af 31.05.2018 om ændring af landstingslov om valg til Grønlands Landsting (Ændring af Valgnævnets sammensætning)

1 - 10

> >>

 

 

 

Privatbanken

Privatbanken i Kjøbenhavn var en dansk bank, stiftet 1857 af en kreds af erhvervsfolk fra Grosserer-Societetet, bl.a. D. B. Adler.


De to jødiske firmaer G. A. Gedalia & Co. (stiftet 1848) og D. B. Adler & Co. (stiftet 1850) fik stærk indflydelse på kreditvæsenet i København, bl.a. ved etableringen af de gennem mere end 100 år tre dominerende københavnske hovedbanker. G. A. Gedalia stod senere bag stiftelsen af Landmandsbanken, mens D. B. Adler senere initierede stiftelsen af Kjøbenhavns Handelsbank.


Privatbankens første direktør blev den unge grosserer C. F. Tietgen, som var direktør frem til 1897 og derefter æresformand for bankrådet (bestyrelsen) frem til 1901.


Privatbanken introducerede en række nye bankydelser, bl.a. indlån på anfordring, kassekredit (kontokuranten) og checks.


Privatbanken fusionerede i 1990 med Sparekassen SDS og Andelsbanken under navnet Unibank. Unibank fusionerede i 2000 med MeritaNordbanken, der nogle år tidligere var dannet ved fusion af finske Merita Bank og svenske Nordbanken, og dannede Nordea.